Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!  
  Én szintén vettem levelét, melyből az üres tartalom a nagy philosophálás s a tanitgatás miatt olyan gunynál nem vettem ki egyebet. Igazán becsületére válik
Barcza
Barcza József
tanár urnak
n
Jegyzet
Barcza József
Barcza József
(1871–1921) író, műfordító, gimnáziumi tanár Kisújszálláson.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
osztályában latin nyelvet tanított. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 46.
– na meg kegyednek is – hogy a
horatiusi
Horatius Flaccus Quintus
irásmodort ennyire bele tudta Önbe oltani. Én e tekintetbe már inkább
a másik két gunyolódót
követem, s ha már az ember gunyolni akar, nyiltan, és ne tréfaképpen gunyoljon, mert bizony az alamuszi macska nagyot ugrik.
n
Jegyzet
Balázs József
Balázs József
itt
Hugh Blair
Hugo Blair
Rhetorikai és Aesthetikai leczkéire   utal, melyben a szerző egy ponton a három nagy római szatíraíró,
Horatius
Horatius Flaccus Quintus
,
Juvenalis
Juvenalis Decimus Junius
és
Persius
Persius Flaccus Aulus
stílusát veti össze.
Blair
Hugo Blair
véleménye szerint
Horatius
Horatius Flaccus Quintus
könnyedebb, udvariasabb, s az emberek kisebb gyengeségeit veszi célba, míg
Juvenalis
Juvenalis Decimus Junius
, mivel írásai gonoszabb emberek ellen irányulnak, élesebb és feddőbb;
Persius
Persius Flaccus Aulus
pedig hevessége szempontjából az utóbbihoz áll közelebb, de írásai darabosak és homályosak. Forrás: Blair Hugo' [Hugh Blair], Rhetorikai és Aesthetikai leczkéi, ford. Kis János, 2 köt. (Buda: Egyetemi nyomda, 1838), 2:215.
Balázs József
Balázs József
azért érzi magához közelebb a két utóbbit, mert határozott választ akar írni
Móricz
Móricz Zsigmond
burkoltan megfogalmazott szemrehányásaira.
– Különben is én önt nem kértem fel, hogy levelemet ügyvédi szempontból birálgassa, ha már valakit levelem megbirálására kérnék fel, legyen meggyőződve, hogy nem Önt kérném fel arra. – Továbbá jegyezze meg magának, hogy én tudom, hogy szüleim milyen költekezéseket tehetnek rám, tehát lopni, csakis egyáltalában szüleimet nem szoktam s ha
Törölt
« önnek »
valakinek felőlem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ez a véleménye, akkor ön egy szemtelen ember. Olyan ember pedig, ki még joggal nem foglalkozott egyáltalában mit is beszél a jogról pláne mást meg ne is oktasson. Különben én tanitást öntől s általában
Törölt
« ilyen »
olyan
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
emberektől de talán még egy kicsít magasabb niveau
Törölt
« on »
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
álló egyénektől sem fogadok el tehát engem jámborságra és ügyvédi furfangra hogy tanitson
valaki
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, pláne meg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úr egyáltalában kikérem magamnak. –  
  Ha pedig talán levelében szellemeskedni akart, – amit fel nem teszek – akkor legalább egy igazi szellemes emberrel
Törölt
« iratta e »
irathatta
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
volna meg e levelet, mert én másnak kijelentése után – ki e levelet elolvasta – üres, s nem érettségizett emberhez illő szellemességgel irt levélnek declarálom. –  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1899 aug 28.  
  tisztelettel  
 
Balázs József
Balázs József
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image