Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Servus
Zsiga
Móricz Zsigmond
Biga!  
  De rég nem láttalak? Hát hogy vagy? Én jól!  
  Már régóta várok tőled levelet s ez méltányosabb is mert, mint hogy te várod az én levelemet. Neked nincs annyi dolgod mint nekem. Megint 75 actám van elintézetlen már nem tudom mi lesz velem.  
  Mit csinálsz? A czipö felvitel azaz lehuzatal rossz jel úgy látszik hosszasabban akarsz
Kisujszálláson
Kisújszállás
maradni.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1902-es naptárjegyzetében szereplő Poddy   c. operett keltezése alapján tudható, hogy az író 1902. február 20-tól tartózkodott
Kisujszálláson
Kisújszállás
. Forrás: Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 34.
Nincs levél író hangulatom, meg ebben a szobában hideg is van a tollat alig tudom fogni csak azért írok, hogy ne apprehendálj,
n
Jegyzet Neheztelj (latin).
mert ismerlek szép
Törölt
« arc »
max.
n
Jegyzet Nyelvi játék, egy szólás parafrazeálása. "Ismerlek szép maszk": tudom, milyen vagy, ne színlelj. Vö. O. Nagy Gábor, Magyar szólások és közmondások (Budapest: Gondolat, 1966), 469.
 
  Se írni sem mondani valóm, üres vagyok tetőtől talpig.  
  Csókol  
 
Miklós
Majthényi Miklós
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
902 II/23.
 
 
„P. Budapest” nem magát érdekli? az „Egyet értés”-ben.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Szombatfalvy Klára
n
Jegyzet Az Egyetértés a Függetlenségi Párthoz kapcsódó ellenzék napilapja volt a Franklin Társulat kiadásában.
Csávolszky Lajos
Csávolszky Lajos
alapította 1874-ben, 1913-ig jelent meg. 1902-től
Hoitsy Pál
Hoitsy Pál
és
Eötvös Károly
Eötvös Károly
voltak a lap főszerkesztői. Nem találtuk nyomát annak, van-e "P. Budapest" szerkesztői üzenetnek
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
kapcsolódó vonakozása. Forrás: Demeter Katalin, "Egyetértés", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:488–489.
 
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Megkaptuk vicczes és gúnyolódó levelezö lapját
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Hildenstab Györgynek
Hildenstab György
címzett levelezőlapja ismeretlen.
s látom hogy rosszul esett, hogy nem írtunk magának, de azt gondoltam, hogy jön hétfőn haza. Most rendesen járok iskolába még pedig gyalog. Már annyira megszoktam a gyaloglást, hogy fel sem veszem azt a kis útat.  
  Itthon semmi ujság sincs. Legalább is én nem tudok róla.
Törölt
« s »
Most
Juczi
Hildenstab Julianna
a
Hevesi Lajos
Hevesi Lajos
Jelki Andrássát  
n
Jegyzet Lásd: Hevesi Lajos, Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben (Pest: Heckenast Nyomda, 1872).
olvassa, és nem tudjuk hogy ki az a
Hevesi Lajos
Hevesi Lajos
?
n
Jegyzet
Hevesi Lajos
Hevesi Lajos
(1843–1910) újságíró, író. A Pester Lloyd, a Borsszem Jankó, a Bolond Miksa, Breslauer Zeitung c. lapoknak volt munkatársamunkatársa, a Fremdenblatt társszerkesztője, illetve a Kleine Leute c. lap elindítója. Forrás: Csikay Valéria, "Hevesi Lajos", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:807.
Annyit tudok hogy egy szép irodalmi lap szerkesztője de mást nem. Ha nem jön a napokba haza, írja meg legyen szíves. Én elolvastam a minap
Beöthy Zsolt
Beöthy Zsolt
Vörösmarty Mihályát   ,
n
Jegyzet Lásd: Beöthy Zsolt, Vörösmarty Mihály (Budapest: Atheneum Kiadó–Kisfaludy Társaság, 1900).
de csalódtam mert az életéröl felényit sem mond, mint
Gyulai Pálé
Gyulai Pál
n
Jegyzet
Gyulai Pál
Gyulai Pál
Vörösmarty életrajzára   vonatkozik a megjegyzés. Lásd: Gyulai Pál, Vörösmarty életrajza (Budapest: Franklin Kiadó, 1900).
. Az osztály fönök úr,
Erdélyi Lajos
Erdélyi Lajos
,
n
Jegyzet
Erdélyi Lajos
Erdélyi Lajos
(1871–1932), nyelvész, középiskolai, illetve főiskolai tanár.
adta a könyvtárból. Hogy érzi magát?
Édes anyám
Szombatfalvy Klára
nincs valami jól, mert most is fekszik.  
 
