Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tiszteletes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Urnak  
  I. éves theologus.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a
Debreceni
Debrecen
Református Kollégium Teológiai Akadémiáján kezdte meg egyetemi tanulmányait 1899 szeptemberében.
 
 
Debreczen
Debrecen
 
  Kossuth u. 52. sz.  
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Küld el
Gajda Bélának
Gajda Béla
a könyvet, mert már másodszor is írt.
n
Jegyzet (1884–1945) gimnáziumi tanár, igazgató. A Kisújszállási Főgimnáziumban tanult, ötödikes volt, amikor
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
érettségizett. Valószínűleg az Arany János önképzőkörből ismerték egymást, melynek rendkívüli tagjai lehettek az ötödikes és hatodikos diákok is. A gimnázium értesítőiben nincsenek felsorolva a rendkívüli tagok, azonban az 1900–1901-es tanévben
Gajda Béla
Gajda Béla
– immár hetedikesként – a kör aljegyzőjeként szerepel. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1898–99. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1899), 91.; Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 118.; Móricz Zsigmond, A Kelet Népe szerkesztője: Levelek II. (A levelek jegyzetei), kiad. Sz. Fehér Judit, G. Merva Mária, Tasi József, vál., utószó Tasi József (Budapest: Argumentum Kiadó – Magyar Irodalom Háza, 1999), 202.
A
Dezső
Móricz Dezső
ládáját rég feladtuk, talán meg is érkezett azóta.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
,
Móricz
Móricz Zsigmond
második öccse 1899 őszétől a
debreceni
Debrecen
kollégiumban tanult.
Én segéd jegyző vagyok
Patakon
Sárospatak
. Most pályáztam
Tarna Eörsre
Tarnaörs
s. jegyzői
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
segédjegyzői
állásra, azt hiszem, el is nyerem.
n
Jegyzet
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
és
Dezsőnek
Móricz Dezső
szóló, 1899. szeptember 21.-i levelében arról ír, hogy
Móricz István
Móricz István
az 1899. szeptember 1-én szerzett segédjegyzői állását az igazgató rábeszélésére otthagyta, hogy folytathassa gimnáziumi tanulmányait. A
tarnaörsi
Tarnaörs
munkalehetőségről nincs más forrásunk.
 
  Csókollak mind kettőtöket  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
Móricz IstvánKOHA_AUTH:313770 (1881–1915) hivatalnok, Móricz ZsigmondKOHA_AUTH:120256 legidősebb öccse. A sárospatakiKOHA_GEO:55761 gimnáziumban tanult, 1901-ben megkapta bátyja állását a Kultuszminisztérium számvevőségén BudapestenKOHA_GEO:9227 . 1908-ban házasságot kötött Nagy LenkévelKOHA_AUTH:313741 , két gyermekük született. Az első világháborúban katona lett, 1915. szeptember 22-én elesett az olasz fronton. Forrás: Tábori posta Móricz Zsigmondnak, 1915. szept. 23., analekta, PIM kézirattár, M. 100/5284/3.; Nagy Lenke és Móricz István jegyességi értesítése, kisnyomtatvány, PIM kisnyomtatványtár, Any.762/1, hozzáférés: 2018.10.10, .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
S. patak
Sárospatak
1899. Szept. 13.  
  Ird meg a
Dezső
Móricz Dezső
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
(1883–1923) tanár, református lelkész, farmer.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
második öccse. Gimnáziumi tanulmányai közben tanító volt
Imregen
Imreg
, majd
Vajdácskán
Vajdácska
, ezért az érettségit csak késéssel, 1903 nyarán tette le a Kisújszállási Főgimnáziumban. Tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán folytatta történelem-földrajz szakon. Történeti tárgyú értekezése, a Magyarország harcai Németország ellen   , 1909-ben jelent meg. 1907-ben az Egyesült Államokba emigrált, és a pennsylvaniai Pittsburgh melletti kisvárosban,
Allegheny-ben
Allegheny
telepedett le, ahol református pap, majd földbirtokos lett. Életének ezt követő szakaszáról a levelezés és a családtagok visszaemlékezései ellentmondásos képet rajzolnak ki, különösen, ami anyagi helyzetét és családi állapotát illeti. Kétszer nősült, korábbi házasságát azonban nem bontotta fel. Első feleségétől,
Brüll Rózsikától
Brüll Rózsika
két, második feleségétől, egy Nóra nevű ápolónőtől, akit már az Egyesült Államokban ismert meg, öt gyermeke született. 1923 nyarán tisztázatlan körülmények között agyonlőtték. Művei: Móricz Bálint Dezső, Magyarország harcai Németország ellen a királyság első félszázadában (Budapest: Berkovits, 1909). Forrás: "Móricz Zsigmond gyásza", Népszava, 1923. júl. 20., 7.; "Móricz Zsigmond öccsét agyonlőtték Amerikában", Ellenzék, 1923. júl. 21., 4.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 469.; Vasváry Ödön, "Móricz Zsigmond öccse Amerikában", Szabadság, 1971. dec. 10., 8.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 323.; Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 237–238.
czímét, utcza, szám, ajtó pontosan.
Pista
Móricz István
Aláírás
 
  Elküldtük a
Dezső
Móricz Dezső
czipőjét ne írjatok
erte
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
érte
.
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image