Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
1913
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Kedves Nagyságos
Asszonyom
Holics Janka
és
Zsiga
Móricz Zsigmond
Barátom!  
  Boldog uj esztendőt kiván igen szivélyesen  
 
Peti
Burghardt Péter
Aláírás
 
  U. i.  
  Ime itt küldök néhány képet a nevezett kutasokból,
n
Jegyzet A melléklet nincs a levél mellett.
mivel ő nagysága nem mondta melyik féle tetszik, mindkettőből csináltam. Nem a legjobban sikerült vagy kettő, de nem volt időm már másikat csinálni; nappal sok a dolgom, mikor oly fény van, hogy másolni lehetne.  
  Máskor, különösen este felé és este biz unalmas
itt
Pétervárad
n
Jegyzet
Burghardt Péter
Burghardt Péter
1910. április 29-én nevezték ki a
péterváradi
Pétervárad
70. számú gyalogezred ezredorvosává.
az élet. Prakszisom nincsen, mert nincs szláv exterieuröm,
n
Jegyzet Külsőm (francia).
a mi az itteni szláv népnél (90%) nagyon fontos, ezek
u. i.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ugyanis
minden pillanatban készek volnának
Ausztria Magyarországnak
Osztrák-Magyar Monarchia
– különösen az utóbbinak – hátat fordítani és csatlakozni. A szerb társaság, mely a szlavok többsége szintén nagyon exkluzív. Valamikor nagy (!?) volt a társadalmi élet itten, de botrányok voltak és most csak a ház kapujáig lehet jutni. Pedig ez rossz ügy; már arra gondoltam, hogy megnősülök, de nem akadt még oly hölgy a ki hajlandó lenne
határidőuzletre
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
határidőüzletre
lépni velem. Olyan már volna, a ki szép, kedves, házias, okos és a kinek tetszem (!) de pénze az nincsen neki. Ilyen az én szerencsém. Ach jaj, fura az élet. – Más! Multkor voltam itteni gőzfürdőben, mert az is van itten, igazán mondom, node komolyan van, oszt bevertem a fejem 4 cm hosszan a csonthártyáig, oszt' kaptam érte 100 kroneszt.
n
Jegyzet Koronát.
És még panaszkodom, pedig lám van néha szerencséje az embernek, csak meg kell fogni fejjel. Más ujságot nem tudok; legfeljebb, hogy meghalt
Luitpold
Luitpold
n
Jegyzet
Luitpold
Luitpold
(1821–1912) bajor királyi herceg, 1912. december 12-én halt meg.
bátyám. Lám ezt nem hittem volna, hogy ily „smuczig”
n
Jegyzet Zsugori (német).
legyen az öreg, mert tessen elhinni csak azért halt meg karácsony előtt, hogy ne kelljen karácsonyfát venni a gyerekeknek; igaz szegény ember volt; mert a végrendeletből kitűnt hogy csak egy koronát hagyhatott a fiának.
n
Jegyzet Értsd: a bajor királyi koronát hagyta fiára.
Szegény fiú! A multkor elhelyezték az ezredesünket, (a 78.
gy. e.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gyalogezred
parancsnoka lett) osztán az egész vasut utcán végig kétoldalt sorfalat állott a legénység (800 ember) virágot hajigált az öreg kocsijába és zsiviózott.
n
Jegyzet Éljenzett (szerb).
Nagyon szép volt; ah ha már én is mehetnék, nem is kéne sorfalas virág, vagy virágos sorfal (amint nem is lesz). – A kis kutyám növekszik testben és szemtelenségben, az egész város ismeri már a nevét „Pici”.  
  Most pedig kezit csókolom
Nagysád
Holics Janka
, a puszizom,
Zsigát
Móricz Zsigmond
üdvözlöm.
Peti
Burghardt Péter
Aláírás
 
 

Útmutató:

Datálás indoklása: Jelen levélben boldog új évet kíván
Burghardt Péter
Burghardt Péter
a
Móricz házaspárnak
Móricz Zsigmond
. A rájegyzés szerint a levél 1913-ban keletkezett. Viszont boldog új évet lehet az új év kezdete előtt és után is kívánni, így keletkezési időt tekintve egyszerre szóba jöhet 1913. január 1. utáni vagy 1913 december 31. előtti keltezés, attól függően, hogy az 1913. vagy az 1914. évi új esztendőre vonatkozik a kívánság. A levélben
Burghardt
Burghardt Péter
említi
Luitpold
Luitpold
"bátyja" halálát. Ha
Luitpold
Luitpold
bajor királyi hercegről van szó, aki 1912. december 12-én halt meg, akkor a levélben említett új esztendő 1913.
 
image
image
image
image