Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  okt 30.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  ma volt végre alkalmam
Grossmann úrral
Grossmann Stefan
A zördög  
n
Jegyzet A mű Der Teufel   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom c. folyóirat 1912. augusztusi számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353. A darab magyar megjelenése: Móricz Zsigmond, "A zördög", Nyugat 5 (1912): 1:1041–1048.
c. darabjáról beszélni. A darab nagyon tetszik
Grossmann
Grossmann Stefan
úrnak és arra kért, hogy fordítsak le még három ilyen darabot, biztosan szinre hozza öket. Mihelyt a darabok fordítását elolvasta, rögtön tárgyalásba bocsátkozik Önnel a szinrehozataluk ügyében. Kérem
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
válaszát utolsó levelemre és ezzel kapcsolatban jelen soraimra is.  
 
Grossmann
Grossmann Stefan
úr arra is kért, fordítsak le még nehányat elbeszélései közül a „Der Strom” számára, a napokban át fogom neki adni „A czicza meg a macska  
n
Jegyzet A mű
Klein
Klein Stefan Isidor
által fordított megjelenéséről nem tudunk. Magyar megjelenés: Móricz Zsigmond, "A cica meg a macska", Nyugat 2 (1909): 1:139–148.
c. elbeszélését.  
  Kiváló tisztelettel  
  készséges szolgája  
 
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
 
Wien
Bécs
III.  
  Hohlweggasse 42.
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tür
3.  
 

Útmutató:

Datálás indoklása:
Klein
Klein Stefan Isidor
1912. szeptember 13. előtti levelében írja, hogy A zördög   tetszik
Grossmann-nak
Stefan Grossmann
, le is közölte, de színrehozatalát illetően még nem nyilatkozott.
Klein
Klein Stefan Isidor
jelen levele szerint pedig végre volt alkalma beszélni
Grossmann-nak
Stefan Grossmann
a darabról   , azaz a levél biztosan 1912-es.
 
image
image