Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
 
  :"Tréfás a levelem
  Arany az életem!"
n
Jegyzet Az idézet forrása ismeretlen.
 
  Mi a legédesebb?… Az első siker; az első szó, melyet kedveseinktől hallunk; az első falat; az első korty víz; az első megérdemelt dicséret; az első ibolya; az első gyümölcs,… az első csók… az első szerelem?  
  Te már úgy hiszem, mindet élvezted. A ki kéjelgett már ezekben, együtt érzi a boldog érzet viszhangját azzal, a ki szintén részesült a földi élet rideg húrjai közé belopott mennyei hárfa tündér
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
dalából
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
; irigyli az édes kellemet attól, ki még nem kóstolta ezeket.  
  Én eddig csak a két utóbbit nem ismertem, s most gyönyörrel szivom magamba. Az első csók, melyet
Bajza
Bajza József
,
Berzsenyi
Berzsenyi Dániel
, ,
Vörösmarti
Vörösmarty Mihály
stb szelleme lehel ajkamra; az első szerelem, melyet a költészet, tudomány gyújtott szivembe.  
  Előttem áll egy mérhetetlen kincs, melyből annyit ölelhetek fel, mennyit agyam megbír. Sok fér el abban, mert üres, s mohón tömöm drága mirhával,
Saphó
Szapphó
dalával,
Horácz
Quintus Horatius Flaccus
,
Virgil
Publius Vergilius Maro
,
Cziczeró
Marcus Tullius Cicero
regéjével,
Aristoteles
Arisztotelész
,
Diophantes
Diophantosz
bölcs
Törölt
« és »
eletével
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
Gallilei
Galileo Galilei
,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
stb. phisikumával,
Tinódi
Tinódi Lantos Sebestyén
mondájával.  
  Az a legnagyobb virtus, hogy kerűlje valaki sokáig a biztos élvezetet, s tudata boldogítsa addig, hogy élvezni fogja azt, mint a kisgyermek holnapra teszi el a mézes kalácsot, s boldogan álmodik arról, – a másik megevén, irigyen nézi amazt.  
  Én is sokáig kerültem, s néztem a te gyönyörödet, s most én szívom magamba azt, a mit már ki felé lehelsz…  
  Valóban annyira megszerettem a könyveket, hogy aludni nem tudok miattuk. Reggel fél
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
négy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
órakor már itt vagyok a VII. osztályos
 [?]
[unclear1]
teremben, és megijedve veszem észre, hogy már 8, 12, este 7 óra van, mintha 3 órából állana egy nap, melynek végén enni kell. Estve 10 órakor fekszem.  
  Rohan az idő gyors szárnyakon. Csak a kezdő vonalai ezek a miket el kell végeznem szeptemberre a tudománynak, csak tájékoztatás arra nézve, hogy mint haladjunk tovább, s ezeket a hajszál vonalakat is alig tudom Szeptemberre a legnagyobb szorgalom mellett megtanúlni.  
  Bár itt maradhatnék a jövő évre, akár vizsgázom le, akár nem
Debreczenben
Debrecen
, a VIII.ik osztályba.
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám nem bánná, csak "Otthonn"tól függ, s ha te beszélsz
Édes apámékkal
Móricz Bálint
, talán maradhatok. Nagy hatással van rám ez a pár hónap hát egy év?  
  Mondd meg
édes Apámnak
Móricz Bálint
, hogy menjen el
Edermann
Edermann
dr. hoz, és kérjen tőle egy orvosi bizonyítványt " 1
Kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
bélyeg"el,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bélyeg"-gel,
megpedig azonnal, ha lehet, hogy én május 15 től 23 ig beteg voltam, mert másként nem engedik meg a vizsgát. Azért nagyon sürgős ez, mert még
Patakról
Sárospatak
nem jött meg a bizonyítványom, s be kellene adnom már, mert majd elkésem vele. Ha küldöd ajánlva küldd, hogy el ne vesszen.
Gyulabátyám
Pallagi Gyula
mondja, hogy ez legyen a legeslegfontosabb része e levélnek. Tehát május 15–23ikáig betegségem miatt nem mehettem az éretségi írásbeli vizsgára. Ha
Edermann
Edermann
nem adna, valahonnan okvetlen kellene sürgősen keríteni.
 
  Ne olvasd gúnyosan első részét levelemnek, tekintsd azt, hogy addig is gondolkoztam, és nem pihent az agyam, annyi bizonyos, hogy most nagyon szeretek tanulni, olvasni – nem regényt – s öröm volna rám nem áldozat az az egy év. Hát otthonn mi ujság van?  
 
