Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
  ((fő)posta?)
Kispest
Kispest
.  
 
Debr
Debrecen
. 1901 nov/21.
 
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Igenis elküldtem a "Réjá   "t
nagybátyádnak
Pallagi Gyula
még vasárnapra virradóra, mikor hazakerültem
B. Ujfaluból
Berettyóújfalu
, még pedig ajánlva és így nem tévedhetett el, hanem valószinü, hogy levele írásakor még nem vette kézhez.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Réjja-réja   című, "ősmagyar drámai képéről" van szó, amellyel
Pallagi Gyulát
Pallagi Gyula
köszöntötte házassága alkalmából, amint ezt később ifj.
Pallagi Józsefhez
Pallagi József
írt 1936. március 30-ai levelében kifejti. Azt is hozzáteszi, hogy a szöveg azóta eltűnt, "bizonyára nagyon naiv íráska volt, csak a szeretet és a hála ékesítette".
Móricz Virág
Móricz Virág
az Apám regényében   idézi
Móricznak
Móricz Zsigmond
egy 1902. augusztus 1-én készített leltárát, melyen a szóban forgó   így szerepel: "Réjja-réja   . Idillikus játék 1 fv. 1901. jan. 19-től ápr. 15-ig. Budapest. 839 sor, 3 péld. A tisztázat 38 ívoldal." Sem a mű kéziratát, sem a leltárét nem ismerjük. Megírása idején nyilvánvalóan fontos lehetett
Móricz
Móricz Zsigmond
számára, hiszen tisztázatát három példányban is elkészítette, jelen levél szerint pedig barátja,
Nagy Lajos
Nagy Lajos
véleményét is kikérte róla. Forrás: Móricz Zsigmond, Ifj. Pallagi Józsefhez, Budapest, 1936. március 30., kézirat, magántulajdonban.; Móricz Virág, Apám regénye, Osiris Monográfiák (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 33.
A mint multkori leveledből kiértem,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Nagy Lajosnak
Nagy Lajos
küldött 1901. november 21. előtti levelét nem ismerjük.
egy kissé félre-magyaráztál; nem böcsméltem én a " Réját   " (Ez a czim különben zsidó szó= lárma).
n
Jegyzet A "réja" itt alighanem konkrétabb jelentésében értendő, azaz a népdalokban refrénszerűen ismétlődő hangutánzó, hangulatfestő vagy indulatszót jelöl (vö. Szepes Erika, "réja", in Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 11:557.). Eredetét tekintve vagy hangutánzó, vagy szláv gyökerű. Vö. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, főszerk. Benkő Loránd, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1984), 3:367.
Légy oly kegyes az én méla verseimnek birálatát küldd el. Utánná aztán én is fogok hosszan válaszolni.  
  Csókol
brtd
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
barátod
 
 
Nagy Lajos
Nagy Lajos
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image