Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
 
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám mondja, hogy
Nagyságod
Szász Károly
visszaállitotta eredeti javításait.
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
, mint az Uránia szerkesztője, javításokkal látta el
Móricz
Móricz Zsigmond
Reviczky Gyula   c. tanulmányának kéziratát. A korrekciókat
Móricz
Móricz Zsigmond
nem fogadta el.
Szász Károlynak
Szász Károly
címzett, 1902. május 26-án írott válaszában a javasolt változtatások szövegszerű elemzésével foglalkozik, visszautasítja annak lehetőségét, hogy szerzői autoritása sérüljön.
Móricz
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulától
Pallagi Gyula
úgy értesült, hogy a szerkesztői javításokkal ellátott variánst közli az Uránia, ez az információ azonban végül tévesnek bizonyult. Lásd még
Móricz
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
címzett 1902. június 3-án , június 8-án írott leveleit. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 296.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 124.; Móricz Zsigmond, Reviczky Gyula, Uránia 3 (1902): 179–193.
Nekem ugyan igen szilárd meggyözödésem, hogy az idegen szavak helyesírását kivéve, – a többire nem volt szüksége a dolgozatnak, – s
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
ezért megvallom nagyon zokon esett ez a hir; – mégis már, hisz ugy sem lehet mit tenni, ez időszerint belenyugszom a "szerkesztői szent jogok" érvényesítésébe.  
  Sőt egy kéréssel fordulok
Nagyságodhoz
Szász Károly
: Nekem szükségem volna
legalább
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
15 példányra az
Törölt
« Urániából »
Reviczkiből
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, hogyan juthatnék én ehhez hozzá legjutányosabban? Ennyi példányt se nyomnának a lap formájában csak, de külön papirra? ugy mint a korrektúra levonatot?
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Reviczky Gyula   c. tanulmányának különlenyomata nem ismert. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:318.
 
  Elsején utazom haza innen, akkor majd teszem tiszteletemet ez ügyben s még egy óhajtással.
Bajza József
Bajza József
kritikai munkásságát tanulmányozva
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanulmánya elkészült, Bajza nagy polémiái   címmel 1903-ban az Urániában jelent meg két részben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 3 (1903): 145–154.; Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 202–208.
szükségem lenne a
Bajza
Bajza József
Badics
Badics Ferenc
féle kiadásra.
n
Jegyzet A
Badics Ferenc
Badics Ferenc
szerkesztésében megjelent hat kötetes Bajza-kiadásról van szó. Lásd: Bajza József, Összegyűjtött munkái I–VI.., szerk., jegyz.Badics Ferenc (Budapest: Franklin Társulat, 1899–1901).
Badics Ferenc
Badics Ferenc
szövegkiadását, mint Vargha Kálmán megállapította,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
alaposan feldolgozta: a kötet végén szereplő jegyzetekbe rejtett megállapításokkal is vitázik tanulmányában   . Forrás: Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 55.
Ha ez meg volna
Nagyságodnak
Szász Károly
, – elkérném egy időre.  
  Most pedig ajánlom magamat jóakaratába  
  s maradok  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kisújszállás
Kisújszállás
1902. máj 30.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Móricz Zs
[kézváltás] Unknown

 
image
image