Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  Úrnak  
  Cultusministerium.
Budapesten
Budapest
 
  V. Hold-utcza 8. sz  
 
A nyugtámat talán Deák
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem láttamozta?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!  
  Nemrég inditék útnak egy fajta lapot, a Kegyednél fekvő ajánlott levél (melyben szemmel láthatólag index leledzik) eránt.
n
Jegyzet Az a levelezőlap, amelyben
Labancz László
Labancz László
az ajánlott levél iránt érdeklődik, nincs meg. 1901. augusztus 31-én írt lapján még arra kérte
Móriczot
Móricz Zsigmond
, hogy amíg tulajdonosa nem jelentkezik érte, tartsa a levelet magánál.
– Azóta azt a levelet már megreklamálták, s Kegyed (Szalay Károly úr), az átvételt, mint megbizottam elismeré. –  
  Arra az indexre a tulajdonosának szörnyű szüksége lehet, mert nyakra före zaklat. Tessék szives lenni tehát a levelet felbontani, az indexet egy másik boritékba tenni és:
Scmidt József
Scmidt József
,
jh,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
joghallható,
n
Jegyzet Valószínűleg arról a
Schmidt Józsefről
Scmidt József
van szó, aki az 1899–1900. tanévtől a Budapesti Tudomány Egyetem joghallgatója, az 1900–1901. tanévben
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
évfolyamtársa volt. Forrás: A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja az MDCCCC–MDCCCCI. tanévre (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1901), 149.
Szihalom
Szihalom
,
Borsod m
Borsod vármegye
. el küldeni
– bérmentetlenűl ajánlva.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
– 11en
Pesten
Budapest
leszek. –
Kizánt
Kizán Miklós
kérje föl nevemben, hogy czimét egy lev. lapon közölje.
Labancz
Labancz László
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image