Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ():

  Nagyságos Wodiáner F. és Fiai (előbb
Lampel Róbert
Lampel Róbert
cs. és kir. udv.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
császári és királyi udvari
és könyvkereskedő Czégnek.
n
Jegyzet A Wodiáner F. és Fiai a korszak egyik legnagyobb tankönyvkiadója volt, a pedagógiai szakkönyvek és az ifjúsági művek mellett. A céget 1821-ben
Lampel Róbert
Lampel Róbert
alapította. Forrás: Hangodi Ágnes Katalin, "Wodianer Artúr", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2292.
 
 
Budapest
.  
  Nagyságos
Uraim
Wodianer Artúr
és
Wodianer Hugó
!  
  Hivatkozva arra a beszélgetésre, mely folyó hó 11-én nagybátyám Dr.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
kisujszállási
főgymnásiumi igazgató s a Czég tekintetes Üzletvezetője között lefolyt, van szerencsém felajánlani munkásságomat
Nagyságotoknak
Wodianer Artúr
és
Wodianer Hugó
. Anyagi körülményeim miatt rá vagyok kényszerítve, hogy kénytelen legyek sürgősen kérni valami alkalmazást. Szépirodalmi és irodalomtörténeti irányban fejlesztem ismereteimet és tehetségemet már évek óta s a mennyiben lehetséges, efféle körben kérnék valami megbízatást.  
  Pár hónap óta nagy szorgalommal és már is szép eredménnyel dolgozom
Reviczky Gyula
Reviczky Gyula
életrajzán.
n
Jegyzet Az itt említett Reviczky-életrajz   nem készült el, azonban
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Reviczky Gyula   c. tanulmánya három hónap múlva az Uránia 1902. június 1-jei számában megjelent. Lásd: Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902): 179–193.
Nagy tömeg adatot sikerült már összeszednem, és úgy hiszem közel állok ahhoz, hogy e kitűnő költőnknek, kinek költészetét csak akkor lehet megismerni és méltányolni, ha életét ismerjük, — teljesen igaz képe alakuljon ki előttem. Mindeddig nincs
Reviczkyröl
Reviczky Gyula
életrajz. Olyan ismertetés sem jelent meg a mely több oldalról tűntetné fel őt igaz színben. Két kisebb tanulmányt
n
Jegyzet Reviczky szerelmei   és Reviczky és a népiesség  
van szerencsém mellékelni róla. Azzal a szándékkal írtam meg ezeket, hogy valamely lap tárczarovatában közzé adhatók legyenek. Méltóztassanak elolvasni, s ha
Nagyságotoknak
Wodianer Artúr
és
Wodianer Hugó
is ez a meggyőződése ez ügyről a mi nekem, hogy a
Reviczky Gyula
Reviczky Gyula
életrajza kedves lenne a magyar közönség előtt, — s ha
Nagyságotok
Wodianer Artúr
és
Wodianer Hugó
hajlandók megbízni engem ez életrajz kidolgozásával — nagy örömmel vállalkoznám a munkára, s igaz ambiczióval végezném azt. Ha ez nem volna lehető, akkor szívesen és köszönettel fogadnék pl. egy olyan megbízatást is, hogy németből fordítsak le valamely szépirodalmi munkát. S bízom benne hogy sikerrel végezném e feladatot is.  
  Sürgős és kedvező döntést kérve –  
  Maradok
Nagyságotoknak
Wodianer Artúr
és
Wodianer Hugó
 
  alázatos szolgája  
 
Budapest
. 1902. április 14. –  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató

Wodiáner Artúr
Wodianer Artúr
és
Wodiáner Hugó
Wodiáner Hugó
vezetésével működő nyomdai és könyvkiadó céghez
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
ajánlotta be
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
. Az üzletvezetővel folytatott megbeszélésről
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
feljegyzést készített. A magántulajdonban lévő kéziratból tudható, hogy a kapcsolatfelvétel célja az volt, hogy Móricz megbízást és előleget kapjon egy
Reviczky Gyuláról
szóló életrajz megírására.
Móricz
Móricz Zsigmond
a levél mellékleteként Reviczky szerelmei   és Reviczky és a népiesség   c. tanulmányait küldte el a kiadónak. A cég ígéretet tett arra, hogy befolyásolni fogja az "intézkedést", a tanulmányokat azonban , a kiadó szerkesztője bírálta el. Forrás: Móricz Zsigmond Naplójegyzetek, [1902.] április 11., kézirat, Magángyűjtemény