Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
, 1902.
Törölt
« jul »
aug. 1-én.  
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!  
 
  Édes, kedves (krumplileves)
  Levelét szerdán kaptam meg.
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902. július 27-én (vasárnap) írt levelére.
  S kivettem belőle, tisztelt ifiuram,
  Hogy önnek
Kispesten
Kispest
szörnyű melege van,
  Hogy írígy, képzelgő, – tölgynek,
  pardon, – hölgynek néz bokrokat
  S úgy, a sorok között – némelyes kínokat. –
  Hogy üres az erszény, kassza, szív, agyvelő,
  És, hogy kedve volna nagy fürdőremenő,
  S
főkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főképp
, hogy az idő álmosan döcögő...
  Jól láttam-e? Igy van? Vagy ez a zagyvalék
  Mind káprázat volna – s én tán megvakulék?
  Az nem lehet. – Most már tisztán emlékezem –,
  – Kérem, együtt van most fülem, szám és eszem! –
  Az volt vala írva a levél végibe,
  Ne gúnyolódjam én, mert, hogy nem illek eʼ...
  – S mikor gúnyolódtam?! s tettem mit nem
  illik?!
  Most feleljen! – Hallgat? mert hát tudniillik:
  Nem tud egy vádat sem felhozni ellenem! –
  (Meg átkiáltni sem
Tátra
Tátra
,
Mátra
Mátra
hegyen –)
  S hogy feleljek levele minden pontjára:
  Üres tárcza, kassza "légtelt" sóhajára
  Ime ez válaszom: Bizony, bizony nagy kár,
  Hogy
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
e fatális jelzőt választották
  Ékességül; gazdájuk bosszantására. –
  Fogjon ki rajtʼ nem vicc, nem is nagy az ára! –
  Tegyen úgy, ahogy én, én mindig megtöltöm...
  Hogy mivel? szent igaz, hogy azt el nem költöm,
  (Mert nem adnak érte semmit!–) Hanem,
  Ha üresség környez, nem igen szeretem!
  Hát még üres szív! – agy! – Pardon! ʼsz ezt nem mondta,
  Bocsánat! Ezt csak bolond eszem álmodta.
  Ad vocem álmodás, illetőleg alvás,
  Itthon is jól szolgál ez az istenáldás.
  No már azt az egyet az én rövid eszem
  Képtelen felfogni,
  Hogy lehet nem tudni
  Aludni, – hosszúkat, mélyeket, nagyokat –
  S ráadásul álmodni féléket
 [?]
[unclear1]
álmokat.
  Ejnye, hova tértem, – pardon, hogy úntatom,
  De ilyen zeg-zugos most a gondolatom.
  Szólok már időről, – no igen, az repül
  Legalább így mondják
Vashegyen
Vashegy
, –
  Bár nekem, úgy, nagy ritkán, – elül.
  De van
Pesttel
Budapest
egy privillégiuma
  S ezért nem cserélne soha, még a
Duna
Duna
Törölt
« »
  Partján fekvő szépséges, kaczér
Pesttel
Budapest
sem,
  Sem a másik, szűkebb kiadású
Pesttel
Budapest
  Ugyanis:
Vashegyen
Vashegy
  Üde lég, van elég,
  Bár a nap arca ég.-
  Zephirus lengedez
  Pajzánan suttogó
  Fák lombja hűst fedez
  Mindenfelé!
  Küldtem is a szellőt:
  Repülj Zephír, repülj, –
  Szédíti a hőség,
  Üdítsd, öleld körül! –
  – S utra kelt éjfelen.–
  Kértem is a napot:
  Lángoló gondolat!
  Lankadt, – ne kábítsd hát,
  Ne szórj tűzsugarat
  Vibráló étheren...
  A napsugár megcsalt,
  Fuvallom reggelre
  Visszatért – erőtlen:
  "Nincs sehol, nem lelem
  Az útat
Kispestre
Kispest
! –"
  Ejnye nó! – megint csak
  Epizód! – Leteszem
  A tollat s végezem
  Ezt a buta firkát.
  Kiálthat bátran rá
  "Se füle, se farká"-t!
  S gondolhatja hozzá
  Akár... ...át
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
feltehetőleg saját keresztnevét szánta a kipontozott részbe.
  Ki üdvözli magát! –
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image