Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Igazán olyan roszul esik nekem, hogy annyira kérlek, hogy egy 60
kros
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcáros
nadrágot legalább küldjetek és nem is írsz rá semmit.
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
1902. július 7-én írt levelében kéri családját, hogy küldjenek neki ruhaneműt.
Már írtam
Édes apáméknak
is sokszor, és nekem itt kell bujkálni ebben a rongyban.  
  Minden reggel várom hűségesen a postát, és csak a nincsent hallom. Már a pedellusok
n
Jegyzet Iskolaszolgák (latin).
nevetnek ki. Nem kell nekem valami drága, finom ruha, csak legalább ne legyen czafrangos, mint ez.  
  Semmit sem kérek három hónapig, csak néha egy levelet, meg ezt a ruhát és sehol semmi. Igy aztán lehet jó kedvvel tanulni.  
 
Dezső
Móricz Dezső
is haza ment már több egy heténél, s azt sem írja, hogy haza jutott é vagy sem azzal a sok pakkal,
Törölt
« vagy nem. »
Gy
Pallagi Gyula
. bátyámék is nagyon érdeklődnek úgy ő, mint mindnyájunk iránt.  
  Nem tudom, miért haragszik rád
Juliska
Szilágyi Julianna
,
Gy
Pallagi Gyula
. bátyámat mindig beszéli le arról, hogy neked írjon – a
Szász
Szász Károly
ügy óta. – Jó volna ha írnál neki egy szép levelet, tán ujra elmulna az aprehensiója,
n
Jegyzet Haragja (latin).
de ne úgy, hogy én tőlem tudod. Különös a mily közönyösen beszél azóta rólad, pedig
Szász
Szász Károly
nem haragszik. Irt
Gy
Pallagi Gyula
. bátyámnak.  
  Minden nap eljön segíteni
Gajda
Gajda Béla
és
Tittel
Tittel Sándor
n
Jegyzet
Tittel Sándor
Tittel Sándor
(1882–1918?) Számgyakornokjelölt a vallás- és közoktatási minisztériumban. Családja
Kisújszálláson
Kisújzsállás
élt, testvére, a
József Attila
József Attila
emlékezéseiben is feltűnő, verseket is publikáló
Tittel Margit
Tittel Margit
. Forrás: Hivatalos Közlöny 11, 19. sz. (1903): 430.; Lengyel András, „Ő tanított meg verset írni”, Tiszatáj 68, 12. sz. (2014): 72–76, 74.
ur számtan és mértanból, s nekik köszönhetem, hogy valamire haladtam ezekből a tárgyakból, és eddig azzal viszonoztam, hogy megkínáltam őket czigarettával, s most csak köszönet a hála.  
 
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám oly pénztelen, hogy ő nem vehet nekem ruhát, s el sem fogadnám. Most azt hiszi, hogy talán ő rá számítok vele, mint már megjegyezte.  
  Légy szíves tehát keríts egy olcsó nadrágot, vagy küldd el a tiedet a melyik nem rongyos, jó lesz az nekem. Most úgy tűnik fel, mint ha követelném, – igaz – mivel érdemlettem ki azt, hogy így szólhassak?  
  Tehát nem bánom ha nem jön is semmi – bevarrom magamnak úgy a hogy tudom.  
  Csókol testvéred  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
.  
  A
Dezsőnek
Móricz Dezső
írt levél már egy pár nap óta kész van, de nem volt pénzem min
 [?]
[unclear1]
elküldeni. Most kaptam egy bélyeget.  
 

Útmutató:

Utólag tett datálás:

1902 jul 24
handShift

 
image
image
image
image