Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  milyen különös az ember igazán, – de nem akarom elmondani a különlegességeit, sokan hallották, mondták már ezt a tiszta igazságot, csak megjegyeztem.  
  Hét egész 6/5 rész sorodat megkaptam, s nagyon örülök, hogy most már felmentettél a várakozástól, – s nem kell lesnem a pedellust, hogy hoz e levelet, vagy sem.  
  Tehát leveleimet megkaptátok, – igen örvendek, hogy élvezettel olvastátok. Magam is nagy élvezettel olvasom: – egyetlen levelező lapjaidat,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Móricz Istvánnak
Móricz István
címzett, 1902 júliusában írott levelezőlapját nem ismerjük.
s te is örülhetsz.  
  Hál' Istennek, hogy otthon semmi bajunk, – itt sem biratik az.  
  Most egy kicsit kifáradva írok, mert reggel 5 órakor fogtam
hozá
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hozzá
egy latin stylushoz, és 9 órára fejeztem be, azután pedig az
irod. történetet
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
irodalomtörténetet
vettem át a Latin iskoláig.  
  Szóval 1/2 10 órától 12 ig tanultam szakadatlan, most megebédeltünk, – 1 óra van –, ha befejezem ezt a levelet jön
Gajda
Gajda Béla
, és 1/2 - 6 óráig
tanulunk-ok-
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tanulunk-tanulok
geometriát, akkor meguzsonnázom és feljövök, átismétlem a mit
G-val
256224
átvettünk, igy 1/2 7–8ig ujra tanulok – s azután vacsorázom, s 9 órakor lefekszem.  
  Ez a napi programmom, s igy lesz szeptemberig, mert kevés az idő.
Hál’ Ist’,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Hála Istennek,
mindenből ismétlek már.  
 
Gajdának
Gajda Béla
nagyon sokat, úgy szólva a Latin, Számtan és Physika tudományomat köszönhetem.  
 
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám azt mondja, hogy megérdemelne 30
frtot,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot,
s még egy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
czigarettával sem kínálhatom meg.
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
azt mondta, hogy hozat neki 2 skatulya kirt, de még ezért is Ő fizessen?  
  Szinte látom, hogy ha nem kínálom meg, hát nem magyaráz úgy, mint szokott, s így
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
ad 6–8
krt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárt
minden délután
Törölt
« ra »
szultán czigarettára.  
  Én pedig szivok hetest. Tudod, hogy csak a dohány az a mi szemtelenné teszi az embert, s erre a komisz katona purzicsányra is mit gondolsz, hogy kell kérnem pénzt? Annyira második természetemmé vált ez a dohányzás, hogy a multkor egész nap egy szót nem tanultam a miatt, hogy nem volt – izém – csak idegesen járkáltam le s fel, vártam a postát
Törölt
« . »
,
pedig naponta 3 cz. cigaretta elég, több nem kell.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Igazán restellem, hogy e haszontalan, úgy szólván titkolandó tárgyat oly régen kell így fejtegetnem, de ha egy czélzat nem elég. Minden rosz szokásomból ez maradt meg, kár, hogy ezt nem hagyhatom el. Ha lehet küldj 2 skatulya Kirt, megprezentelem vele
G-t
Gajda Béla
én tovább is étetem a szememet ezzel. De én úgy szeretném, ha posta fordultával megkapnám, – régóta igérem már neki, s majd a faképnél h
Törölt
« á »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
gy.  
  Te
Zsiga
Móricz Zsigmond
igazán nagy hasznát veszem ennek a három hónapnak. Mióta tanulok, sokkal tisztább fogalmaim vannak úgy szólván minden ágá
Törölt
« ban »
ról
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
– az ismereteknek.  
  Pl:
Döbrentey
Döbrentei Gábor
–i– nagyon derék, szorgalmas és munkás tagja volt irodalmunknak, elolvastam
Bajza
Bajza József
bunkózó kritikáját, és azt mondom, hogy nem érdemelte meg ezt a csuf pellengért, azért, hogy nem volt oly tehetséges ember mint
Bajza
Bajza József
, kár volt annyira tönkre tennie.
n
Jegyzet A korabeli kritikai attitűdökről és jelenségeiről lásd: Fekete Norbert, „»a névtelenség kárhoztatik főkép«: A szerzői névhasználat és a kritika státusza a 19. század első évtizedeinek magyar irodalmában”, Irodalomtörténeti Közlemények 121 (2017): 315–354, 338–344.
Nagyobb sróf volt ő az
irod.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
irodalom
gépezetében, mint
Majthényi
Majthényi Ágost
n
Jegyzet
Majthényi Ágost
Majthényi Ágost
(1812–1880) császári és királyi kamarás,
Bars
Bars vármegye
és
Nagy-Küküllő vármegye
Nagy-Küküllő vármegye
főispánja. Forrás: Gudenus János József, A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája, 5 köt. (Budapest: Natura Kiadó, 1990–1999), 2:287.
az államéban, vagy
Vázsonyi
Vázsonyi Vilmos
n
Jegyzet
Vázsonyi Vilmos
Vázsonyi Vilmos
(1868–1926) országgyűlési képviselő, ügyvéd, író. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:1017–1019.
az országházban.
Széphalmi Vincze
Kazinczy Ferenc
még örült barátságának, és az "Erdélyi muzeum" nem
Törölt
« vállt »
lehetett
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szégyenére
Bajzának
Bajza József
.  
  Eddig ugyan azt sem tudtam, volt e
Döbrentey
Döbrentei Gábor
, vagy sem, még
B.ról
Bajza József
is halvány fogalmam volt.  
 
Gy
Pallagi Gyula
. bátyám azt mondja, hogy csak személyesen volna mit beszélni veled. Mert ha irni akarna, úgy mindig 2 iv papirt kellene tele irnia, hogy vagy bebizonyitsa azt, a mit hisz valamiről, vagy nem
hisz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, ezt pedig nem teheti. Roppant sokat dolgozik, –
Törölt
« ropp. sok »
temérdek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kiadása van Tegnap
Törölt
« képzéld »
ennyien ebédeltünk:
J
Szilágyi Julianna
.
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
Én
Móricz István
, két dada,
Szűcsné
Szűcsné
, két mosóné; a két – ez ugyan nem számit.  
  10
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
a bevétele, és 11 a kiadása átlag. A szőlőre 280
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
fizetett az idén, most is kér
J
Pallagi József
. báty. 30
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
ot Kamatra fizet 300
frt. ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
évente, a két dajkának 30
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
készpénzt havonta – és az ebéd javát.  
  Azt izeni
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
hogy add be pályázatra a színművedet,
n
Jegyzet A színmű
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Poddy   c. operettje.
tudod te hová kell beadni.  
  3/3 rigli 1. pakli szeg  
  olvastam
D
Döbrentei Gábor
. egy pár munkájából részletet  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Kisujszállás 190
Törölt
« 1 »
2 jul 31.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image