Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
 
Stefan Grossmann
Grossmann Stefan
azt írta nekem, hogy „A’ zördög  
n
Jegyzet A mű Der Teufel   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom c. folyóirat 1912. augusztusi számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353. A darab magyar megjelenése: Móricz Zsigmond, "A zördög", Nyugat 5 (1912): 1:1041–1048.
c. kis darabja nagyon szép, és azt – amint a ma kapott folyóiratból látom – leközölte. A darab színpadra hozataláról semmit nem írt, és igy erre vonatkozólag
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
türelmét kell kérnem.  
  Az „Oesterheld &
Co
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Co”
kiadócég azt irta nekem, hogy szindarabjait szívesen kiadná és színházaknál elhelyezné; úgy szintén hajlandó volna egy kötet elbeszélését és egyik regényét kiadni.  
  Elbeszélései közül
egyenlőre
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
egyelőre
a következőket lefordítottam:  
  Hét krajczár   ”,
n
Jegyzet A mű Sieben Kreuzer   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom 1912. februári számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
Márkus   ”;
n
Jegyzet A mű Markus   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában az Arbeiter Zeitung 1913. április 1-i számában. Lásd: Siegmund Moricz [Móricz Zsigmond], "Markus", Übers. Stefan Isidor Klein, Arbeiter Zeitung, 1913. ápr. 1., 1-3. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
Judith és Eszter,  
n
Jegyzet A mű Judith und Esther   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom 1912. májusi számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
Tragédia”;
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
"
n
Jegyzet A mű Tragödie   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom 1913. áprilisi számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
Sustorgós, ropogós tafotába   ;
n
Jegyzet A művet
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában nem találtuk meg.
azt hiszem regényei közül „Az Isten háta mögött  
n
Jegyzet A művet
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában nem találtuk meg.
c. a legalkalmasabb.  
  Mivel fordítási engedélyem
f.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
folyó
év végén lejár, arra kérem sziveskedjék velem
Törölt
« nove »
müveinek fordítására következőkép megállapodni.  
  Elbeszélések és regények:  
  úgy az ujság, mint a könyvhonoráriumot megfelezzük.  
  Szindarabok: a honoráriumot megfelezzük, tantiemeből
n
Jegyzet Jutalékból (francia).
Ön
90%
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
90%-ot
kap, én pedig
10%.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
10%-ot.
 
  Ennek ellenében viszont én azt kérem, hogy a fordításra egyedül engem jogosítson; ez mindkettőnk érdeke. Természetes, hogy jó ujság nem közöl oly munkát, melyet más lap, ha más fordításban is – közölhet, és elsőrangu könyvkiadó oly könyvet, melyet más is kiadhat, ki nem ad.  
  Kérem, ezekre vonatkozólag
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
válaszát. Sziveskedjék egyuttal megirni, mely darabjait tartja legmegfelelőbbeknek arra, hogy a már lefordított kis darabbal egy könyvbe,
Törölt
« kerüljenek »
és szinre kerüljenek.  
  Kiváló tisztelettel  
  készséges szolgája  
 
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
  Jelenlegi cimem:
Holics
Holics
.
Nyitra megye
Nyitra vármegye
.  
 

Útmutató:

Datálás indoklása:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
e levél után írt válaszfogalmazványának kelte.
 
image
image