Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Úrnak  
  Cultusministerium –
Budapest
Budapest
 
  V. Hold-utcza 8.  
 
Svedlér
Svedlér
1901. VIII. 28.  
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!  
  Kegyeskedjék e levél vétele után hivatalos asztalom fiókját feltörni s annak balszegletéből a " Római jog   "
n
Jegyzet Vécsey Tamás, Római jogtan (Pest: I. Magyar Könyvnyomda Fanda és Társai, 1867)
elejét (Kbelűl 140 lapot.) kivenni és levélalakban czimemre eljuttatni. – Minél előbb, annál jobb. Egyúttal tudom, félrőfös levelében szives lesz értesiteni arról is, hogy
Kizán
Kizán Miklós
n
Jegyzet
Kizán Miklós
Kizán Miklós
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium díjas számgyakornoka,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Labancz László
Labancz László
munkatársa. Forrás: Hivatalos Közlöny 9 (1901): 176.
kérésemet teljesitette a Widmungsschein-t
n
Jegyzet A besorozás igazolására szolgáló katonai irat, "ajánlati lap". Forrás: Magyar Közigazgatás 18 (1901): 7.
lehetőleg. – A vizsgálat terminusát epedve várom a tanárok nevével egyetemben, – Minden szivességeért külön köszönet! (Tudom örül
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
n
Jegyzet
Labancz László
Labancz László
(1882?–1907) a vallás- és közoktatásügyi minisztérium díjtalan számgyakornoka,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
, majd később
Móricz István
Móricz István
munkatársa. A Budapesti Tudomány Egyetemen kezdte jogi tanulmányait az 1900–1901. tanévben, ahová
Móricz
Móricz Zsigmond
is átiratkozott, tehát az egyetemről is ismerték egymást. 1903 nyarától haláláig a Kolozsvári Karolina Kórház és Egyetem kórházi tisztje. Forrás: Hivatalos Közlöny 9 (1901): 176.; A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja az MDCCCC–MDCCCCI. tanévre (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1901), 131.; Hivatalos Közlöny 11 (1903): 395.; Hivatalos Közlöny 13 (1905): 30.; Labancz László gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.24, https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/131245#.
 
 

Útmutató:

Aláírás nélküli levél, a
levélíró
Labancz László
személyét kézírása alapján azonosítottuk.
 
image
image