Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Én bizony csak egy levéllel, ajánlva, kűldtem el
Beöthy Lászlónak
Beöthy László
a Réjját   .
n
Jegyzet A Réjja-réja  
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
korai műve, kéziratát nem ismerjük. Az író 1902. augusztus 1-i jegyzeteiben említi címét és műfaját: "idillikus játék". Az első felvonást 1901. január 19. és 1901. április 5. között írta Budapesten. A jegyzetek szerint: "839 sor, 3 péld. A tisztázat 38 ívoldal". Forrás: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 33. A művel
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulát
Pallagi Gyula
köszöntötte házassága alkalmából. A műről első előfordulását és magyarázatát lásd
Nagy Lajos
Nagy Lajos
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
, 1901. november 11-én írott levelében.
Választ eddigelé, semminemüt nem kaptam reá. Tán legjobb lenne, ha felkeresnéd őt magát.  
  Fájdalom, nem tudok feljutni
Pestre
Budapest
. Mindakét kezem tele van – kiadással. Dolgozgatok – enyhűlésűl, – a fejlődési világnézeten   ,
n
Jegyzet Pallagi Gyula, "A fejlődési világnézet", Uránia 3 (1902): 281–298.
a melyet elolvasván most, jó későn, észre vettem, hogy olyan forma, mintha
Pestre
Budapest
indulna és
Soroksárra
Soroksár
érkezne meg valaki. Azt hiszem, most egész más lesz. A jegyzeteidnek is hasznát veszem.  
  Attól tartok,
Dezső
Móricz Dezső
nem fog tuni eléggé elkészűlni a VII osztályra. Ez okon kifogásoltam, hogy a magy. dolgozatban vezérelveket nem írtál neki. Én csak ilyenre gondoltam. A leveledet, a mit ez ügyben írtál, nem láttam. Nekem nincs időm s kedvem ahoz, hogy tanítgassam
Dezsőt
Móricz Dezső
, pedig végtelenűl rászorulna. Az elméje nagyon fejletlen, a mi még éleseszű embernél is természetes volna annyi allotria
n
Jegyzet Nem a tárgyhoz tartozó dolog, bohóság (görög).
után. – Irod,
édes anyád
Pallagi Erzsébet
nálad volt. De te hol vagy? – azt nem. Ugy látom ebből, nem otthon lakol.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1901. novembertől az Aladár utca 6. sz. alatt lakott.
Rázsó Géza
Rázsó Géza
Móricznak
Móricz Zsigmond
címzett levelezőlapján szerepel először.
Nem lep meg. De mit csinálsz? Roppant bánt, a mint futni látom éveidet s a czélt mely felé haladsz, nem látom. Be sem iratkoztál megint?
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
az 1901–1902. tanév második félévében iratkozott be utoljára a Budapesti Tudomány Egyetem jogi képzésére.
Állásod sincs? A tragedia-írónak hosszu tanulmány kell, s ahoz enni kell. Nem legjobban eltudnád-e végezni a jogot? Lásd azok még tandijmentességet is tudnának leginkább adni, lévén gazdag segítő egyesűletök. S tán a vizsgával is hamarább készen lennél. Tanár mikor s miként leszel? Nagy aggódással nézlek. De ha valami kenyérkereset után látnál, mindez kivihető lenne. Már volna is a ki ajánlani tud. Lásd,
Szász
Szász Károly
esetleg vissza venne a régi helyedre, a hol ugy látszik
Pista
Móricz István
nem felelt meg.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
számgyakornoki állását a kultuszminisztériumban 1901 szeptemberétől
Móricz István
Móricz István
kapta meg. A helycsere szeptemberben sikeresen lezárult:
Szász
Szász Károly
augusztus 31-én ír
Móricznak
Móricz Zsigmond
hogy a számvevőség igazgatója,
Szepessy István
Szepessy István
beleegyezett.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
1902. szeptember 20-ra datálja
Móricz István
Móricz István
munkaviszonyának kezdetét. Lásd: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 270.
Az ő elméje is roppantul iskolázatlan. Azért örülök, hogy végzi azt a jegyzői tanfolyamot, talán okosodik is vele és művelődik. Csak már sikerűlne neki. Szerettem volna ha
anyád
Pallagi Erzsébet
vagy egy hétre lejöhetett volna mostanában hozzánk. De ahoz ruha kén, pénz kén. Tudom, nincs egyik sem. Próbáld megkeresni
Lázár Bélát
Lázár Béla
,
n
Jegyzet
Lázár Béla
Lázár Béla
(1869–1950) művészettörténész, kritikus, író. 1893-tól a magyar és német nyelv gimnáziumi tanár Budapesten. Állandó cikkírója volt több fővárosi újságnak és folyóiratnak, több elbeszéléskötete is megjelent. A Magyar Kritika (1897–1901) segédszerkesztője, később a Modern Művészet (1905–1906) főszerkesztője. Forrás: Györke Ildikó, "Lázár Béla", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1203. Nem tudható,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
felvette-e a kapcsolatot
Lázár Bélával
Lázár Béla
.
valami hirlapi napszámos munkát talán fog adni. Ugy kezdi azt más is.  
 
Dezső
Móricz Dezső
nyers és indulatos, most összetűzött
Csernayval
Csernay
, s igy
Miklós
Móricz Miklós
is ő hozzájuk ment, ott hagyta
Cs-t
Csernay
. Hogy fognak megélni, nem igen tudom. De már ezt az esztendőt kiforcirozzuk.  
  Csókol számtalanszor  
  szeretőbátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Kisújszállás
Kisújszállás
, 1902. jan. 23.  
 
A Kisfaludyánumot olvastam; mit szóljak hozzá? nem tudom. – Nem értek én ehez ? S a főbaj, hogy csak szellemi torna, s meddő. Mert hát ugy se jöhet színpadra így? – Én legalább ugy képzelem. Nem tudom, mért csinálád, időt emésztvén vele. Tanulni lehet uj tárgyon is. – Szóval nem értek ehez.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Feltehetően
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
A kérők   című háromfelvonásos vígjátékára vonatkozó utalás. Az író 1902. augusztus 1-i jegyzetei alapján kiderül, hogy 1901. december 19. és december 31. között dolgozott a művön, jegyzetei szerint a harmadik felvonás közepéig készült el vele. Az első felvonást később verses formában is átírta 1902. július 23. és 26. között. Forrás: Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 33.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image