Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Hotel Park Szálloda  
 
Budapest
Budapest
 
  Központi pályaudvarral szemben.  
  Vis-à-vis dem Zentralbahnhofe.  
  Nagyságos  
 
Móritz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői út 95. I. 49.  
 
1912
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Park Hotel Szálloda  
 
Budapest
Budapest
 
  Központi pályaudvarral szemben.  
  Vis-à-vis dem Zentralbahnhofe.  
  Telefon: József 30-82  
  30-83  
  Sürgönycim:  
  Telegramme: „Parkhotel”  
 
Budapest
Budapest
, 191…  
  VIII. Baross-tér 10.  
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Gondolom, hogy nagyot fogsz nézni, hogy még mindig itt vagyok s hogy még mindíg zaklatlak.
n
Jegyzet Márton Dénes egy korábbi, szintén keltezetlen levelében kért kölcsön először 30 koronát, hogy hazajuthasson a déli vonattal. Jelen levélben a hazaút kalandos meghiúsulásáról számol be.
Úgy történt tudniillik, bár hihetetlennek fog látszani. Amikor tegnapelőtt kimentem este a pályaudvarra és jegyet akartam váltani nem találtam a pénztárczámat, alig volt 5-6 korona apró pénzem. Nem tudom hogy történhetett, valaki kilophatta, mert mikor a villamosra szálltam rettenetes tolongás volt. Kénytelen voltam visszajönni és mivel éjjel nem tudtam kihez fordulni. Reggel voltál oly szíves megsegiteni, de a déli vonatomat már nem értem el. Délután kimentem hozzátok, de nem voltatok otthon. Este elindultam. A kalauznak még borravalót is adtam, hogy ne zavarjanak. Richtig nem is zavartak
még
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a jegyemet sem nézte meg. Én elaludtam és 8 óra reggel volt mire felébredtem, ijedten szálok ki, hogy
Ujhelyben
Újhely
vagyok, de ehelyett
Ujvidéken
Újvidék
ébredtem fel. Igy aztán visszautaztam
Pestre
Budapest
és most itt vagyok 30 fillérrel a zsebemben. Ne haragudj annyira restellem a dolgot, de nagyon szépen kérlek még egyszer segíts meg. Ha meg nem segítesz, még a boyt sem tudom kifizetni. Nagyon kérlek 30
kor-val
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronával
segíts meg még egyszer. 3 órával ezelőtt értem vissza és az izgatottságtól le sem hunytam a szemem., –  
  Bocsánatodat kérve és szívességedet előre is hálásan köszönve ölel  
  sógorod  
 
Dindi
Marton Dénes
Aláírás
 
 

Útmutató:

Datálás indoklása:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólag tett rájegyzése szerint.
 
image
image
image
image
image