Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Ezt a levelet nekem
Zsindely István
Zsindely István
kűldte, hogy kűldjem nektek.
Szász K
Szász Károly
. nekem azt írta, hogy
Pista
Móricz István
járt nála, s ő meg is fog próbálni mindent, hogy segítsen rajtatok ha tud, bár fél, hogy azt nem teheti oly mértékben, mint szeretné. Hát én ezek után nem írhatok
Szásznak
Szász Károly
. Nem lehet egy emberre ugy rá esni, annyival inkább, mert még a
Móricz Miklós
Móricz Miklós
érdekében is kérni akartam, hogy valami állami ösztöndíjat csinálna ki neki. –  
  Isten veletek! Jó egészséget kivánunk mindnyájan. A
feleségem
Szilágyi Julianna
betegeskedik kissé. –  
  Csókolunk
szbátyád
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerető bátyád
 
 
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
válaszolj ZsindelynekLOK:00774 , azt ne higyje, hogy én zsebre tettem a bélyegjét. pedig még rá fizetek 5 krt, krajcárt, mert csak ezt az egy bélyeget kűldte. –
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmondnak
Móricz Bálint
Móricz Bálint
nevében írt,
Zsindely Istvánnak
Zsindely István
szóló válaszlevele 1902. március 18-án kelt.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmondnak
szóló jelen levele ezért 1902. március 18. előtt keletkezett.
 
 
 

Melléklet ( ):


Facsimile Image Placeholder
  Tisztelt
Móricz
Móricz Bálint
úr!  
  Bizonyára emlékezni fog arra, hogy 1899 ben, midőn boldogúlt anyámtól egy lovat megvett, az azért járó vételár összeget
Kiss Sándor
Kiss Sándor
n
Jegyzet
Kiss Sándor
Kiss Sándor
ügyvéd
Sárospatakon
Sárospatak
.
hajtotta be anyámnak öntől.
Kiss Sándor
Kiss Sándor
most felszólított engem, hogy miután a perköltségét öntől akkor sem tudta bevenni, fizessem meg a 40 korona perköltséget. Szeretném tudni, hogy áll ez a dolog. Mert nem értem, hogy az anyám követelését akkor
Kiss Sándor
Kiss Sándor
bevette a saját maga perköltsege pedig most két év után jut eszébe.  
  Legyen szíves ez ügyben
posta fordúltával
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
válaszolni, mert ő beperel különben.  
  Szives üdvözlettel
Zsindely István
Zsindely István
Aláírás
 
 
Spatak
Sárospatak
1901 14/XII  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

A pompás lányok  
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmondnak
egyik korai műve, műfaját nem ismerjük. Az író 1902. augusztus 7-i naptárjegyzete tesz róla említést: "csütörtök. d.e. A pompás lányok korrigálása – nem megy." Forrás:

Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 57.
 
image
image
image