Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  A
feleségem
Szilágyi Julianna
két hét óta nem tud járni.
Dezső
Móricz Dezső
bizonyosan beszélt erről. Elképzelhetitek, hogy megy e miatt a háztartás szekere nálunk, s mi mindent kell magamnak csinálnom, s mennyire alkalmas ily helyzet elmélkedésre s más effélére.  
  A
Szász
Szász Károly
-ügyben
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
és
Szász Károly
Szász Károly
a Reviczky-tanulmány   szerzői-szerkesztői konfliktusával kapcsolatban lásd
Móricz
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
szóló 1902. április 30-án, május 26-án, május 30-án, június 3-án, illetve június 8-án írott leveleit.
ugy jártál, mint a
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
regény hősei. Az adatokból látom, hogy később jobban tul lőttél a czélon, mint előbb. Nem nagyon lényeges a dolog, de nagyon kár.  
  Most megint csak abban fő a fejem, hogyan jussak fel?  
  A
Györe
Györe Károly
Poddy   ügyben helytelenítem, hogy oly nehezen fejezed be az ígért I. felvonást.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Poddy   c. operettjének I. felvonását 1902. július 18-án már befejezte, el is küldte
Györe Károlynak
Györe Károly
, aki zenei kíséretet írt a darabhoz. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Györe Károlynak
Györe Károly
írt, 1902. július 18-i levelét.
Ha már annyira csak az irodalomnak élsz mostanában, akkor forcirozni kell,
hogy
Gyorsírás
meg legyen, a minek meg kell lennie. Én ugyan azt mondom, hogy add be a pályázatra is, ha az ugy szól, hogy csak szöveg kell. Azért
Gy
Györe Károly
. hadd készítse a zenét. Ird meg
Gy-nek
Györe Károly
, hogy ezt én tanácsoltam, mert neki is jobb lesz, ha bírált szöveg
hez
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lesz a zenéje. Ha a szöveget elfogadják, – akkor soron kívűl diadalmaskodni fog vele ő is, ha a szöveget kifogásolják, a bírálatból meg tudja az ember, mit javítson rajta. Gondolom ezt vagy effélét írhatnál neki.  
  A váltóra azt üzenhetem, hogy bezzeg tul vagyunk már azon, – s az árán
szintazonképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szintazonképpen
– tul.  
 
Pista
Móricz István
szinte tulzott szorgalommal tanul. S ugy veszem észre, hogy értelmesen is.  
  A
Szász
Szász Károly
-üggyel egyelőre legjobb lesz hallgatni. Még én se tudom, hányadán állok vele. Másfél hónap óta se jót se rosszat nem írt.  
  A pályázatoknak majd utána nézek a
Vas.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Vasárnapi
Ujságban. Mert nem tudok sehonnan tájékozódni. A
Kisf.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Kisfaludy
társaságnál mindössze egyet tudok. "Somogyi jutalom. 200 franc aranyban. Egy satira. Határidő 1902. okt. 31." Ennyi az egész. De ha szindarab nem lesz
v
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vagy
nem sikerűl, akkor sovány az irodalom nagyon.  
  Az
akad.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Akadémiai
Értesítő 1902. májusi számában
n
Jegyzet Lásd: Akadémiai Értesítő 13, 5. sz. (1902): 294.
ráakadtam a pályázatokra. Ezt elkűldöm. Rövid idő alatt (egy hét) kűldd vissza.  
  Csókolunk
mind
Gyorsírás
nyájatok szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Kisujszállás
Kisujszállás
, 1902. jul. 19.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image