Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Singer és Wolfner,
Budapest
Budapest
 
  Könyvkereskedés és Könyvkiadóhivatal  
  Telefon:  
  kiadóhivatal 27-71. sz.  
  könyvkereskedés 14-63. sz.  
 
typewriting
 
 
Budapest
Budapest
, 19
typewriting
 
  VI., Andrássy út 10.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Az 1913. évi Almanach  
n
Jegyzet Herczeg Ferenc szerk., Mikszáth Almanach az 1913-dik évre (Budapest: Singer és Wolfner Kiadó, 1913).
számára kijelölt „Hét krajcár  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Hét krajcár", in Mikszáth Almanach az 1913-dik évre, szerk. Herczeg Ferenc (Budapest: Singer és Wolfner Kiadó, 1913), 164–170.
cimü novellája – amint látjuk –, a Nyugat kiadásában jelent meg. Esetleges kellemetlenségek elkerülése végett, még mielőtt ezt a novellát elküldenők a nyomdába, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk igen tisztelt
Uramhoz
Móricz Zsigmond
, szíveskedjék megkérdezni a kiadóktól, beleegyeznek-e abba, hogy a náluk megjelent elbeszélés-kötetből
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Hét krajcár. Elbeszélések (Budapest: Nyugat Kiadó, 1909).
egy novellát az Almanachba  
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hozhassunk.  
  Szives fáradozását előre is nagyon köszönjük.  
  Kiváló tisztelettel és szives üdvözlettel  
 
Singer és Wolfner
Aláírás
[kézváltás] Wolfner József
 
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
 
Budapest
Budapest
.  
 
1912
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 

Útmutató:

Levélíró: céges aláírás
Wolfner József
Wolfner József
kézírásával.
 
image
image