Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  január 4-én  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  a „Mint a mezőnek virágai  
n
Jegyzet A mű Wie die Blumen der Wiese   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom c. lap 1913. februári számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
c. kis darabját már átadtam
Grossmann
Grossmann Stefan
úrnak és így most arra kérem, sziveskedjék nekem még két egyfelvonásost fordításra átengedni és megírni, vajjon tárgyalhatok-e a négy egyfelvonsásos könyvkiadása felől kiadóval. Egyuttal megismétlem kérdésemet, vajjon megfelelőnek tartja e a „Dorfidylle” vagy „Ungarische Dorfidylle   ” cimet.
n
Jegyzet Ungarische Dorfidylle   címen jelent volna meg
Móricz
Móricz Zsigmond
négy egyfelvonásos darabja
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában. Ez a kiadás tartalmazta volna az 1911-ben a Falu   c. kötetben megjelent három egyfelvonásost, melyek a következők: Magyarosan   , Mint a mezőnek virágai   , illetve Kend a pap?   Ezen kívül a német kiadásba bekerült volna negyedikként a Kvitt   c. darab is. A mű végül nem jelent meg. Az eredeti magyar kiadást, illetve a Kvitt   -et lásd: Móricz Zsigmond, Falu. Három színdarab (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).; Móricz Zsigmond, "Kvitt", in Móricz Zsigmond, Szerelem. Móricz Zsigmond egyfelvonásosai, 2 köt. (Budapest: Nyugat Kiadó, 1913), 1:27–55.
A „Tavaszi szél  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Tavaszi szél. Elbeszélések (Budapest: Nyugat Kiadó, 1912).
c. uj novellakötetének belső borítéklapján olvastam, hogy Ludas Matyi   c. komédiája sajtó alatt van. Annak idején olvastam a „Nyugatban”
n
Jegyzet A Ludas Matyi   c.
Móricz
Móricz Zsigmond
-darab egészében sosem jelent meg, viszont három részletét publikálta a Nyugat 1911-es évfolyamában: Móricz Zsigmond, "Ludas Matyi", Nyugat 4 (1911): 2:712-723.
e
zen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
darabből
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
darabból
egy szép részletet és ezen részlet után ítélve azt hiszem, hogy itt, ahol a szociális érzés sokkal erősebb mint
Magyarországon
Magyarország
, a darabnak szép sikere volna. Nem akarná, hogy a komediát német szinpadra alkalmazzam?  
  Kiváló tisztelettel  
  készséges szolgája  
 
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
 
Wien
Bécs
III.  
  Hohlweggasse 42.
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tür
3.  
 

Útmutató:

Datálás indoklása: A
levélíró
Klein Stefan Isidor
datálása hiányos, azonban a levél tartalma alapján a megírás éve 1913. A Tavaszi szél   c. kötet, melynek belső borítólapját a
levélíró
Klein Stefan Isidor
idézi, 1912 decemberében jelent meg. Jelen levélben
Klein
Klein Stefan Isidor
azt írja, hogy a Mint a mezőnek virágait   átadta
Grossmann-nak
Grossmann Stefan
. A mű a Der Strom 1913. februári számában jelent meg, így biztos, hogy a levél 1913-ban keletkezett.
 
image