Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):

  Tekintetes Dr.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
f.gimn.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főgimnáziumi
igazgató úrnak  
 
Kisújszállás
Kisújszállás
Jász N K Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):

  Édes jó
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám!
Szász
Szász Károly
bátyánktól hallottam a minap, hogy
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
dobsinai
Dobsina
jégbarlangba hűsöl s melegem lett rá az irigységtől. Quosquetandem
n
Jegyzet Ugyan meddig? (latin). Utalás Cicero Catilina elleni első beszédének kezdőszavaira: Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Forrás: http://peldabeszedek.blog.hu/2012/08/19/quo_usque_tandem_mar_a_regi_romaiak_is Vö.: Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:317.
tart még a bolyongás?  
  Mi itt úgy kiszáradtunk, hogy még el se tudjuk képzelni, ilyen üdén, vidáman, milyen munkakedvvel térhet meg valaki zordon a Kárpátok fenyvesekkel vadregényes tájáról.
n
Jegyzet Szabad idézet
Petőfi
Petőfi Sándor
Az Alföld   című verséből. Vö. „Mit nekem te zordon Kárpátoknak Fenyvesekkel vadregényes tája!”
 
  Mi itt csak azt tudjuk, hogy meleg van, az utcákat locsolják szakadatlan, s ennélfogva olyan gőz van, hogy nem csak az Andrássy úton nem látni végig, de ha az ember a Műegyetemtől a Múzeum felé kacsint, nem is sejti,
hollehet
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hol lehet
az
Arany
Arany János
szobra.
n
Jegyzet
Strobl Alajos
Strobl Alajos
: Arany János ülő szobra (1893).
Szegény
Arany
Arany János
ő magasan ül, s annyi gőzt nyelt, hogy mostanában állandóan fáj a feje, izzad is, alig győzi törülgetni a homlokát az inge ujjával.  
  Itt mindenki petyhütt, fáradt, kedvetlen, – de azért úgy zúg az utca, olyan eleven, a villanyosok csengetnek, bicziklisek, triciklisek sikoltoznak, vágtat, rohan minden, népáradat tolong, gyerekek ordítnak: Friss Újság!
n
Jegyzet Politikai napilap 1896 és 1944 között.
– mondom, minden olyan eleven, mintha csak én volnék petyhütt, fáradt, kedvetlen, pedig úgy áll a dolog, hogy én még egész becsületes állapotban vagyok ezekhez a vánnyadt pestiekhez képest.  
  Hogy én hiszen falun lakom:
Kispesten
Kispest
. Engem nem öl a lárma ott, de nem is nyelek gőzt, – csak port. S én naponként teszek turista kirándulást, csupa viczből gyalog szoktam kimenni és visszajönni, – azaz bejönni és visszamenni. Jövet-menet legalább 3 óra.  
  Olyan is vagyok már mint egy járó gömböcz. Kezdek félni az agyonhízás rémétől. Kénytelen vagyok, –
Byron
Byron George Gordon
úr, szűkebbre fogni a kosztom,
n
Jegyzet Az utalás egy Byron-idézetre vonatkozik. Lásd: Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:317.
– ezért aztán bármily őszintén sajnálom, le kellett mondjak a 1. reggeliről, 2. tízórairól, 3. ebédről. Hanem aztán az is igaz, ozsonnakor megeszem amit itt spóroltam.  
  Ma nagy úr vagyok. Én vagyok az osztályfőnök: azaz a
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
vallás és közoktatásügyi minisztérium III. osztályának a főnöke.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1900 októberétől 1901 augusztusáig számvevőségi segédgyakornok volt Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban.
 
  Úgy juték ilyen magasra, hogy az osztály többi tagjai 10-n, ki szabadságon van, ki kiküldetésben, ki megugrott, ki az "irattárba" (környéken fekvő korcsmák) ment. Magam vagyok ide bent. Fel is használom az időt s dolgozok szorgalmasan az államnak; – ennek az érdeke t. i. hogy alattvalói boldogságára gondot viseljen. – S ehez tartozik nálam most a levél írás, épp úgy hozzátartozik, mint az, hogy ismét meghagytam a szakállam.  
  Hát én jó vakáczió befejezést kívánok mind közönségesen, azután pedétiglen csókolom az
ángyomasszonyt
Szilágyi Julianna
meg hát
Gyula
Pallagi Gyula
bátyámat is
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Az első publikálás időpontjában eredeti kézirat Márton Ferenc érendrédi református lelkész tulajdonában volt. Könczei Ádám margittai tanár másolatából közölte Varga József. A másolat a közzététel időpontjában, 1955-ben a kolozsvári egyetemen volt fellelhető. A levél provenienciája feltehetően
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
érendrédi
Érendréd
származású feleségének, hagyatékával kapcsolatos. Varga József közlése szerint „Posta bélyeg kelte 01 VIII/19 Budapest.” A második publikáció a levél részleteit közli.