Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  A Nagytiszteletű és Tekintetes Főiskolai tanári karhoz czímezendő a kervény bentlakásra és ingyenes tápíntézetre való fölvételért.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az érettségi bizonyítvány megszerzését követően a Debreceni Református Kollégium Teológiai Akadémiájára iratkozott be,
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint 1899. szeptember 4-én. Lásd: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 478. A rendelkezésre álló források szerint végül nem lett kollégista. Lakóhelyének megállapítására vonatkozóan egymásnak ellentmondó információink vannak.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
egy, a jelen levél megírása utáni, de szeptember 8. előtt írt levelében arról értesíti
Móriczot
Móricz Zsigmond
, hogy
Boros Mariskánál
Boros Mariska
sikerült neki tanítványt és szállást intéznie, majd egy 1899. októberi levelében arra kéri
unokaöccsét
Móricz Zsigmond
, beszélje meg
Borosékkal
Boros Mariska
, hogy az ekkor szintén
Debrecenben
Debrecen
tanuló
Móricz Dezső
Móricz Dezső
is náluk lakhasson.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
ezzel szemben, valószínűleg tévesen azt írja, hogy
Móricz
Móricz Zsigmond
az első félévben Komoróczy Ferenc házában lakott a Hüvelyes utca 7-ben. Lásd: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 479.
 
  A kérvényben jó lesz hivatkozni arra, hogy
Debr. ben
Debrecen
is tanultál. Mellékelendő: 1., Érettségi bizonyítvány. 2., A pap ad
jon
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy bélyegtelen bizonyítványt arról, hány családtag van és milyen
ek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.
Törölt
« viszonyok közt »
3., Szegénységi bízonyítvány. Ezért lehet kapni bentlakást s ingyenes, legfeljebb évi 20
frtos
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintos
tápíntézetet. De azt hiszem, ingyenest is. Tanítványról is beszéltem. (Az majd csak 10-ike táján jöhet szóba; a beíratkozások lezárása után, de erős igéretet bírok.
Törölt
« ) »
Ez ügyben majd
Sinka Sándor
Sinka Sándor
n
Jegyzet (sebessi)
Sinka Sándor
Sinka Sándor
(1854–1924) 1884-től tanár, 1899-től igazgató a Debreceni Református Kollégium Főgimnáziumában. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 12:1146.; Sinka Sándor gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
igazg. urnál mutatkozz be ugy 8-9ike táján, vagy amikor ki lesheted, hogy nincs sok dolga. Azért mondok 8-9-et, mert a beíratások 8-ig tartanak.)  
  A kérvény szept. 4-ig adandó be.  
  A
gymn.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gymnázium
IV osztályban volt vagy 80 tanuló, s igy szó sincs róla, hogy az Vik-be uj tanuló bejusson. Iratkozni 5-6ikán lehet. S mihelyt megjösz, a kollegiumba szállhatsz, a lakás megvan, – illetőleg az
akad.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
akadémiai
igazgatónál
Csiky Lajos
n
Jegyzet
Csiky Lajos
Csiky Lajos
(1852–1925) a Debreceni Református Kollégium Teológiai Akadémiájának (gyakorlati teológia tanszék) tanára, 1899-től akadémiai igazgató, a Debreczeni Protestáns Lap tulajdonosa és felelős szerkesztője. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 18 (1899), 546.; Barcza József, szerk., A Debreceni Református Kollégium története (Budapest: Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1988), 247.
való jelentkezés után rögtön kijelölik azt; de a konviktus
n
Jegyzet Kollégium (latin).
csak 8ika táján kezdődik.  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  fíatalurnak  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Ibi-Ubi
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Citius issime
[kézváltás] Móricz Zsigmond
n
Jegyzet Gyorsabban, leggyorsabban (latin)

Kisújszállás
Kisújszállás
10.41
[kézváltás] Móricz Zsigmond

PLadány
Püspökladány
Érk 11.33
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Ind 1.24
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Debreczen
Debrecen
Érk 2.53
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Ind 8.25 reggel
[kézváltás] Móricz Zsigmond

1899. aug 30.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image