Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves Jó
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Nagyon is úgy érzem, mintha kissé czudarságot
követem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
követtem
volna el, midőn a küldött szöveget válasz nélkül hagytam. Ám van mentségem, vagy legalább is keresek. Az igaz, hogy nem töltöm vele az időt, még sem. Tény, hogy a jelen levelemet akkor akartam megirni, midőn az egészszel készen leszek, s a még néhol előforduló csekély módosítást a szövegben esdve kérhettem
 [?]
[unclear1]
volna. Midőn átvettem az
Iső
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
első
felvonást, azonnal hozzá fogtam, és egész könnyedséggel ment a munka; egy hét és az
Iső
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
első
felvonással készen leszek.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Poddy   c. operettjének I. felvonását 1902. július 18-án küldte el
Györe Károlynak
Györe Károly
, aki a darab zenei kíséretének komponálásán dolgozott.
 
  A küldött kéziratban Tim első beszédén, nem tudok teljesen eligazodni, kérném alázattal leirni azt úgy, amint ottlétemkor kiírtuk. Poddy duettjét kérném így:
n
Jegyzet A levél tartalmazza a Poddy   c. operett szövegrészleteit. Kézirata nem ismert,
Móricz
Móricz Zsigmond
elégette más korai műveivel együtt. Erről lásd
Szilágyi Juliannának
Szilágyi Julianna
címzett 1911. junius 18-i levelét.
 
  P. Egyhetelünk
 [?]
[unclear1]
, mi végre már  
  Pné Belölünk lesz gyönyörü pár.  
  P. Hoz enyhe szellő illatot  
  Pné S tartunk az eskető napot  
  P. Te is
keressz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
keress
én is keres  
  Pné Spórolhatunk is már egy kevest.  
  P. Szivecském  
  Pné Férjecském  
  Átkarol a karom  
  Igy akarom  
  P. Szivecském  
  Pné Férjecském  
  Átkarol a karom  
  Igy akarom  
  P. És ha beczézve beszélsz  
  Kis majom ez az egész  
  Nevedet suttogom szüntelen  
  Jöjjön karomba én édesem!  
  P. Szivecském  
 
Pné Édes férjecském
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
P. Édes szivecském
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Pné Férjecském  
  G. Pné Mily édes így nekünk  
  Az életünk  
  P. Szivecském  
 
Pné Édes férjecském
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
P. Édes szivecském
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Pné Férjecském  
  Átkarol a karom,  
  Igy akarom. (vagy: óh, te
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
)  
   
  Egyidejű utánzást jelent.  
   
  Egy más helyen itt:  
 
  Báczi néni, tessék nézni.
  Ez a szoba ám az a szoba –
 
  – Még két sort! –  
   
  Egy két sor módositást majd a fináléban is fogok kérni, mely különben jó, és úgy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
készen is van.  
   
 
Gyulával
Pallagi Gyula
beszéltem; nem sokat szólott a dologról. Abban egy véleményen vagyunk, hogy méltóztassék mindenesetre pályázatra benyújtani;
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Első nagy premierem Kispesten   c. kiadatlan írásában található adatok alapján tudható, hogy Poddy   c. operettjét benyújtotta a Magyar Tudományos Akadémia pályázatára 1902-ben, azonban a pályázat sikertelen volt. Forrás: Első nagy premierem Kispesten   , PIM Kézirattára, gépirat, M.100/4202/6.
még ha nem lenne is győztes – ami a szinházi pálya biróság hamis
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
mellett nem lehetetlen, – ha dicséretet, vagy csak néhány elismerő szót kap is a darab előadásra elfogadásával nagy előnyünkre lehet. Tehát fel! Pályázni jó irom
 [?]
[unclear1]
! -  
  A multkori neves levelet
n
Jegyzet
Györe Károly
Györe Károly
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902. július 18-i verses levelére utal.
se hagyom legalább egy elismerő szó nélkül; sajnálom, hogy nem érezném magam költői hangulatban s igy nem vala szivemnek bátorsága rimekben válaszolni.  
  A második felvonás, ha készen volna is, ne tessék még egy hétig elküldeni, mert akkor bizonyosan nem tudom megállani, hogy abba is ne kukucskáljak s egyiket sem fejezem be.  
  Uram! Egy couplét a kakukról tessék szülni! –  
  Sokszor üdvözli igaz  
  hive:  
 
Sz. Györe Károly
Györe Károly
Aláírás
 
 
Kisújszállás
Kisújszállás
 
  1902 VII/ 28.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1902. jul. 28
[kézváltás] Móricz Zsigmond

válasz aug. 1.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Györe Károlynak
Györe Károly
írt 1902. augusztus 1-i levele ismeretlen.

 
image
image
image