Aranysárkány fejléc kép
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Az élet csendes forgatagaiban sok véletlen élősködik: szemét veti homályába, s prémes dalokat sajtol a szuverének lelkeiből, dalokat, prémes dalokat. Hogy mily kedvüen ragadott ki engem, mikor a kétszázadik kötet olvasását fejezém be éppen, s ugy egy kisség minha gondolkodni mernék a sejtelem hatalmáról, uralmáról nem merek tekinteni a szemembe, hogy üvegoltárom össze ne törjem. De hátha megfoghatnám a bizalom kantárszárát, s egy kissé mosolyogni tudnék. Próbalok azonnal. És sikerül. Hiszen néhány novellám résztvett már az ólomtetűk körmeneteiben. Biztat az, hogy fölösleges novellákra nem pazaroltam tollamat, s kétcsöppnyi tintámat.  
  Röviden szólva, kérném az én kedves
Móricz Zsigmondomat
Móricz Zsigmond
, engedne gazdagságából egy pillantást elkényesztetett mellékleteimre,
n
Jegyzet A melléklet nincs a levél mellett.
s ha azokat egy picinykét képes lesz megmosolyogni, valamelyik lapban való elhelyezésüket. Ilyen rangu egy kötetnyi versem van. Minthogy a pénzhez törvénytelennek születtem, érezni vélnék az életben, s minden pillanatom az irodalomé.  
  Egyébiránt valamelyik júniusi napon, amennyiben mint ismeretlen terhükre nem lennénk,
Gizi
Matulay Gizella
nénivel egy pillanatra átrándulnánk Önökhöz.  
  Kedves
nejének
Holics Janka
csókolom kezeit.  
  Legmélyebb kérésem ismételve s becses válaszát várva forró hálája jeléül üdvözlő szavakat keres  
 
Pozsonyalmás
Pozsonyalmás
, 1913, május hó 10-én.  
  Pozsony
vm.
Szerkesztői feloldás: vármegye
távoli felköszöntője:
Matulay Sándor
Matulay Sándor
Aláírás
n
Jegyzet
Matulay Sándor
Matulay Sándor
(1893–?) tanító
Pozsonyalmáson
Pozsonyalmás
,
Matulay Gizella
Matulay Gizella
unokaöccse.
 
 
 

Melléklet (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes aranyos
Jankám
Holics Janka
!  
   
  Már talán nem is fogsz akarni vissza emlékezni a téged igazán szerető
Gizidre
Matulay Gizella
. De hidd el hogy nem mulik el nap hol nem emlegetnénk titeket. –  
  Valahányszor ránézek az én kis
Irénkémre
Horák Irén
n
Jegyzet
Horák Irén
Horák Irén
Horák Béla
Horák Béla
és
Matulay Gizella
Matulay Gizella
lánya.
mindig eszembe jön a kis "
Virág
Móricz Virág
" úgy hiszem ha jól emlékszem ez a kicsikének a neve. A kis
Jenő
Horák Jenő
n
Jegyzet
Horák Jenő
Horák Jenő
Horák Béla
Horák Béla
és
Matulay Gizella
Matulay Gizella
lánya.
az olyan idős lehet mint a te másik kis
leánykád
Móricz Gyöngyi
akinek a nevét nem tudom már szinte nagy lehet. De szeretnék már titeket látni. Azért nem írtam mert akartam személyesen elmondani azt a mire irásban képtelen vagyok. Sok, de sok elmondani valóm volna. A mint értesültél elveszitettem az én felejthetetlen jó
apámat
Matulay Keresztély
n
Jegyzet
Matulay Keresztély
Matulay Keresztély
(?–1911) főtanító
Pozsonyalmáson
Pozsonyalmás
.
Szegényke nagyon, de nagyon sokat szenvedet. 6 hét alatt vége volt. Én az utolsó leheletig mindig reméltem de hiába – Nagyon nehezen búcsúzott tőlünk. Szegénykének gyomorrákja volt. Soha beteg nem volt csak most és utoljára. Én azt hittem hogy ezt a borzasztó fájdalmat nem birom ki és látod ebbe is bele kellett törödni. –  
  Utána megint
én
Beszúrás
megbetegedtem már azt hitték hogy édes
Apácskám
Matulay Keresztély
után fogok menni. a borzasztó nagy bánat okozta. A szegény
Mamácskám
Bayer Jozefa
míg hála Istennek (még) elég jól érzi magát, de az Ő szervezete is nagyon megérezte a változást.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
kérlek nem volt ez elég ez a borzasztó csapás képzeld decz. 14. felfügesztették
Bélát
Horák Béla
n
Jegyzet
Horák Béla
Horák Béla
Matulay Gizella
Matulay Gizella
férje, főtanító
Lábon
Láb
.
állásától és 15 hónapig felfügesztett állapotban tartották. – „A papi bosszú” Tehát kérlek mi jót irhattam volna nektek Én még itt vagyok
Almáson
Pozsonyalmás
állásban 19. fh lesz vizsgám azután
Mamához
Bayer Jozefa
Detrekőcsütörtökre
Detrekőcsütörtök
egy hónapra. azután pedig
Szepesmátyásfalvára
Szepesmátyásfalva
.
végleg.
Beszúrás
Csodálkozni fogtok, de hol a manóba maszkál ez a
Gizi
Matulay Gizella
? Hát bizony van is azon valami. –  
 
