Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
  ((fő)posta?)
Kispest
.  
  . 1901 nov/21.  
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Igenis elküldtem a "Réjá   "t
nagybátyádnak
Pallagi Gyula
még vasárnapra virradóra, mikor hazakerültem
B. Ujfaluból
, még pedig ajánlva és így nem tévedhetett el, hanem valószinü, hogy levele írásakor még nem vette kézhez.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Réjja-réja   című, "ősmagyar drámai képéről" van szó, amellyel
Pallagi Gyulát
Pallagi Gyula
köszöntötte házassága alkalmából, amint ezt később ifj.
Pallagi Józsefhez
LOK:00542
írt 1936. március 30-ai levelében kifejti. Azt is hozzáteszi, hogy a szöveg azóta eltűnt, "bizonyára nagyon naiv íráska volt, csak a szeretet és a hála ékesítette".
Móricz Virág
Móricz Virág
az Apám regényében   idézi
Móricznak
Móricz Zsigmond
egy 1902. augusztus 1-én készített leltárát, melyen a szóban forgó   így szerepel: "Réjja-réja   . Idillikus játék 1 fv. 1901. jan. 19-től ápr. 15-ig. Budapest. 839 sor, 3 péld. A tisztázat 38 ívoldal." Sem a mű kéziratát, sem a leltárét nem ismerjük. Megírása idején nyilvánvalóan fontos lehetett
Móricz
Móricz Zsigmond
számára, hiszen tisztázatát három példányban is elkészítette, jelen levél szerint pedig barátja,
Nagy Lajos
LOK:00792
véleményét is kikérte róla. Forrás: Móricz Zsigmond, Ifj. Pallagi Józsefhez, Budapest, 1936. március 30., kézirat, magántulajdonban.; Móricz Virág, Apám regénye, Osiris Monográfiák (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 33.
A mint multkori leveledből kiértem,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Nagy Lajosnak
LOK:00792
küldött 1901. november 21. előtti levelét nem ismerjük.
egy kissé félre-magyaráztál; nem böcsméltem én a " Réját   " (Ez a czim különben zsidó szó= lárma).
n
Jegyzet A "réja" itt alighanem konkrétabb jelentésében értendő, azaz a népdalokban refrénszerűen ismétlődő hangutánzó, hangulatfestő vagy indulatszót jelöl (vö. Szepes Erika, "réja", in Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 11:557.). Eredetét tekintve vagy hangutánzó, vagy szláv gyökerű. Vö. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, főszerk. Benkő Loránd, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1984), 3:367.
Légy oly kegyes az én méla verseimnek birálatát küldd el. Utánná aztán én is fogok hosszan válaszolni.  
  Csókol
brtd
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
barátod
 
 
Nagy Lajos
LOK:00792
Aláírás
 
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image