Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Adná isten, hogy minden, a mi reátok tartozik, jó utra térne! Örülök, hogy
Dezső
Móricz Dezső
fölment; bizonyosan sokat czivilizálódik.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
július közepétől huzamosabb ideig
Majthényi Miklóséknál
Majthényi Miklós
vendégeskedett
Kispesten
Kispest
, vö.
Móricz Dezső
Móricz Dezső
Móricznak
Móricz Zsigmond
címzett 1901. júl. 11-ei, valamint
Majtényi
Majthényi Miklós
szintén
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött júl. 13-ai levelezőlapjával.
Már
Uzapanyiton
Uzapanyit
vagyok (u. p.
Felső Balog
Felsőbalog
, Gömör megye.)
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
sógorának,
Szilágyi Zoltánnak
Szilágyi Zoltán
a címe. Vö.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött 1901. január 31-ei levelével, valamint a vonatkozó jegyzettel.
ezért csak ugy intézkedhetem, hogy azt mondom: írd meg
Szeremley Barnának
Szeremley Barna
(helyettesem)
n
Jegyzet Padrah Kálmán gimnazista
Kisújszálláson
Kisújszállás
, az 1902–1903-as tanévben érettségizett.
kűldessen neked könyvet az én engedélyem alapján;
a segélyegyletből. –
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ird
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Ird
meg micsoda könyvek kellenek. Sajátságos, hogy ilyen helyen a hol a postai közlekedés rosz, rosz levélíróvá lesz az ember is. Mióta akartam már késve ide csatangolt lev. lapodra
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
írt, említett levelét nem ismerjük.
válaszolni, s íme! az a körülmény, hogy ugy se viszik a levelet el, csak majd estére vagy majd holnap, – elhanyagoltatta velem. –  
  Pedig részletes leveledért is már nagyon hálás voltam. Csak
Dezső
Móricz Dezső
jól készűljön el!
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
korábbi leveleiben többször kérte rá
Móriczot
Móricz Zsigmond
, hogy segítse felkészülni a hatodik gimnáziumi tananyagból teendő vizsgájára, lásd pl. 1901. június 28-ai levelét. A vizsga minden bizonnyal sikeres volt, hiszen
Dezsőt
Móricz Dezső
a Kisújszállási Gimnázium 1901–1902. tanévre vonatkozó értesítője már hetedik osztályos magántanulóként említi: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnasium értesitője az 1901–902. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1902), 122.
 
  Itt
Panyiton
Uzapanyit
leszünk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
aug 15-ig, aztán 16-17-18-án hazamegyünk; ez a tervem, – de isten végez, természetesen. –  
 
Györe
Györe Károly
n
Jegyzet Szentgyörgyvölgyi
Györe Károly
Györe Károly
(1877–1911) zenetanár és zeneszerző, 1900 márciusától a Kisújszállási Főgimnázium ének-zene szakos tanára.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
barátja és szerzőtársa.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
közvetítésével, illetve
Móricz
Móricz Zsigmond
kisújszállási
Kisújszállás
tanári hónapjaiban alakulhatott ki ez az ismeretség. 1901-től több művön is dolgoztak közösen,
Móricz
Móricz Zsigmond
szövegéhez
Györe
Györe Károly
írt zenei kíséretet. Közös szerzeményeik: Poddy   ; Tasziló, az aranyos   ; Kossuth 1848-ban   ; Tulipánnyíláskor   . Kapcsolatuk a későbbiekben sem szakadt meg,
Móricz
Móricz Zsigmond
tudakozódott a már betegeskedő
Györe
Györe Károly
állapotáról, az állami elmegyógyintézetben való elhelyezéséről
édesanyjával
Újvári Cseh Franciska
, valamint
Olajos Pál
Olajos Pál
lelkésszel folytatott levelezésében. Barátja halálára nekrológot írt.
Kiss Tamás
Kiss Tamás
szerint róla formálta az Úri muri   Wagner nevű szereplőjének karakterét. Forrás: Györe Károly gyászjelentése, PIM kisnyomtatványtár, Any.357/15, hozzáférés: 2018.09.17, https://opac.pim.hu/record/-/record/display/manifestation/PIM1607520/f56e9780-6816-4076-9eef-3f77de8b1be0/solr/0/24/0/1/authorOrder/ASC.; Kiss Tamás, "Móricz Zsigmond ifjúsága (kisújszállási évek)", Irodalomtörténeti Közlemények 58 (1954): 176–188, 184–185.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 313–320.; Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 36.; Györe Zoltán, Magyarországi Györe-családok (Budapest: Intercity, 1993), hozzáférés: 2018.09.17, http://www.zengen.hu/images/gyorecsaladok/34.doc.
a vakáczióban kóborol ugyan szanaszét, de a czíme
Kun Szent Miklós
Kunszentmiklós
, lévén az ő
apja
Györe Dániel
odavaló, a mint tudom, kántor.
n
Jegyzet
Györe Dániel
Györe Dániel
(1844–1909) kántortanító, orgonista, valamint gimnáziumi tanár volt
Kunszentmiklóson
Kunszentmiklós
. Forrás: Györe Zoltán, Magyarországi Györe-családok (Budapest: Intercity, 1993), hozzáférés: 2018.09.17, http://www.zengen.hu/images/gyorecsaladok/34.doc.
 
 
Dezsőt
Móricz Dezső
veled együtt csókolom.  
 
Julikám
Szilágyi Julianna
is bizonnyal üzenne mindenjót, ha tudná, hogy írom e levelet. Legalább
Dezsőt
Móricz Dezső
is megismeri az őszön. – A szőllőbe is szeretném elvinni, ha a mód engedné, az idén. Ne resteskedj, hanem dolgozzál!  
  Itt jól telik az idő, noha kissé nagyon is gyorsan. Későn kelek, s mire jól szétnézek, dél van. A mezőre kipislant az ember, s egy fél nap oda. – Roppant erőltetve és keveset tudok dolgozni. Csókol benneteket  
  forrón szerető
Gyulabátyátok
Pallagi Gyula
Aláírás
 
  Igaz!
Laczit
Pallagi László
kinevezték
Szilágysomlyóra
Szilágysomlyó
telekkönyvi átalakító napidíjasnak. Már ott is van.
n
Jegyzet
Pallagi László
Pallagi László
kinevezése
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
közbenjárásának eredménye, vö.
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írt 1900. nov. 28-ai levelével és annak vonatkozó jegyzetével, valamint
Móricz Miklós
Móricz Miklós
monográfiájának utalásaival: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 269, 335.
Irjál neki oda legalább egy jó nap kivánatot. Ha egyebet nem tudunk tenni egymással, legalább ápoljuk az összetartozás érzetét, sokszor már az a tudat is erősbít bennünket, ha van még a ki ragaszkodik hozzánk, a kit sorsunk érdekel. –  
  (
Emma
Z. Kiss Emma
különben
Endréden
Barsendréd
van.)  
  Csókol
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Uzapanyit
Uzapanyit
, 1901. jul. 25.  
  (Csütörtök)  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image