Lábon
Láb
már nem lakunk minthogy
Béla
Horák Béla
lábi
Láb
állását elvesztette de máshol akárhol foglalhat állást úgy szinte a nyugdíját sem bántották. Tehát mit látsz te ebben ugy-e csak bosszút. Az én ügyemnél kompromitálták magukat alaposan az ő büszkeségük
azt
Beszúrás
nem engedte, hogy egy tanítónak több legyen a kis ujjában mint nekik fejben.  
  Ő felfüggesztése után illetve az ügyének befejezte után pályázott arra a helyre. Az iskolaszék őt mindjárt meg is választotta. Úgy szinte félig engem is. Mert mostanáig mindig csak egy tanító tanította és a IIod tanítói állás most lesz szervezve. A mely szept. 1én be is tölthető. Igaz ugyan hogy messze van; talán nagyobb szerencsénk lesz ott mint itt.
Béla
Horák Béla
ma 3 honapja hogy ott van. Tátra közelében van talán jó levegő lesz számunkra. Remélhetőleg ha ott leszünk állandóan akkor megfogtok minket látogatni. Mielőtt elmennék nagyon szeretnék még titeket látni. – Irja
Béla
Horák Béla
hogy nagyon (
[törölt]
« Édes »
) olcsó ott az élet. Én voltam ott Husvétkor tetszik nekem a vidék csak a vasuttól 25 km van. Magurán át. Gyönyörű az út. Autók járnak nyáron. De télen nem tudom hogy lesz. Azzal vigasztalom magam, hogy 1-2-3 év nem a világ azután úgy is a gyerekek miatt kell varosba menni.  
  A kis
Irénke
Horák Irén
már
aug.
Beszúrás
4 lesz a kis
Jenő
Horák Jenő
pedig okt. 3. Itt küldök tölük egy kis
lapod
Szerkesztői feloldás: lapot
hadd legyen fogalmatok hogy milyenek.
Irén
Horák Irén
szöke
Jenő
Horák Jenő
barna. Most szándékom majd valamikor júniusba őket levétetni akkor majd megint küldök jó magammal együtt. Édesem te is megigerted nekem hogy küldesz képet és nem –
Mama
Bayer Jozefa
már nagyon szeretne téged
Zsigát
Móricz Zsigmond
látni. Az „élet”
[törölt]
« ben »
czimű lapban
n
Jegyzet Feltehetően
Bálint János
Bálint János
felvételéről van szó az Élet c. szépirodalmi és kritikai képes hetilapban. Élet 4 (1912): 2:1482.
láttam
Zsigát
Móricz Zsigmond
a kis
Virággal
Móricz Virág
olyan helyes volt meg is mutattam
Mamának
Bayer Jozefa
hát most nagyon kiváncsi. Kedves
Mamácskád
Szklenár Teréz
nálad van ha igen úgy add át kézcsókomat
Palit
Holics Pál
számtalanszor üdvözlöm.
Te
Holics Janka
és
Zsiga
Móricz Zsigmond
és gyermekek egészségesek vagytok? Irjál édes
Jankám
Holics Janka
minél előbb és
el
Beszúrás
ne felejtsétek a titeket igazán szerető
Gizit
Matulay Gizella
Aláírás
 
  Üdvözlet és számtalan csók
Mamától
Bayer Jozefa
tőlem és gyermekektől.  
   
  Itt küldök még egy fényképet
n
Jegyzet A fénykép nincs a levél mellett.
egy fiatal poétát aki
Zsiga
Móricz Zsigmond
pártfogását kéri. Unokabátyám
fia
Matulay Sándor
.  
  Kéri őt arra hogy lehetne-e olykor néha egy pár verset hozzá küldeni. Az itteni
kántor
Matulay János László
fia.  
  Pa még egyszer Isten veletek. Csókol számtalanszor
Gizi
Matulay Gizella
Aláírás
 
 
 
image
image
image
image
image
image