Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 1913. jan. 13.
   
IX. Üllői út 95.
   
Kedves jó
Uram
Klein Stefan Isidor
!
   
Ön a legderekabb író ma középeurópában, hogy az én példátlan közönyömet sem respektálja.
n
Jegyzet Jelen levél
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
válasza
Klein Stefan
Klein Stefan Isidor
1913. január 4-én írt levelére, melyben a Mint a mezőnek virága   c. darab német megjelenéséről értesíti az
írót
Móricz Zsigmond
, illetve további műveket kér tőle.
   
Tehát:
   
1. Nagyon örülnék a szinpadra állításnak.
   
2.
Grossmann
Grossmann Stefan
urat üdvözlöm.
   
3. Cimnek: Ungarische Dorfidylle   .
n
Jegyzet Ungarische Dorfidylle   címen jelent volna meg
Móricz
Móricz Zsigmond
négy egyfelvonásos darabja
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában. Ez a kiadás tartalmazta volna az 1911-ben a Falu   c. kötetben megjelent három egyfelvonásost, melyek a következők: Magyarosan   , Mint a mezőnek virágai   , illetve Kend a pap?   Ezen kívül a német kiadásba bekerült volna negyedikként a Kvitt   c. darab is. A mű végül nem jelent meg. Az eredeti magyar kiadást, illetve a Kvitt   -et lásd: Móricz Zsigmond, Falu. Három színdarab (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).; Móricz Zsigmond, "Kvitt", in Móricz Zsigmond, Szerelem. Móricz Zsigmond egyfelvonásosai, 2 köt. (Budapest: Nyugat Kiadó, 1913), 1:27–55.
   
4. Tessék nevemben kérni egy példányt a Dufla pofon   c. darabomból
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Dufla pofon", in Móricz Zsigmond, Szerelem. Móricz Zsigmond egyfelvonásosai, 2 köt. (Budapest: Nyugat Kiadó, 1913), 1:5–26.
Valentin Lajos
Valentin Lajos
n
Jegyzet
Valentin Lajos
Valentin Lajos
(1850–1932) színész, operaénekes. 1912 júliusában
Bécsbe
Bécs
költözött, hogy
Karczag Vilmos
Karczag Vilmos
kiadói vállalatait igazgassa.
urtól,
Karczag Vilmos
Karczag Vilmos
n
Jegyzet
Karczag Vilmos
Karczag Vilmos
(1857–1923) író, publicista, színigazgató.
Valentin Lajos
Valentin Lajos
nevelt lányának,
Kopácsy Juliska
Kopácsy Juliska
színésznőnek a férje. 1901-től a
bécsi
Bécs
Theater an der Wient, majd 1908-tól a Raimund Theatert igazgatja.
urral dolgozik. Theater an der Wien.
n
Jegyzet 1801-ben nyílt színház, melyet 1901-től
Karczag Vilmos
Karczag Vilmos
igazgatott.
Ő egészen dijtalanul fog adni nekem egy példányt. Ő t. i. a dolog hazai kezelője.
   
5. Kvitt   c. darabomat
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Kvitt", in Móricz Zsigmond, Szerelem. Móricz Zsigmond egyfelvonásosai, 2 köt. (Budapest: Nyugat Kiadó, 1913), 1:27–55.
most egy két nap alatt küldöm.
   
6. Ezt a két darabot semmi körülmények között sem szabad kiadni semmi nyomtatásban. Mit tegyek, a „Mező virágai   ”-t
n
Jegyzet A Mint a mezőnek virágai   c.
Móricz
Móricz Zsigmond
-darab 1913-ban jelent meg a
bécsi
Bécs
Der Strom c. lapban. Lásd bővebben:
Klein Stefan Isidor
Klein Stefan Isidor
1913. január 4-én írt levelében. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
utólag acceptálom,
n
Jegyzet Elfogadom (latin).
de ezeket semmi esetre.
   
7. A Ludas Matyit  
n
Jegyzet A Ludas Matyi   c. darab egészében soha nem jelent meg. Lásd bővebben:
Klein
Klein Stefan Isidor
1913. január 4-én Móricznak írt levelének jegyzeteiben.
a jövő hónapban előveszem s akkor megnézzük. E tekintetben a
Grossmann
Grossmann Stefan
úr ajánlatát külön s még egyszer köszönöm s elvben magamévá teszem.
   
8. Az Isten háta mögött  
n
Jegyzet A regény németül végül csak 1922-ben jelent meg
Horvát Henrik
Horváth Henrik
(1877–1947) fordításában. Lásd: Móricz Zsigmond, Hinter Gottes Rücken, Übers. Henrik Horvát (Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1922).
kiadása nekem szerfelett kedves.
   
9. Honoráriummal,
Bíró Lajos
Biró Lajos
barátommal s másokkal való megbeszélések után minimum 15-20%-ot kell kérnem, könyvkiadás után.
   
10. Nem tudná ezt előbb lapnak eladni? Ismeri Dr
Marton Sándor
Marton Sándor
n
Jegyzet
Marton Sándor
Marton Sándor
(1871–1938) ügyvéd, a Színpadi Szerzők Egyesületének főtitkára. Ügyvédként főleg szerzői jogi ügyekkel foglalkozott.
urat? Ő szokta az efféle ügyeket megcsinálni.
   
11. Nekem mindenesetre fontos az irodalmi, tisztességes beállitás a megjelenésnél. Sem parasztköltő czímet nem ambitionálok,
n
Jegyzet Elérésére törekszem (latin).
sem kétségbeesett „még egy magyart” a
bécsi
Bécs
szinpadokon s pláne a könyvpiacon.
   
A könyv csak a legjobb cégeknél jöhet és finom kiállitásban.
   
Inkább engedek a honoráriumból mint a honor-ból.
n
Jegyzet Értsd: inkább a tiszteletdíj legyen kevesebb, mint maga a tisztelet – vagyis a méltóság (latin).
   
12. S ezek után ismételten megköszönöm Önnek a buzgóságát s kivánom, hogy kifizesse magát az igyekezete.
   
Lehet, hogy a jövő héten átmegyek
Bécsbe
Bécs
és akkor szeretném megismerni Önt.
n
Jegyzet Erre vonatkozóan nem találtunk adatot, naptárába sem jegyezte fel az utazást.
   
Tehát szíves levelét várva
maradok
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
igaz hive
   
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
   
Másolta a maga imádott drága
felesége
Holics Janka
, magának, drága egyetlen
Mucám
Móricz Zsigmond
. Senki másnak meg nem tettem volna!!! –
[kézváltás] Holics Janka
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
/o:mzs-lev.tei.1311/5h16.1a   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.1311/5h16.1b   X (Close panel)
image