Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Nagyon megörültem a levelednek.
ékról
Lampel Róbert
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Wodiáner F. és Fiai (Lampel) Könyvkereskedő céghez írt levelében állást kér, illetve a
Reviczky Gyuláról
Reviczky Gyula
szóló életrajz   megírását ajánlja fel. A kiadótól válasz nem érkezett, a Reviczky-életrajz   nem készült el.
Móricz
Móricz Zsigmond
Reviczkyről írt rész-tanulmányai (Reviczky szerelmei   ; Reviczky és a népiesség   ) mutatják a tervezett életrajz előkészületeit. A végleges változat Reviczky Gyula   címmel az Urániában jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902): 179–193, 184.
nem írsz; már apad a bizodalmam eziránt, de tán megsűrgethetnéd őket. Ha meg már
Vészinek
Vészi József
ajánlva vagy, felajánlhatnád neki nem csak Párt   -ot,
n
Jegyzet A Párt   című vers kézirata ismeretlen. Móricz verseinek kéziratát
Vargha Gyula
Vargha Gyula
bírálatára elégette, feltehetően ezen művek között volt található a Párt   is, lásd
Móricz
Móricz Zsigmond
Vargha Gyulához
Vargha Gyula
címzett, 1909. február 20-án keltezett levelét. Vö. Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 136.
más
féle
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
munkásságodat is.  
  Mi bizony nem vagyunk valami jól,
Julikám
Szilágyi Julianna
még fekszik most is, s egy pár hétig még előre láthatóan; csak aztán kelne fel egészségesen! A egészségesek.  
 
Györével
Györe Károly
ma beszéltem; jövő héten fel akart volna menni, beszélni veled a darab   dolgában.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
megjegyzése
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Poddy   című operettjére vonatkozik.
Én azt gondoltam, jobb lenne, ha te lejönnél nehány napra, mert ő legfeljebb egy jó félnapot tölthetne ott, s az kevés.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1902. május 15-én
Kisújszálláson
Kisújszállás
tartózkodik a Poddy   című operett kéziraton tett változtatások alapján. Forrás: Kiss Tamás, "Móricz Zsigmond ifjúsága: (Kisújszállási évek)", Irodalomtörténeti közlemények 58 (1954): 176–188, 184.
Fedák Sárit
Fedák Sári
kellene hősnővé tenni, s Anna Mária egyuttal lehetne a darab czíme is. Nekünk itt már is van egy pár megjegyzésünk; levélben leírni hosszuságos volna. A " Régi lapok   " nincs még készen?
n
Jegyzet A Régi lapok   feltehetően egy 1902-ben íródott
Móricz
Móricz Zsigmond
vers. Kézirata ismeretlen, feltehetően megsemmisült.
Gyulaihoz
Gyulai Pál
be kellene már kopogtatni vele. Már elmult a nagy hét.  
  Ugy intézd az ügyedet, hogy ha eljönnél, itt léted ott károdra azért ne váljék.  
  Minden jót kiván s csókol mindnyájatokat az egész népes család nevében is  
  szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1902. Máj. 3.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1902. máj. 3
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image