Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  5én  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  a „Mint a mező virágai   ” c. kis darabja
n
Jegyzet A mű Wie die Blumen der Wiese   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom c. lap 1913. februári számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
fordításával már elkészültem, csak le kell még tisztáznom. A regényből  
n
Jegyzet A mű végül nem jelent meg
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában.
is már vagy husz nyomtatott oldalt fordítottam, nagyon jól megy a fordítás. Ha az igért darab már kész, kérem szíveskedjék azt nekem megküldeni, hogy lefordíthassam. Nem lesz ez a három darab  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Falu. Három színdarab (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).
kevés? Talán jó volna egy negyediket hozzávenni? Nem lehetne a „Kvitt   "
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Kvitt", in Móricz Zsigmond, Szerelem. Móricz Zsigmond egyfelvonásosai, 2 köt. (Budapest: Nyugat Kiadó, 1913), 1:27–55.
című kis darabot lefordítani? Kérem, sziveskedjék nekem megirni, vajjon tárgyalásba bocsátkozhatom-e a kiadómmal és megfelelő lesz-e a „Dorfidylle  
n
Jegyzet Ungarische Dorfidylle   címen jelent volna meg
Móricz
Móricz Zsigmond
négy egyfelvonásos darabja
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában. Ez a kiadás tartalmazta volna az 1911-ben a Falu   c. kötetben megjelent három egyfelvonásost, melyek a következők: Magyarosan   , Mint a mezőnek virágai   , illetve Kend a pap?   Ezen kívül a német kiadásba bekerült volna negyedikként a Kvitt   c. darab is. A mű végül nem jelent meg. Az eredeti magyar kiadást, illetve a Kvitt   -et lásd: Móricz Zsigmond, Falu. Három színdarab (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).; Móricz Zsigmond, "Kvitt", in Móricz Zsigmond, Szerelem. Móricz Zsigmond egyfelvonásosai, 2 köt. (Budapest: Nyugat Kiadó, 1913), 1:27–55.
összefoglaló cím. Nem lesz-e Falusi idillel közös cím, mert ezt németül „Mimikry”-nek elkereszteltük.  
  Kérem
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
válaszát és vagyok kiváló tisztelettel  
  készséges szolgája  
 
St I Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
 
Wien
Bécs
III.
Hohlwegg.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Hohlweggasse
42.
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tür
3  
  Átengedhetem
Grossmann-nak
Grossmann Stefan
valamelyik darabot a „Strom”-ban való leközlésre?  
 

Útmutató:

Datálás indoklása: Jelen levelében
Klein
Klein Stefan Isidor
azt írja, hogy a "Mint a mezőnek virágai   " fordításával elkészült, csak még le kell tisztáznia, illetve megkérdezi, jó lesz-e a Dorfidylle   cím a Falu   -nak. Egy 1913. január 4-én írt levelében pedig úgy ír, hogy a "Mint a mezőnek virágai   " fordítását már elküldte
Grossmann-nak
Stefan Grossmann
, valamint megismétli kérdését a Dorfidylle   címmel kapcsolatban. Jelen levél tehát a január 4-én írtnak az előzménye, így nem keletkezhetett január 5-én. Az 1912. december 5-i keletkezés a valószínűbb.
 
/o:mzs-lev.tei.1291/5h16.2   X (Close panel)
image