Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tiszteletes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Urnak  
  I. éves theologus.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a
Debreceni
Református Kollégium Teológiai Akadémiáján kezdte meg egyetemi tanulmányait 1899 szeptemberében.
 
 
Debreczen
 
  Kossuth u. 52. sz.  
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Küld el
Gajda Bélának
Gajda Béla
a könyvet, mert már másodszor is írt.
n
Jegyzet
Gáldy (Gajda) Béla
Gajda Béla
(1884–1945) gimnáziumi tanár, igazgató. A Kisújszállási Főgimnáziumban tanult, ötödikes volt, amikor
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
érettségizett. Valószínűleg az Arany János önképzőkörből ismerték egymást, melynek rendkívüli tagjai lehettek az ötödikes és hatodikos diákok is. A gimnázium értesítőiben nincsenek felsorolva a rendkívüli tagok, azonban az 1900–1901-es tanévben
Gajda Béla
Gajda Béla
– immár hetedikesként – a kör aljegyzőjeként szerepel. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1898–99. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1899), 91.; Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 118.; Móricz Zsigmond, A Kelet Népe szerkesztője: Levelek II. (A levelek jegyzetei), kiad. Sz. Fehér Judit, G. Merva Mária, Tasi József, vál., utószó Tasi József (Budapest: Argumentum Kiadó – Magyar Irodalom Háza, 1999), 202.
A
Dezső
Móricz Dezső
ládáját rég feladtuk, talán meg is érkezett azóta.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
,
Móricz
Móricz Zsigmond
második öccse 1899 őszétől a
debreceni
kollégiumban tanult.
Én segéd jegyző vagyok
Patakon
. Most pályáztam
Tarna Eörsre
s. jegyzői
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
segédjegyzői
állásra, azt hiszem, el is nyerem.
n
Jegyzet
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
és
Dezsőnek
Móricz Dezső
szóló, 1899. szeptember 21.-i levelében arról ír, hogy
Móricz István
Móricz István
az 1899. szeptember 1-én szerzett segédjegyzői állását az igazgató rábeszélésére otthagyta, hogy folytathassa gimnáziumi tanulmányait. A
tarnaörsi
munkalehetőségről nincs más forrásunk.
 
  Csókollak mind kettőtöket  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
(1881–1915) hivatalnok,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legidősebb öccse. A
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
sárospataki
gimnáziumban tanult, 1901-ben megkapta bátyja állását a Kultuszminisztérium számvevőségén
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Budapesten
. 1908-ban házasságot kötött
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Nagy Lenkével
Nagy Lenke
, két gyermekük született. Az első világháborúban katona lett, 1915. szeptember 22-én elesett az olasz fronton. Forrás:
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Tábori posta Móricz Zsigmondnak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, 1915. szept. 23., analekta, PIM kézirattár, M. 100/5284/3.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
;
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Nagy Lenke és Móricz István jegyességi értesítése
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, kisnyomtatvány, PIM kisnyomtatványtár, Any.762/1, hozzáférés: 2018.10.10,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
S. patak
1899. Szept. 13.  
  Ird meg a
Dezső
Móricz Dezső
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
(1883–1923) tanár, református lelkész, farmer.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
második öccse. Gimnáziumi tanulmányai közben tanító volt
Imregen
, majd
Vajdácskán
, ezért az érettségit csak késéssel, 1903 nyarán tette le a Kisújszállási Főgimnáziumban. Tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán folytatta történelem-földrajz szakon. Történeti tárgyú értekezése, a Magyarország harcai Németország ellen   , 1909-ben jelent meg. 1907-ben az Egyesült Államokba emigrált, és a pennsylvaniai Pittsburgh melletti kisvárosban,
Allegheny-ben
telepedett le, ahol református pap, majd földbirtokos lett. Életének ezt követő szakaszáról a levelezés és a családtagok visszaemlékezései ellentmondásos képet rajzolnak ki, különösen, ami anyagi helyzetét és családi állapotát illeti. Kétszer nősült, korábbi házasságát azonban nem bontotta fel. Első feleségétől,
Brüll Rózsikától
LOK:00035
két, második feleségétől, egy Nóra nevű ápolónőtől, akit már az Egyesült Államokban ismert meg, öt gyermeke született. 1923 nyarán tisztázatlan körülmények között agyonlőtték. Művei: Móricz Bálint Dezső, Magyarország harcai Németország ellen a királyság első félszázadában (Budapest: Berkovits, 1909). Forrás: "Móricz Zsigmond gyásza", Népszava, 1923. júl. 20., 7.; "Móricz Zsigmond öccsét agyonlőtték Amerikában", Ellenzék, 1923. júl. 21., 4.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 469.; Vasváry Ödön, "Móricz Zsigmond öccse Amerikában", Szabadság, 1971. dec. 10., 8.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 323.; Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 237–238.
czímét, utcza, szám, ajtó pontosan.
Pista
Móricz István
Aláírás
 
  Elküldtük a
Dezső
Móricz Dezső
czipőjét ne írjatok
erte
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
érte
.
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image