Édes anyámtól
Szombatfalvy Klára
éppen most kaptam ki, mert nem tudok levelet írni. Ezentúl gyakorolni fogom
Törölt
« et »
magam ebben is úgy mint a hangos olvasásban. Ugyanis ebben az iskolában
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
az
osztályfönök úr
Erdélyi Lajos
az olvasásra nagy súlyt fektet, én pedig soha sem olvastam hangosan (legalább is ritkán). Levelét várjuk mind anyian. Maradok tisztelö öccse:  
 
György
Hildenstab György
 
  II/23 án  
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Daczára annak, hogy elhatároztam, hogy nem írok magának, mégis felkeresem szavammal azért hogy feleljen kérdéseimre melyeket azon a gunyos
l.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
levelező
lapon
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Hildenstab Györgynek
Hildenstab György
címzett levelezőlapja ismeretlen.
intézett hozzám.  
  Bizony a mi
Édesanyánk
Szombatfalvy Klára
már 5-ik napja fekszik, némely nap ugyan fel kél egy kicsit delután, de gyenge. nem tudjuk mi a baja vagy meg hült (azt ugyan nem tudjuk hol) vagy pedig valami más lehet az oka annak hogy rosszabbul van.  
  Most a fürdést megint meg kezdte a
Móricz bácsi
Móricz Bálint
jóvoltából, ki ennek lehetőségét elömozdította s azt gondolom s reméllem hogy az megerösíti.  
  Igen nagy örömet szerez mostanába
Édes anyámnak
Szombatfalvy Klára
az, hogy
Erzsikenéni
Pallagi Erzsébet
majdnem minden második nap meglátogatja.  
  Mi mindnyajan –
Édesanyámat
Szombatfalvy Klára
eltekintve - egészségesek vagyunk, ide számitom
Erzsikenénieket
Pallagi Erzsébet
is. Én is, a hogy szoktam, egészséges vagyok egy kis gyomorfájást bele nem számítva.  
  Végre meg kaptam az "Arany embert   "
n
Jegyzet Nem tudható,
Jókai Mór
Jókai Mór
regényének mely kiadásáról esik szó.
a mit szeretnék is már olvasni (ha lehetne –)
Édesanyám
Szombatfalvy Klára
már elolvasta.  
  Mikor látjuk? Még nem tudhatja? Irjon ha esetleg nem jöh hamar haza!  
  Most már nem irok többet, mert még ez is azon sorsra jut, mint a
Dezsőkének
Móricz Dezső
írt levelem. Akkor azért nem irtam Magának egy betüt sem, mert aprehendáltam
n
Jegyzet Haragudtam, nehezteltem (latin).
a "kis"
Bátyámra
Móricz Zsigmond
.  
  Isten vele! Üdvözli a "kis" húga:  
 
Juczika
Hildenstab Julianna
Aláírás
 
 
Kispesten
Kispest
1902 II/23 án  
  vasárnap délután.  
  Édes jó
Bátyám
Móricz Zsigmond
! ne vegye rossz néven, hogy ilyen csonka leveleket kapnak, de különben nehéz s nem megy el 5
kr. al
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárral
.  
 
J
Hildenstab Julianna
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

febr. 23
handShift

 
image
image
image
image
image