Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  a „Tokmag  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Tökmag", Magyar Figyelő 2 (1912): 2:143-147.
fordításához adott engedélyét hálásan köszönöm és nagyon örülök, hogy fordításaim tetszenek. „Az apro virágok eltiprása  
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Az apro virágok eltiprása   című művét nem ismerjük.
nem egészen rajtam mulik, legfeljebb csak annyiban, hogy bármilyen jól is tudok németül, nem vagyok olyan mestere a német nyelvnek mint Ön a magyarnak. Több helyen természetesen, noha a legnagyobb ellensége vagyok annak, hogy a fordító az irót korrigálja, kicsit el
kel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kell
térnem az eredeti szövegtől, mert sok olyan dolog van, ami a magyarnak nagyon szép, de a német szellem- és izlésnek meg nem felel és
Törölt
« n »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
németek számára semmi szépséggel és érdekességgel nem bir. A jó fordításnak éppen ez a kritériuma, hogy a fordító ezek felett el tudjon siklani vagy a nyelv ideologiájával ujat teremteni, am
Törölt
« ely »
i
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, habár sokszor első pillanatra ugy látszik, hogy ellentéte az eredetinek, mégis ebből sarjad és az egészhez szorosan hozzátartozik.  
  Az Isten háta mögött  
n
Jegyzet A regény német fordítása végül csak 1922-ben jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, Hinter Gottes Rücken, ford. Horvát Henrik (Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1922).
c. regénye fordításával már teljesen elkészültem; csak egy-két simitást kell még végeznem és az egészet letisztáznom.  
  Ön egyszer azt irta nekem, hogy szeretné, ha a regény  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Az Isten háta mögött (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).
előbb nagy napilapban megjelenhetne. Azt hiszem, hogy a „Pester Lloyd”
n
Jegyzet 1854 és 1945 között működő magyarországi német nyelvű időszaki kiadvány.
regényét nagyon szivesen közölné. Mivel azonban ezen lappal összeköttetésben nem vagyok és lehetséges, hogy ott nevemet nem is ismerik, azt hiszem, jobb volna, ha Ön fordulna hozzájuk.  
  A Lloydnak külföldön is nagy tekintélye van és különben is nagyon szépen honorálná a munkát.  
  Kérem erre vonatkozólag mielőbbi feleletét, mert a regényt nagyon hamar el szeretném helyezni, ami a szindarabok elhelyezése szempontjából is nagy szerepet játszik.
n
Jegyzet Lásd:
Móricz
Móricz Zsigmond
1913. január 13-án
Kleinnek
Klein Stefan Isidor
küldött levelében.
 
  Kiváló tisztelettel  
  készséges szolgája  
 
Stefan Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
 
Wien
Bécs
III.  
 
Hohlwegg.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Hohlweggasse
42.
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tür
3.  
 

Útmutató:

Datálás indoklása:
Klein Stefan
Klein Stefan Isidor
azt írja keltezetlen, de nem sokkal 1913. január 18. utáninak vélhető levelében, hogy Az Isten háta mögött   nyersfordításával készen van. Jelen levélben pedig úgy fogalmaz, hogy a regény fordításával már teljesen elkészült. Jelen levelet ezért szintén 1913. január 18. utáninak lehet tekinteni. Jelen levélben
Klein
Klein Stefan Isidor
megköszöni
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
engedélyét a Tökmag   fordításához. Egy másik – ugyancsak keltezetlen – levelében pedig megkéri az engedélyt. Ugyanebben a levelében azt írja, hogy
Grossmann
Grossmann Stefan
szabadságra ment, és március közepén jön vissza. Ebből az következik, hogy jelen levél nem lehet sokkal későbbi az előbb említettnél. Ha az előbb megállapított keltezés helyes, akkor a március csak 1913 márciusa lehet, azaz mindkét levél január 18. és március közé datálható.
 
image
image
image
image