Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( ):

  Nagyságos Wodiáner F. és Fiai (előbb
Lampel Róbert
Lampel Róbert
cs. és kir. udv.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
császári és királyi udvari
és könyvkereskedő Czégnek.
n
Jegyzet A Wodiáner F. és Fiai a korszak egyik legnagyobb tankönyvkiadója volt, a pedagógiai szakkönyvek és az ifjúsági művek mellett. A céget 1821-ben
Lampel Róbert
Lampel Róbert
alapította. Forrás: Hangodi Ágnes Katalin, "Wodianer Artúr", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2292.
 
 
Budapest
Budapest
.  
  Nagyságos !  
  Hivatkozva arra a beszélgetésre, mely folyó hó 11-én nagybátyám Dr.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
kisujszállási
kisujszállási
főgymnásiumi igazgató s a Czég tekintetes Üzletvezetője között lefolyt, van szerencsém felajánlani munkásságomat
Nagyságotoknak
. Anyagi körülményeim miatt rá vagyok kényszerítve, hogy kénytelen legyek sürgősen kérni valami alkalmazást. Szépirodalmi és irodalomtörténeti irányban fejlesztem ismereteimet és tehetségemet már évek óta s a mennyiben lehetséges, efféle körben kérnék valami megbízatást.  
  Pár hónap óta nagy szorgalommal és már is szép eredménnyel dolgozom
Reviczky Gyula
Reviczky Gyula
életrajzán.
n
Jegyzet Az itt említett Reviczky-életrajz   nem készült el, azonban
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Reviczky Gyula   c. tanulmánya három hónap múlva az Uránia 1902. június 1-jei számában megjelent. Lásd: Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902): 179–193.
Nagy tömeg adatot sikerült már összeszednem, és úgy hiszem közel állok ahhoz, hogy e kitűnő költőnknek, kinek költészetét csak akkor lehet megismerni és méltányolni, ha életét ismerjük, — teljesen igaz képe alakuljon ki előttem. Mindeddig nincs
Reviczkyröl
Reviczky Gyula
életrajz. Olyan ismertetés sem jelent meg a mely több oldalról tűntetné fel őt igaz színben. Két kisebb tanulmányt
n
Jegyzet Reviczky szerelmei   és Reviczky és a népiesség  
van szerencsém mellékelni róla. Azzal a szándékkal írtam meg ezeket, hogy valamely lap tárczarovatában közzé adhatók legyenek. Méltóztassanak elolvasni, s ha
Nagyságotoknak
is ez a meggyőződése ez ügyről a mi nekem, hogy a
Reviczky Gyula
Reviczky Gyula
életrajza kedves lenne a magyar közönség előtt, — s ha hajlandók megbízni engem ez életrajz kidolgozásával — nagy örömmel vállalkoznám a munkára, s igaz ambiczióval végezném azt. Ha ez nem volna lehető, akkor szívesen és köszönettel fogadnék pl. egy olyan megbízatást is, hogy németből fordítsak le valamely szépirodalmi munkát. S bízom benne hogy sikerrel végezném e feladatot is.  
  Sürgős és kedvező döntést kérve –  
  Maradok
Nagyságotoknak
 
  alázatos szolgája  
 
Budapest
Budapest
. 1902. április 14. –  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

Wodiáner Artúr
Wodianer Artúr
és
Wodiáner Hugó
Wodiáner Hugó
vezetésével működő nyomdai és könyvkiadó céghez
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
ajánlotta be
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
. Az üzletvezetővel folytatott megbeszélésről
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
feljegyzést készített. A magántulajdonban lévő kéziratból tudható, hogy a kapcsolatfelvétel célja az volt, hogy Móricz megbízást és előleget kapjon egy Reviczky Gyuláról szóló életrajz megírására.
Móricz
Móricz Zsigmond
a levél mellékleteként Reviczky szerelmei   és Reviczky és a népiesség   c. tanulmányait küldte el a kiadónak. A cég ígéretet tett arra, hogy befolyásolni fogja az "intézkedést", a tanulmányokat azonban
Radó Antal
Radó Antal
, a kiadó szerkesztője bírálta el. Forrás: Móricz Zsigmond Naplójegyzetek, [1902.] április 11., kézirat, Magángyűjtemény