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
nem volt azóta beteg, mióta itt vagyok? Szeretném tudni mint éltek, van e
édes apámnak
Móricz Bálint
munkája. Ez az egy gond szomorít el néha – gyakran. Hát te hogy vagy, írj valamit arról is, hogy mit dolgoztál azóta.  
  Mondja
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám, hogy
Szász
Szász Károly
megaprehendált
n
Jegyzet Megneheztelt, megharagudott (latin).
rád. Én azt hittem –
Kazinczyról
Kazinczy Ferenc
ítélve, hogy író soha sem haragudhatik meg egymásra.  
  Pardon, hol jár ő
Kazinczitól
Kazinczy Ferenc
? Még
Döbrenteitől
Döbrentei Gábor
vagy
Szentmiklóssy Alajostól
Szentmiklóssy Alajos
is?  
  Különben
Berzsényi
Berzsenyi Dániel
és
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
KölcseyKOHA_AUTH:139749
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
?
n
Jegyzet Utalás
Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc
Berzsenyi Dániel versei   c. művére. Lásd: Kölcsey Ferenc, "Berzsenyi Dániel versei", in Kölcsey Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások: 1808–1823, kiad. Gyapay László, Kölcsey Ferenc Minden Munkái 5 (Budapest: Universitas Kiadó, 2003), 53–61.
Berzsenyi
Berzsenyi Dániel
soha sem szerette a reczensenst,
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
a versét, munkáját sem olvasta, sőt azt mondja rá: "A recenzió tisztátalan kezekben méreg." "többnyire – azok fúrják előre magukat a kik legtörpébbek, azok vágynak az uralkodásra, a kik magukon sem tudnak uralkodni."
n
Jegyzet Utalás
Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel
Antirecensió   c. művére. Lásd: Berzsenyi Dániel, "Antirecensio Kölcsey' Recensiójára", in Berzsenyi Dániel, Prózai munkái, kiad. Fórizs Gergely, Berzsenyi Dániel Összes Munkái 2, 29-60 (Budapest: Editio Princeps Kiadó, 2011), 29.
Kaz
Kazinczy Ferenc
pedig így ír: "Ő én velem a journalokban vitázott, barátságos leveleiben folyvást szeretkőzött, elannyira, hogy számos leveleit ritkám győzém válasszal; s mikor én iránta meghűltem is, – gyakran próbálá velem a régi levelezést meg
Törölt
« kezdeni »
ujítani." "A mi ronda szonett háborunkban ellenem elmondá a mi szépet mondani tuda, csakhamar így íra nekem: »Kevélykedem azon szerencsémmel, hogy fényedet láthattam, hogy engem szerettél.«"
n
Jegyzet Utalás a
Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel
Kritikai levelek   c. művére, lásd: Berzsenyi Dániel, "Kritikai levelek [Második változat]", in Berzsenyi Dániel, Prózai munkái, kiad. Fórizs Gergely, Berzsenyi Dániel Összes Munkái 2, 266-301 (Budapest: Editio Princeps Kiadó, 2011), 280.
 
  Különben én nem értem
Berzs.t
Berzsenyi Dániel
.
Kölcseyre
Kölcsey Ferenc
megharagszik a kritikáért, ő pedig erősen kritizálja
Kazinczyt
Kazinczy Ferenc
,
Daykát
Dayka Gábor
,
Szemerét
Szemere Pál
stb. oly hibákban, mely az övé is volt.
Kölcseit
Kölcsey Ferenc
előttem nem bírálta le Észrevételeivel   , mert még most is homályos előttem: "Hamvvedrek mohait bíborral festeni; pórázon
nyögni.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nyögni."
stb.
n
Jegyzet Utalás
Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel
Antirecensió   c. művére, lásd: Berzsenyi Dániel, "Antirecensio Kölcsey' Recensiójára", in Berzsenyi Dániel, Prózai munkái, kiad. Fórizs Gergely, Berzsenyi Dániel Összes Munkái 2, 29-60 (Budapest: Editio Princeps Kiadó, 2011), 58.
 
  Irj valamit. Én most – ha itt lehetnék jövőre, –
ererősen
 [?]
[unclear1]
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
erősen
Törölt
« ki igyekszem »
igyekszem ki
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
csiszolni magamat, s olvasottságot, nyelveket, műveltséget szerezni.  
  Nincs semmi bajom. Szervusz  
  Csókolom Édes jó is  
  1902. jul. 7.  
  testvered  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
kérlek
mondm
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mondd meg
, – kérd meg
Édes apámat
Móricz Bálint
, hogy csináltasson nekem egy nyári könnyű erős szép nadrágot, mert ez már nagyon rongyos és küldje el, s a zsebébe tegye bele a mit mondott mikor jöttem elfele felé; vennem kellene harizsnyát mit.  
  10szer huzódom korláton.  
  12
Törölt
« 0 »
szer nyujtom egymás után.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image