Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  most jövök
Grossmann
Grossmann Stefan
úrtól, aki a „Mint a mezőnek virágai  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Mint a mezőnek virágai", in Móricz Zsigmond, Falu. Három színdarab (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).
hatása alatt kérve-kért hogy juttassam a meg igért két darabot
n
Jegyzet A Kvitt   , illetve a Dufla pofon   c. darabokról lehet szó.
mielőbb birtokába; roppant örülne, ha a négy kis darabot, melytől óriási sikert vár, még e szezonban szinre hozhatná; a „Kvitt  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Kvitt", in Móricz Zsigmond, Szerelem. Móricz Zsigmond egyfelvonásosai, 2 köt. (Budapest: Nyugat Kiadó, 1913), 1:27–55.
c.-t a pesti német napilapok ismertetéseiből ismeri. Emlitettem, hogy Ludas Matyi  
n
Jegyzet A Ludas Matyi   c. darab egészében soha nem jelent meg. Lásd bővebben:
Klein Stefan Isidor
Klein Stefan Isidor
1913. január 4-i levelének jegyzeteit.
c. komödieja sajtó alatt van és a darabot röviden ismertettem. Megjegyzésemre, hogy a darabot nagyon nehéz lesz német színpadra alkalmazni és nem tudom, vajjon megtudom e csinálni, felajánlotta, hogy szivesen társamul szegődik. Ez minden színház kapuját megnyitná a darabnak.
Grossmann
Grossmann Stefan
a legnagyobb es legtekintélyesebb német lapok munkatársa (Berliner Tageblatt,
n
Jegyzet A Berliner Tageblatt egy 1872 és 1939 között
Németországban
Németország
megjelenő napilap volt.
Frankfurter Zeitung
n
Jegyzet A Frankfurter Zeitung 1856 és 1943 között
Németországban
Németország
megjelenő újság volt.
) és óriási összeköttetései vannak. Azonkivül roppant tehetséges és ügyes ember, amit legjobban az bizonyit hogy sikerült neki csekély hat év alatt a Freie Volksbühnének
n
Jegyzet
Grossmann
Grossmann Stefan
vezette bécsi színház. Lásd bővebben:
Móricz
Móricz Zsigmond
Kleinnek
Klein Stefan Isidor
címzett levelének 1913. január 18-án írt fogalmazványában.
saját szinházat teremteni, holott a
berlini
Berlin
Volksbühnének
n
Jegyzet A ma is működő berlini Freie Volksbühne 1890-ben alakult, első vezetője
Otto Brahm
Otto Brahm
(1856–1912) színikritikus, rendező volt.
sokkal kedvezőbb körülmények között ezen munkához 24 év kellett.
Grossmann
Grossmann Stefan
a darabot   a „Strom” februári számában le akarja közölni és utolagos jóváhagyása reményeben már a nyomdába is adta.
n
Jegyzet A mű Wie die Blumen der Wiese   címen jelent meg németül
Klein
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom 1913. februári számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
 
  Kérem tehát ehhez beleegyezését és mielöbbi feleletét.  
  Az Isten háta mögött  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Az Isten háta mögött (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).
c. regényének nyersfordításá
Törölt
« t »
val
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a jövőhét közepén elkészülök és reméllem, hogy február közepén, legkésőbb a végén már a kiadónak megküldhetem.  
  Kérem, szíveskedjék nekem megírni, hogy mik a tantiéme
n
Jegyzet Részesedési (francia).
igényei.  
  A regényért és az elbeszélésekért is sokkal nagyobb honoráriumokat lehetne kapni, ha a szindarabok aktualitásukat emelnék. A „Volksbühne” nagyon tehetséges fiatal írógárdája nagyon szép kritikákat fog a könyvekről írni.  
  Kiváló tisztelettel  
  készséges szolgája  
 
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
 
Wien
Bécs
III. Hohlweggasse 42.
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tür
3.  
 

Útmutató:

Datálás indoklása:
Klein
Klein Stefan Isidor
1913. január 15-én írt levelében kéri ismét a Kvittet  
Móricztól
Móricz Zsigmond
, aki 1913. január 18-án írt leveléhez mellékeli a darabot azzal a feltétellel, hogy csak
Grossmann-nak
Grossmann Stefan
Klein
Klein Stefan Isidor
mutatja meg a darabot. Jelen levélben
Klein
Klein Stefan Isidor
azt írja, hogy
Grossmann
Grossmann Stefan
már hallott a Kvittről   német napilapok ismertetéséből. Jelen levél ezért az 1913. január 18-án írt
Móricz
Móricz Zsigmond
-levélre adott válasz lehet, így nem sokkal az után keletkezhetett.
 
image
image
image