Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  tanárjelölt Úrnak  
  Postahivatal.
Kispest
Kispest
,  
  (
Pest megye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun
)  
 
Rozsnyó
Rozsnyó
, 1901. XII/18.
 
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!
 
  Annyi szent, hogy mostanság irói-, vagy egyéb néven nevezendő ihlet nem igen száll meg: "mert róna mezőkön megy utam keresztűl; mezőiden hegy s völgy nélküli jelen …"
n
Jegyzet
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
A haraghoz   c. versének parafrázisa. Pontosan: "Mert róna mezőkön / Megy útja keresztül, / Mezőiden, hegy s völgy / Nélkűli jelen." Petőfi Sándor, "A haraghoz", in Petőfi Sándor, Összes költeményei: 1847: Kritikai kiadás, kiad. Kerényi Ferenc, Petőfi Sándor összes művei 5 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008), 260–262, 261.
– Eszem, iszom (persze csak vizet!) alszom s néha gondolkodom is, hogy konstatálhassam, hogy vagyok. Ha néha többre vetemedem, az már a kétségbeesés jegyében születik, s akkor biztathatom pár hétig ujra magamat, mig az elhagyott nyomra találok. – A folyamodványért fogadja hálás köszönetemet, s mikor a terminusról irni fog, sziveskedjék, egyúttal jelezni, hogy az indexet és nyugtát a vizsga reggelén, hol találom? Legjobban szeretném, ha Önnek
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
személyével egyetemben az egyetemi aulában találhatnám 8 óra előtt. –  
  A magas ministerium alig hiszem hogy engem nélkülöz; vannak ott békésebb és dolgosabb urak is. –  
  Egyébként pedig boldog ünnepekkel együtt állandó jó egészséget, sok pénzt és minden jót kiván (:
István
Móricz István
öccsének is!:)
Labancz
Labancz László
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image