Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Egy cseppet sincs igazad, ha nekem azt mondod hogy olvassam el graculus superbus et pavot   .
n
Jegyzet Phaedrus Graculus Superbus et Pavo   c. művének a gimnázium III. osztálya számára írt tankönyv-változatról esik szó. Phaedri. Augusti liberti. Fabularum Aesopiarum librí quinque. Magyarázta Szabó Gy. István. Budapest: Franklin Társulat, 1900. Forrás: Hivatalos Közlöny, 1900. szept. 1., 411.
Először mert én még mióta itt vagyok sohasem kértem senkitől sem dolgozat iráshoz segitséget, sőt én magam is irtam másnak nem csak egy hanem talán 10-15 dolgozatot, amelyek közt több jeles is volt. Magamnak is irtam egyet
Szeremley
Szeremley Barna
1-t adott rá. Éppen azért gondoltam hogy nem fogok vétkezni ha téged kérlek meg hogy adj ehez egy kis segítséget.  
  Másodszor: nekem most annyi dolgom van, hogy még vizsga előtt sem volt több. Mindenből utól kell érnem a VII oszt-t pedig már ők egy fél esztendelye haladnak s nekem csak két hetem van rá.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
az 1901–1902. tanévben
Kisújszálláson
Kisújszállás
végezte a hetedik osztályt, mint magántanuló. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnasium értesitője az 1901–902. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1902), 122.
 
  Ezenkívül még a latin és német sintakszist is át kell tanulnom ha jó bizonyitványt akarok belőlle. (arra is kértelek, hogy tanits meg, de még csak nem is válaszoltál rá).  
  Már a vacatióban annyit tanultam hogy fáj a fejem, s nem pedig pihent. Most tehát ilyen kifáradt fejjel hogy lehessen jó dolgozatot csinálni? Azt is gondoltam hogy mig azt csinálnám pihenek. És nem is azt kivántam hogy csinálj egész dolgozatot, hanem adj utasitást, mert még ilyen falytát nem csináltam. Ha
Gy. B-m
Pallagi Gyula
ithol volna ő tölle kérdeztem volna meg, de azt hittem, hogy te is segíthetnél rajtam egy kicsit. Ő tudom meg mondta
Törölt
« f »
volna minden szemre hányás nélkül.  
  Tehát az én nézetem szerint
Törölt
« ez »
erre
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem illik amit te irtál.  
  Hanem ezzel legalább megtudtam hogy sohasem illik segítséget kérni még a testvéremtől sem, mert az hamisitás.  
  Tehát bocsánatodat kérem, ha azt szabad.  
 
Rázsóval
Rázsó Géza
beszéltem már háromszor is, volt itt nálam is.
Édesapám
Móricz Bálint
azt irta, hogy beteg (
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyámnál
 [?]
[unclear1]
) tályog van a hóna alatt és már régen nem dolgozik, ő pedig azt mondja hála Istennek semmi bajok. Mond meg
Pistának
Móricz István
légyszives hogy irja meg hogy vagytok odahaza?  
 
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám a héten körülbelöl felmegy s hozzátok száll.  
  Vagyoni állásom
mos
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
most
3 krajczár.
Miklós
Móricz Miklós
pedig nem tud kijönni a szobából mert rossz a czipője. A ruhája sem valami tisztességes.  
  Azután, bizony nekünk nagyon furcsán esett hogy karácsonyra még csak egy levelező lapot sem kaptunk hogy éltek, holott mi irtunk nektek is is. Azt hittem hogy kapunk egy levelet, amibe mindenikőtök ir egy nehány sort.  
  Reggel mikor meg
kapta
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kaptam
a
levelezőpot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
levelezőlapot
nagyon megharagudtam s küldtem én is egy levelezőlapot
Törölt
« , »
válaszul, ne haragudj meg érte.  
  Más különben egésségesek vagyunk  
  csókol mindnyájotokat  
  testvéred
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
  1901 Decz 28.  
  Boldog uj évet kivánok ugy én, mint
Miklós
Móricz Miklós
mindnyájotoknak.  
 

Útmutató:

A levél közvetlen előzménye
Móricz Dezső
Móricz Dezső
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1901. december 28-ai levelezőlapja. Mindkét szöveg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
egy ismeretlen levelére válaszol.
 
image
image
image
image