Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
fiacskám
Móricz Zsigmond
!  
  Hát, hát, azt mondom én neked, hogy ha nincs kedved ott lenni hát gyere haza, még pedig akkor ha azt akarod, azonnal. Majd nyáron el dől, hogy mi lessz, hogy lessz. Most egyelőre ugy látszik, sok függ attól a mit neked üzent
apa
Móricz Bálint
Dezsővel
Móricz Dezső
. Ha azt a házat meg vehetnénk vagyis te, (mert azt akarjuk hogy te vedd.) akkor ménnénk szeptemberbe oda, de ha nem vehetjük, akkor még nem tudjuk
Patakra
Sárospatak
e vagy
Debreczenbe
Debrecen
, ugy ahogy tavaly beszéltük.
n
Jegyzet Vö.
Móricz Dezső
Móricz Dezső
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1901. június 25-ei, valamint 28-ai levelével.
 
 
Dezsőt
Móricz Dezső
szeretnénk ha
Debreczenbe
Debrecen
menne be. Jó lenne ha
Boroséknál
Boros Mariska
bemennél ha jössz, nem válalnák e el őt ugy mint te voltál ott a kis fiuhoz
 [?]
[unclear1]
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1899 őszén, első egyetemi féléve alatt a Debreceni Teológiai Akadémián,
Boros Ferenc
Boros Ferenc
családjánál lakott, és gimnazista korú fiuk nevelője volt.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1899 decemberében írt leveléből kiderül, hogy a fiút nehezen lehetett kezelni, ezért
Móricz
Móricz Zsigmond
a tavaszi szemeszterben már új lakhatás után nézett. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 479.
 
  Éppen most olvassa fel előttem
Dezső
Móricz Dezső
a mit neked írt, ugy látom egyformán gondolkozunk sok tekintetbe, ugy hogy én már nem is írok egyebet.
Apa
Móricz Bálint
persze mindezekről semmit se tud (hogy t. i. neked mit írunk.) de én azt hiszem ő is helybe hagyja. Igaz, hogy mint ismered is az ő természetét azt szeretné hogy minél fentebb lássa az ő fiait, de azért ő se kivánja, hogy erővel is, ha jól nem esik is.  
  csókol
anyád
Pallagi Erzsébet
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image