Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Átalakitottam a Reviczky tanulmányokat ugy hogy egy önálló s szerves egészet képezhessen együtt a négy.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Wodianer kiadónak címzett levelében két kész Reviczky-tanulmányt említ, melyeket 1902. április 14-én mellékelve elküld. A Reviczky szerelmei   és a Reviczky és a népiesség   c. írások további rész-tanulmányokkal bővültek, a Reviczky Gyula   c. tanulmány végleges változata végül négy részből állt össze.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Reviczky-tanulmányát   ifj.
Szász Károly
Szász Károly
, az Uránia társszerkesztője közölte a lap 1902. június 1-jei számában. Lásd: Móricz Zsigmond, Reviczky Gyula, Uránia 3 (1902): 179–193.
Nem is túlságosan hosszu; igy teljes képet ad a
költőröl
Reviczky Gyula
s mint tanulmány is számot tehető lenne. Méltóztassék itélni.  
  A kalendárium
n
Jegyzet A Protestáns Új Képes Naptár c. periodikára utal a megjegyzés, melynek szerkesztője 1891-től ifj.
Szász Károly
Szász Károly
volt.
számára az Az ezüst pohárkát  
n
Jegyzet Az ezüst pohárka   című
Móricz
Móricz Zsigmond
-vers a Protestáns Új Képes Naptárban jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "Az ezüst pohárka", Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 51–52.
méltóztassék venni; a
Vas. Újs.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Vasárnapi Újság
az 1848   -at,
n
Jegyzet Az 1848   c. vers szintén a Protestáns Új Képes Naptárban jelent meg 1903-ban. Lásd: Móricz Zsigmond, "1848", Protestáns Új Képes Naptár 49 (1903): 31–32.
s csak ezt, ha közlené, s név nélkül. Ezt azért óhajtom, mert ha a név ki van téve, hivalkodásnak látszhatik az utolsó strófa.
n
Jegyzet A vers, a szerző kívánsága ellenére, névaláírással jelent meg.
 
  Maradok
Nagyságodnak
Szász Károly
 
  hű tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
. 1902. ápr. 30.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image