Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Szeged
1912 okt 6án Petőfy u. 61.  
  Kopasz palota  
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
ur!  
  Igen köszönöm, meleg hangu részvétét mindnyájunk nevében! A Pesti hirlapban azért óhajtottuk hogy drága jó
Apánk
LOK:00214
n
Jegyzet
Szeles Elek
LOK:00214
(1837–1912) kuriai bíró, a
beregszászi
egyház tanácsosa.
halála megemlíttessék, mivel mi nem ösmertük, mind az ő régi barátait és ösmerőseit, s gyászjelentést nem is tudtunk volna küldeni. Igy ha ezen ismert s elterjedt lapban kivan téve, mindenki elolvassa.  
  Azért is szerettük volna, hogy Ön irjon drága
Apánkról
LOK:00214
mert ösmerte és más hangon szóllt volna rólla.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
végül nem írt gyászjelentést a Pesti Hírlapba.
Aztán
Apa
LOK:00214
is mindég emlegette Önt, ha valamit irt
az
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
azt
nagy figyelemmel olvasta, Színházba nem járt, de a „Sári birót  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Sári bíró (Budapest: Nyugat Kiadó, 1910).
megnézte. Mindég mesélte, hogy
Milotán
mikor meglátta, megjósolta Önröl, hogy országos iró lessz, de milyen boldog volt, hogy jóslása beteljesedett.  
  Szerette önzetlenül, sajnálom hogy én nem találkoztam Önnel de ha erre jön keressen föl bennünket.  
  A szeptember 24-diki (keddi) számban
n
Jegyzet Pesti Hírlap, 1912. szept. 24., 13.
meg is volt emlitve, azt hiszem a helybeli lapokból vette át a hirt.
n
Jegyzet "
Szeles Elek
LOK:00214
nyugalmazott kuriai bíró, a
beregszászi
egyház tanácsosa f. hó 21-én, életének 75-dik, boldog házasságának 39-dik évében elhunyt
Szegeden
." Sárospataki Református Lapok 8 (1912): 373–374.
Nagyon köszönjük szives készségét; de már azt hiszem mást nem is lehetne irni; a gyászlapot szerettem volna ha közlik, de az is késő már.  
  A
P. lapot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Pesti Hírlapot
most én fogom hordatni, drága
Apám
LOK:00214
helyett. Ha valamit ir
benne
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan érdeklődéssel és szivesen olvasom mint Ő. „Kerek Ferkónak  
n
Jegyzet A regény folytatásokban jelent meg a Pesti Hírlapban 1912. június 16 és október 27 között. Kötetben: Móricz Zsigmond, Kerek Ferkó (Budapest: Athenaeum Kiadó, 1913).
már nem várta be a drágánk a végét pedig de szeretette olvasni, azt a tiszta magyaros izü elbeszélést.  
  szivélyesen üdvözlöm kedves
nejével
Holics Janka
együtt  
 
Kopaszné Szeles Olga
Szeles Olga
Aláírás
 
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image