Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Az utolsó csepp vérem is felforr erre az irtózatos zsiványságra, a mit ezek a rabló, zsivány német királyok elkövettek a nyomorult magyarokkal. Ha lehetne úgy fojtanám meg még az utolsó magvát is mint a poloskát, vagy tetűt.  
  Irtózatos. Borzasztó dolgok ezek. Nem tudom, hogy lehet
Magyarországon
Magyarország
még ma is annyi gazságot elkövetni nemzeti multunk ellen, hogy pártoljuk a német irodalmat, a német gyártmányt. Olvasd a
Zrinyi
Zrínyi Miklós
n
Jegyzet
Zrínyi Miklós
Zrínyi Miklós
(1620–1664) költő, prózaíró, államférfi, hadvezér. Forrás: Kovács Sándor Iván, "Zrínyi Miklós", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2322.
Wesselényi
Wesselényi Ferenc
n
Jegyzet
Wesselényi Ferenc
Wesselényi Ferenc
(1605–1667) katona, mecénás, nádor. Forrás: Pirnát Antal, "Wesselényi Ferenc", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2286.
korát, és tépd el valahol egy osztrák rongyot
tálalsz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
találsz.
 
  Sajnos, hogy pillanatnyi dühünk oly kevés ideig tart, hogy a másik perczen már tudunk nevetni, s eltürjük a majmokat a mint pofoz, el a jármot, melyet ránk rak, mint a szelíd ökrök.  
  Tanítják a történetet az iskolában, s nincs annyi nyoma – a jeles ifjúkon – hogy egy perczre is át tudnák érezni a fájdalom, a lelkesedést, mely úgy gyujt éget mint a villany szikra.  
  Szegény régi, szegény mai
Magyarország
Magyarország
 
  Ha lehetne, ízekre tépetném magamat, csak hogy kivesszen ez a bitang had, s holnap már földig kell hajlani
Beivinkler
Beiwinkler Károly
tanácsos előtt.
n
Jegyzet
Beiwinkler Károly
Beiwinkler Károly
(1825?–1893) számtanácsos volt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium számvevőségén, ahol
Móricz István
Móricz István
1901 szeptemberétől,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
álláshelyét átvéve dolgozott.
 
  Panaszkodik a nyomorult ember, hogy nem tud megélni, sok a teher, – hát mikor 3 év alatt 200000 embert vittek el a törökök s ugyanannyit leöltek?  
  Kávé, thea ördög pokol hát kötél, handsár, kard nem jó volna?  
  A kutya is akkor vész meg ha jó dolga van, az ember most hogy nincs baja maga keres magának gondot, nem hogy hálát adna az Istennek, hogy él.  
  Hajmeresztő dolgok ezek, nem méltó rá a mai ember 80%je hogy nevére vegye a magyar nevet.  
  Ugy olvassa mindenki a szent Magyar bibliát   , hogy könny gyűljön a szemébe minden pontjánál, feszüljenek az idegek minden
tágjában
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tagjában
s csapja földhöz a mi a kezénél van – mint én a német szótárt – mintha németet, s törököt ölt volna akor lesz magyar
Magyarországon
Magyarország
akkor lesz örökös a haza!  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1902. julius
Törölt
« 110. »
10.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image