Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Most ebéd után még higgadtabban irok. Az itt lévő másik levélben
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
a 1902. július 25-i első levelére utal.
emlitettem, hogy a
Dezsőről
Móricz Dezső
írott a fődolog, most már azt is tudom, hogy szerencsésen haza érkezett, nincs semmi baja, s te nem szidtad össze azért a sok könyvért a mit ő hűségesen felpakolt a padlásra, s csak az én elkeseredett harczom után
Törölt
« pakolt fel »
hurczoltuk le onnan, s rábeszélő képességem miatt vette rá magát arra, hogy oly kényelmetlenül utazzon haza. Ő csak a legszükségesebb ruhát s egy pár könyvet akart elvinni, s az én tulbuzgóságom miatt volt kénytelen azt a sok – általa haszontalannak nevezett – könyvet is
estre
Budapest
szállitani.  
  Mindezeket pedig egy czimzésböl tudtam meg, melyet
Dezső
Móricz Dezső
eszközle a
Gy
Pallagi Gyula
.
b. nak
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyámnak
küldött könyv általfogóján.  
  Most még azt jegyzem meg, hogy bélyeg nélkül küldöm ezt a levelet, de csak úgy váltsd ki, ha érdemesnek találod arra.  
 
Gajda
Gajda Béla
volt itt az előbb, s kért kölcsön tőlem 2 koronát, – persze nem adtam neki. Idegennek csak nem pocsékolom el a pénzemet.
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
pedig azt mondja, hogy nem ártana, ha fizetnék neki a tanításért. Hogy is ne! Örüljön neki, hogy 20 fiut át segitettünk az
ér
Törölt
« é »
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ts.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
érettségin.
 
  Tudod é, hogy egynek sem volt rosz dolgozata?  
  De most már nem írok Szeptemberig haza. Úgy sincs különösebb okom
Törölt
« a kö »
rá. Ha bajom lesz majd írok. Tehát más fél – tán annyi se – hónap mulva ismét látjuk egymást  
  S
Törölt
« z »
ervus. Csókol sírig szerető testvéred  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
.  
  Úgy-e fogunk majd az egyetemi könyvtárba járni?  
  Be jó lesz.  
  Pár év mulva
szoba
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tudós leszek, annyit fogok olvasni. Érdekes ez
 [?]
[unclear1]
?  
  Talán jobb volna, ha a Nénikéék levelét egy kis
üres
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
borítékba tennéd. Nem költök ra, mikor úgy is írok. Különben nincs egy fillerem sem.  
  Servus.
P
Móricz István
Aláírás
 
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ha már megírtam, olvasd el. Azelőtt irt
Törölt
« á »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
m, – a ruhát megkaptam.  
  testvered
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 

Útmutató:

A levél tartalma alapján megállapítható, hogy megírásának dátuma azonos
Móricz István
Móricz István
másik, aznap írt levelével: 1902. július 25.
 
image
image