Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Zsindely István
Zsindely István
Urnak.
n
Jegyzet
Zsindely István
Zsindely István
(1869–1906) főiskolai és gimnáziumi tanár, jogász, református teológus.
Sárospatakon
Sárospatak
.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmondnak
nagyapjának,
Pallaghy Józsefnek
Pallaghy József
diáktársa. Bátyjának Zsindely Sámuelnek a felesége
Pallaghy Józsefnek
Pallaghy József
a testvére volt.
Móricz
Móricz Zsigmondnak
édesanyja
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
két évig
Zsindely István
Zsindely István
családjával élt tíz éves korától. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 13, 20.; Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:1943–1944.
 
 
Sárospatak
Sárospatak
.  
  Tekintetes
Tanár Ur
Zsindely István
!  
  Ma kaptam
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
sorait,
n
Jegyzet
Zsindely István
Zsindely István
Móricz Bálintnak
Móricz Bálint
írott 1901. december 14-én írt levelét
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
továbbította
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmondnak
1902. március 18. előtt kelt levelével együtt.
sietek rá válaszolni, hogy felvilágosítsam arról az alaptévedésről, mintha én nekem volna közöm a
Kiss Sándor
Kiss Sándor
féle ügyhöz.  
  A dolog így áll. 1899 tavasszal vettem meg a lovat az
Ön
Zsindely István
édes anyjától s a ló vételárából 40 forinttal adós maradtam. Augusztusban Őnagysága felszólított, hogy fizessem meg az adósságot. Én azt mondtam, hogy kifizetem, ha a házat eladom.  
  Úgy látszott a későbbiekből, hogy ő ekkor bizta meg
Kiss Sándor
Kiss Sándor
ügyvédet az üggyel.  
  Augusztusban tényleg eladtam a házat, s
Bálint Dezső
Bálint Dezső
ur legelső
tételképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tételképen
az Önök követelését fogta le.  
  Szept. 10-én
Kiss Sándortól
Kiss Sándortól
felszólítást kaptam, hogy fizessem meg e tartozást. Én beszéltem ekkor vele s kijelentettem, hogy nem tartozom, mert már kifizettem. Ő meglepetve hallotta s zúgolódva szólott nekem arról, hogy miért nem mondta meg Őnagysága ezt neki.  
  A dolog ezzel befejeződött. Soha intést, vagy tárgyalásra való meghívást nem kaptam s hogy ez az ügy tovább folyt, - csak most értesülök a
Tek. Ur
Zsindely István
leveléből.  
  Mindebből világos, hogy én mint peres fél nem szerepelhetek ez ügyben.  
 
Törölt
« Továbbá, »
hogy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hogy
Kiss Sándor
Kiss Sándor
ügyvédhez semmi közöm nem volt, neki nem fizettem.  
  Továbbá,
Tek. Urnak
Zsindely István
előbbi leveléből még az is kitünött, hogy Ön még akkor saját maga sem gondolt arra s
Törölt
« nem formált »
eszébe sem jutott igényt fordítani arra, hogy én viseljem annak a költségét, hogy Önök a saját ügyvédjükkel nem számoltak le tisztán.  
 
Tek. Urnak
Zsindely István
igazságérzetére hivatkozom, méltányos és becsületes dolog volna-é, még ha lehetne is, rajtam hajtani be egy olyan követelést, a melynek alap oka egy egyszerű hiba, amit Önök követtek el s ami lélektani ok annak hogy
Kiss Sándor
Kiss Sándor
egyáltalán felléphetett e követelésével: miért nem mondta meg Ő nagysága az ügyvédnek, hogy már ne kezdjen bele az ügybe, mert ki van egyenlítve?  
  De gondolja meg
Tek. ur
Zsindely István
azt is, hogy én mióta
Pesten
Budapest
vagyok teljesen kereset nélkül állok, még lakást
Törölt
« még »
se magam fizetek, még butorfélét - (az egész nem ér 48 koronát) - sem magam szereztem itt be, - tehát nem lehet behajtani rajtam semmi követelést, - s így czélszerű lesz-é
Törölt
« még »
így kísérletet tenni lehet-é
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
növelnie saját kiadását?  
  Maradok tisztelettel.  
 

Útmutató:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmondnak
autográf tintaírású fogalmazványa édesapja,
Móricz Bálint
Móricz Bálint
nevében íródott
Zsindely Istvánnak
Zsindely István
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
kérésére, melyet 1902. március 18. előtt kelt levelében fogalmazott meg.
 
image
image
image
image