Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Zigány Árpád
Zigány Árpád
n
Jegyzet
Zigány Árpád
Zigány Árpád
(1864–1921) szerkesztő, író, műfordító. A Vasárnapi Újság, a Magyar Közélet, a Kelet Népe és Renaissance folyóirat alapítója. Forrás: Csikay Valéria, "Zigány Árpád", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2311.
 
  Urnak.  
 
Budapest
Budapest
.  
  Mélyen tisztelt
Uram
Zigány Árpád
!  
  Egy tanulmányomat óhajtom felajánlani nagybecsü folyóiratuk számára s ez ügyben bátor vagyok Önhöz fordulni e sorokkal.  
  Nagyobb tanulmányom eddig egy jelent meg, az Uránia legközelebbi, juniusi számában, Reviczky Gyuláról   ,
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902):179–193.
melyet
Lehr Albert
Lehr Albert
,
Kozma Andor
Kozma Andor
és Legifj.
Szász Károly
Szász Károly
urak elismeréssel fogadtak, – ebben bizom hogy az a tanulmány, melyen még nagyobb gonddal dolgoztam, megfelelő lesz az Önök nagybecsü folyóirat
Törölt
« a »
u
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
k számára is.  
  A czikk czime: Bajza, mint kritikus   1828–1832.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanulmánya Bajza nagy polémiái   címmel 1903-ban az Urániában jelent meg két részletben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154; 202–208.
 
  Uj felfogással, s uj eredményekre jutva tárgyalom benne
Bajza
Bajza József
kritikai egyéniségét, korának szellemét, az irodalmi társadalomnak az időben történt megalakulását.  
  Az a kérésem, méltóztassék értesíteni, hogy, – ha a czikket elfogadják, – mikor jelenhetik az meg? Anyagi szükségeim sürgetnek, ugy hogy e miatt még azt is kénytelen vagyok kérdeni, hogy a Közélet mennyit fizethet ívenként? A czikkem kb. 40 irott ivoldal. S még azt, mikor s ho
Törölt
« gy »
v
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a küldjem be?  
  Megbocsásson Mélyen Tisztelt
Uram
Zigány Árpád
, ezért a levélért, s engedje meg hogy az Önök czéljának szolgálatára, melyet a magaménak is ismerek, felajánljam csekély erőmet.  
  Maradok  
 
Kispesten
Kispest
. 1902. augusztus 1.
1
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Petőfi u. 70 sz.  
  Mélyen tisztelt
Szerkesztő Ur
Zigány Árpád
 
  alázatos szolgája  
 
móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
/o:mzs-lev.tei.217/5h17.1   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.217/5h17.2   X (Close panel)
image