Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
unknown
!  
  Most már igazábban munkaképtelen vagyok, mint a multkor; bár most sem vagyok beteg. Valami kellemetlen hülés szele érte a hangszalagjaimat tegnap, egy május elseji kiránduláson, és ugy berekedtem, hogy most csak suttogni tudok.  
  De azért elmentem tegnap délelőtt
Kovács Jenő
Róbert Jenő
urhoz.
n
Jegyzet
Róbert Jenő
Kovács Jenő
(1877–1944) újságíró, kritikus, színiigazgató, rendező.
Berlinben
Berlin
a Hebbel-Theatert (1908), majd a Residenztheatert (1915–1931),
Münchenben
München
a Kammerspiele színházat, illetve a
lipcsei
Lipcse
Albert-színházat igazgatta. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4:52.
Igen örülök, hogy megismerked
het
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tem vele, s az ismerettséget óhajtom erősebbé is tenni, nagyon sokat tanulhatok tőle, sőt szándékozom már hetfün, – ha a hangom megjön akkorára, –
meginterwiewelni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
meginterviewelni
az ujságir
Törölt
« odalom »
ás
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
felől.  
  Ugy tetszik, ő azok közé a mi müvelt uri embereink közé tartozik, a kiknek a napi olvasmányuk
Törölt
« német nyelv »
kitünő, elsőrangu szellemi termék, – de nem magyar.
Törölt
« Meg tu »
Élvezni tudja, sőt a stil erejét érzi, ha
Emersont
Raph Waldo Emerson
,
n
Jegyzet
Ralph Waldo Emerson
Raph Waldo Emerson
(1803–1882) amerikai filozófus, esszéista, költő.
vagy a Deutsche Rundschau czikkeit
n
Jegyzet A Deutsche Rundschau német nyelvű politikai és irodalmi folyóirat, 1874-ben alapította
Julius Rodenberg
Julius Rodenberg
.
olvassa, – ezeket pl emlitette, – de mig az
európai
Európa
látókör felé halad, – a
Törölt
« nemzeti alapja »
magyar nemzetet alig ismeri. A mi irodalmunkról olyan hangon beszél, hogy az ember
meg
Gyorsírás
ijed, tán szégyen magyarnak lenni, hisz ezen a nyelven
Törölt
« még »
Gyorsírás
egy sort se irtak a mit érdemes legyen olvasni. A mi
Törölt
« emb »
iróinkat ugy emliti,
hogy
Gyorsírás
érzik a hangján, azt tartja,  
 
Törölt
« menyire »
Törölt
« azok »
egytől-egyig értéktelen
emberek
Gyorsírás
.  
  Ugy tetszett, az itéletei találóak
Törölt
« , »
: olvasottságon, gondolkodáson, – és társalgáson alapulnak. Olyan az a környezet
a melyben él
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, hogy ő
tulajdonkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképp
azt hiszem általános alakja lehet egy egész társadalmi osztálynak. Annak, a mely
Törölt
« et »
ik a törzsökös magyar nemzeti szellem
Törölt
« e »
ismerete nélkül nő magyar intelligencziává.  
  Folyvást erösebbé lesz az a hitem,
Törölt
« hogy »
soha se volt nagyobb szükségünk az irodalomban
Törölt
« azo »
arra,
hogy
Gyorsírás
Törölt
« a ki teheti »
minden magyar ember, minden erejével
Törölt
« od »
arra törekedjek
Törölt
« , »
:
Törölt
« hogy »
Gyorsírás
Törölt
« önmagát és »
 
  Folyvást erösebben hiszem, soha sem volt irodalmunknak nagyobb szüksége arra, hogy figyelmeztess
Törölt
« ék »
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
KölcseyKOHA_AUTH:139749
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mint most
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
: "a haza minden előtt".
n
Jegyzet Idézet
Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc
Emléklapra   c. verséből. Lásd: Kölcsey Ferenc, "Emléklapra", in Kölcsey Ferenc, Versek és versfordítások, kiad. Szabó G. Zoltán, Kölcsey Ferenc Minden Munkái 3 (Budapest: Universitas Kiadó, 2001), 173.
 
 
Szász Károly
Szász Károly
ur az Uránia számára talán elfogadja
Rev -t,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Reviczkyt,
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
közlésre alkalmasnak találta
Móricz
Móricz Zsigmond
Reviczky Gyula   c. tanulmányát. Lásd: Móricz Zsigmond, Reviczky Gyula, Uránia 3 (1902): 179–193.
s akkor még egy hónapig nem nézek állás után. Dolgozom tovább  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

impurum
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Piszkozat (latin).

1902 máj 3.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A levél keltezésének megállapításakor
Móricz
Móricz Zsigmond
rájegyzését követtük.

 
image
image