Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  E hó 26-án kelt szíves soraira válaszolva, van szerencsém a
Kozma
Kozma Andor
n
Jegyzet Leveldi
Kozma Andor
Kozma Andor
(1861–1933) költő, műfordító, publicista, az MTA tagja,
Bárd Miklós
Kozma Ferenc
öccse. 1885-től az Első Magyar Általános Biztosító Társaság tisztviselője. 1893-tól a Kisfaludy Társaság tagja, 1899-ben másodtitkára. 1902-től a Magyar Írók Segélyegyletének titkára. 1910 és 1918 között Tisza-párti országgyűlési képviselő.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
– mint az Életem regényében   írja –
Lehr Albert
Lehr Albert
révén ismerkedett meg vele 1902 körül.
Kozma
Kozma Andor
több ízben is segítségére volt a pályakezdő
írónak
Móricz Zsigmond
: ő protezsálta be az 1903 végén megindult Az Ujság c. napilaphoz, valamint a későbbiekben az Országos Monografia Társasághoz.
Móricz
Móricz Zsigmond
már korán elkezdett foglalkozni
Kozma Andor
Kozma Andor
költészetével. Alapjában véve elismerő, ugyanakkor fenntartásokat sem nélkülöző véleményét
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
írta meg 1902 júliusában. 1909-ben Magyar symphoniák   c. kötetéről recenziót közölt a Nyugatban. Lásd: Móricz Zsigmond, "Kozma Andor", Nyugat 2 (1909): 2:402–404. Forrás: Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 340.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 123–124, 130–133, 145–146, 260.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:996–997.; Varga Pál, "Kozma Andor", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1126–1127.; Faragó Éva, "Magyar Írók Segélyegylete", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1273–1274.
urhoz intézett leveléhez mellékelt czikket idezárva visszaküldeni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Kozma Andornak
Kozma Andor
írt levelét és mellékelt írását nem ismerjük.
 
  Kiváló tisztelettel  
 
Hajduska Albert
Hajduska Albert
Aláírás
n
Jegyzet
Hajduska Albert
Hajduska Albert
a Kisfaludy Társaság alapító tagja, 1902-ben az Első magyar általános biztosító társaság "vezértitkára", ebben a minőségében
Kozma Andor
Kozma Andor
munkatársa, aki a biztosító társaságban az Igazgatósági titkár tisztjét töltötte be. Forrás: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 32, (1897–1898): 69.; Mihók-féle magyar Compass. Pénzügyi és kereskedelmi évkönyv 30 (1902–1903): 384.
 
 
Bpest
Budapest
1902. junius 27.  
  czikk és  
  2 drb 10filléres bélyeg.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image