Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
Leányfalu
Leányfalu
1912. okt. 3.  
  Kedves
Mihályom
Babits Mihály
!  
  Pompás a magántudósokról irott cikked   ,
n
Jegyzet Babits Mihály, "Magántudósok", Nyugat 5 (1912): 2:473–478.
engem azonban erösen leföztél vele. Kerek Ferkó   c.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Kerek Ferkó (Budapest: Athenaeum, 1913).
regényemben, amelyben elsö és főtzélom vala az, hogy az életböl vett igaz anyaggal próbáljam meg az élet igaz szinét adni: egy magántudóst is bevettem. Egy Vincze nevü professzort. Azonban máig sem leltem meg egy könyvet
n
Jegyzet Vö. "a könyv, melynek
Móricz
Móricz Zsigmond
sem szerzőjét, sem címét nem árulta el, nyilvánvalóan nem került elő később sem, mivel a Kerek Ferkó   c. regényben szereplő Vincze professzor jellemzése elmaradt. Csak jelentéktelen szerepe maradt a cselekményben." Lásd: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:356.
(lehet hogy valamely selejtezésnél kidobtam, mert igen haszontalan egyébként) egy ilyen magán tudósnak "tudományos portyázásait", ebböl akartam anyaggal ellátni
n
Jegyzet "
Móricz
Móricz Zsigmond
ebben a levélben írói módszerének több sajátságát árulja el. Egyik, hogy ha szüksége volt rá, habozás nélkül felhasználta olvasmányait műveihez. Az itt említett példán kívül
Soltész Elemér
Soltész Elemér
feljegyzéseiből tudjuk, hogy a Csipkés Komárominé   c. novellába szőtt prédikációtöredéket
Erdős Károly
Erdős Károly
debreceni teológiai professzornak pünkösdi beszédéből vette át, A fákyla   c. regényébe pedig részint szó szerint, részint átstilizálva c. prédikációs kötetéből merített." Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:356.
Vincze professzor urat. De mivel az én magántudományom elég hiányos, a könyv után lusta voltam járni, – eltünt elölem az egész alak. Sok egyéb kezdetbeli alakkal s tervvel együtt. Ezt azonban szándékoztam a könyvkiadás számára "beledolgozni".
n
Jegyzet
Móricznak
Móricz Zsigmond
ez a mondata írói gyakorlatára utal: regényei első közlése sok esetben napilapokban folytatásokban jelentek meg, például a Kerek Ferkó   a Pesti Hírlapban 1912. június 16 és október 27 között. A kötetes megjelenés előtt általában kibővítette, szinte újra írta műveit. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:356.
Lehet meg is teszem. Most már persze annál könyebben, hogy te erösen kitisztáztad a kérdést. Csak azt nem hangsulyoztad eléggé, ami nekem a legfontosabb volt: hogy a magántudós alapvonása, gerince, gyökere, hogy fütyöl az egész világra, az emberiségre, minden máskire ő maga az egész világ, amelyért érdemes dolgozni, ö maga az egyetlen, aki
Törölt
« t »
megérdemli hogy mindent tisztán lásson. Az én Vinczém is szótlan ember, csak részegen teszi meg, hogy a tudományával brilliroz. Vagyis szélesebben, azt hiszem mindenki magántudós, aki nem akar használni másoknak a tudományával. Legfeljebb imitálja azt hogy tanit:
voltaképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
voltaképpen
azért tanit mert ö az okosabb! (
Szabó Dezső
Szabó Dezső
) nem azért mert ö segíteni vágyik.
n
Jegyzet A
Móricz
Móricz Zsigmond
számára jelentőssé vált Babits-cikkel   egyidejűleg jelent meg
Szabó Dezső
Szabó Dezső
Petőfi művészi fejlődése   c. cikke. Lásd Szabó Dezső, "Petőfi művészi fejlődése", Nyugat 5 (1912): 2:510–522. "Ha nem is csak erre a cikkre vonatkozik
Móricz
Móricz Zsigmond
utalása, nyilvánvalóan ez az alkalom is emlékezetében idézte
Szabó Dezsőt
Szabó Dezső
hasonlatához." Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:356–357.
 
  Na  
  Idekinn vagyunk
Leányfaluban
Leányfalu
. Délután 2. 20 kor indul a hajó a Lánchidtól ide s reggel 1/2 7-kor megy vissza . Ott van nyolckor és Ujpesten 9-kor
Babits Mihály
Babits Mihály
aki egy éjszakát akár itt is tölthetne. Van hely.  
  Szervusz ölel szeretö barátod  
 
móriczZs
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  A
feleségem
Holics Janka
is örülne ha jönnél! Aszondi.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image