Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Talán nem illik a más beszélgetését elpletykázni, de mivel téged is érdekel elmondom, úgy azonban, ha te ezt nem hallott, és látottnak veszed, a mennyiben
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám azt mondta, hogy nem fog neked e tárgyról szólani. S talán jobb volna ha én sem zavarnám fel ez által nyugodtságodat.  
 
Szász Károlyról
Szász Károly
van szó, a ki oly együgyű volt, hogy a te – nem tudom különben mily hangu – leveled miatt megharagudott
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Szász Károly
Szász Károly
a Reviczky-tanulmány   szerzői-szerkesztői konfliktusával kapcsolatban lásd
Móricz
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
szóló, 1902. április 30-án, május 26-án, május 30-án, június 3-án, illetve június 8-án írott leveleit.
Gy
Pallagi Gyula
. bátyámékra annyira, hogy itt ment el
Kisujszállás
Kisújszállás
mellett, és nem irta meg
Gy
Pallagi Gyula
. bátyámnak, sőt 2 levelére nem is válaszolt. Utolsó
próba kép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
próbaképp
, – hogy talán nem kapta meg azt a 2 levelet, – azt mondja
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám, hogy írjak neki én egy levelet magamról, mintha nem tudnék az ügyről semmit, csupán tiszteletem nyilvánítása gyanánt irántam gyakorolt szívélyes jóakaratából kifolyólag, hátha válaszol rá.  
  Tehát így ismerd
Szász
Szász Károly
urat. Azt hiszem, ha így láttad volna lelki mivoltát, csak úgy írtál volna neki, mint egy jó nyugodt lelkiismeretű falusi bácsinak, a ki nem tehet együgyűségéről, sőt még megdicsérted volna átalakító tehetségét, de kérted volna, hogy a jövőben ne tegye azt.  
 
Gy
Pallagi Gyula
. bátyámnak jó barátja volt, s még – befolyásos ember létére – sokat tehetett volna az ő érdekében, a
Pestre
Budapest
menést illetőleg.
Juliska
Szilágyi Julianna
szintén nagyon sajnálja, s nagyon szomoru e miatt.  
  Oly kínosan folyt le a mai vacsoránk, hogy minden falat keserü volt. Kereste
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám a lélektani összefüggést, s nem találta meg, csupán hipotéziseket vett fel, de apodicticus
n
Jegyzet Megcáfolhatatlan (görög, latin).
elvre nem jutott:  
  "Vagy azt hitte
Szász
Szász Károly
, hogy
Kisujszállásról
Kisújszállás
írtad a levelet, s tudott róla
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám."  
  Vagy olyan tartalmu volt a levél, hogy méltán megharagudhatott érte a famíliára, de ezt nem hiszi
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám.  
  Vagy a hiuságát sértetted meg azzal, hogy ő úgy gondolkozott, hogy mennyi jót tett velünk és azzal háláljuk meg, hogy egy hét mulva mi kerekedünk felül, s így nem messze esik a gyümölcs a fájától.  
  Vagy oly ostoba, hogy – nem a saját nézetem egyik sem – nem értette el a leveledet s nagyító üvegen olvasta, s e miatt ha a családban valakire neheztelünk, a többire sem szívesen nézünk.  
  Végre, hogy talán oly arrogáns volt, hogy ő
min.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
miniszteri
osztály tanácsos, hát levett kalappal áljunk előtte.  
  Minden esetre a nélkül, hogy a te leveledet látná
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám ardua quaestio
n
Jegyzet Súlyos kérdés (latin).
azt eldönteni, hogy melyik elv az igaz, s neked arranzsírozni
Rendbehozni
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet A francia szó jelentését
Móricz István
Móricz István
csillaggal jelölt betoldással adta meg a margón.
kellene az ügyet, ha lehetne valahogy a nélkül, hogy az tűnjék ki belőle, mintha én írtam volna meg ezt neked, mert akkor nem beszélnek előttem többé komoly ügyről.
Juliska
Szilágyi Julianna
vette különösen a szívére ezt a dolgot, de
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám is nagyon komoly volt ma estve.  
  Téged csak annyiban okol
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
hogy ante diem
n
Jegyzet Idő előtt (latin).
írtál neki és nem gondoltad meg, hogy kinek írsz, hiszen már megismerhetted volna
Szász
Szász Károly
úrat. Tehát accessiore
n
Jegyzet Hozzáadva, ezen felül (latin).
megjegyezve, attentáld meg
n
Jegyzet Kíséreld meg (latin).
applanálni
n
Jegyzet Elsimítani (latin).
ezt a kényes ügyet, mely
Gy
Pallagi Gyula
.
b. ékat
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyámékat
érdekli leginkább, de az én kinevezésemet is egyuttal, ha lehet csináld ki a nélkül, hogy arról
Gy
Pallagi Gyula
.
b. ék
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyámék
tudnának
Törölt
« róla »
, hogy ismét accordálhassanak.
n
Jegyzet Megegyezhessenek, kibékülhessenek (latin).
 
  Hogy ily sok idegen szót használtam, számítsd annak, hogy latint tanulok, s gondolkoztam rajta addig is. De hogy helyesen használtam azt authadiával
n
Jegyzet Önelégültséggel, önhittséggel, (görög).
mondhatom és ezt absque omni expectione
n
Jegyzet Eltekintve minden kifogástól (latin).
elfogadhatod nem à coup perdu
találomra.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet A francia szó jelentését
Móricz István
Móricz István
csillaggal jelölt betoldással adta meg a margón.
írottnak.  
  Magamról már nem írhatok semmit, azt hiszem
Dezső
Móricz Dezső
élőszóval elmondott mindent.  
  Én pedig abban a reményben hogy acceptálni fogod
n
Jegyzet El fogod fogadni (latin).
az irottakat, s nem fogsz ezért az ex abruptó
n
Jegyzet Rögtönözve (latin).
írott levélért megharagudni, maradok  
 
Kisujszálláson
Kisújszállás
1902 Julius 16 tán?  
  à bras ouverts
tárt karokkal.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet A francia szó jelentését
Móricz István
Móricz István
csillaggal jelölt betoldással adta meg a margón.
irántad és
Édesanyámékat
Pallagi Erzsébet
is csókolom.  
  testvéred  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
.  
  Különben gondolhatod, hogy az adagiologiát
n
Jegyzet Példabeszédgyűjteményt (latin).
tanulmányoztam s így ad captum
n
Jegyzet Közérthetően (latin).
van megmagyarázva ez az argutia
elménczkedés.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
n
Jegyzet A latin szó jelentését
Móricz István
Móricz István
csillaggal jelölt betoldással adta meg a margón.
mely e levél komoly tartalmát akarná vidítani. De tán antipathiával
n
Jegyzet Visszatetszéssel (latin).
olvasod e miatt.  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image