Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Röviden írok, mível utban vagyok. Most szabadultam el hazulról, s sietnem kell majd vissza, mert már nem hosszu a szünet.  
  Bajzát  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Bajza nagy polémiai   címmel írt tanulmányára utal. Az írás végleges formájában az Urániában jelent meg 1903-ban. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154; 202–208.
utközben olvastam. Még nem egészen. Eddig is az a véleményem, hogy látszik rajta a síetés, bár egyes részei jók.  
  A versekből némelyik nem jó; némelyik correctiora szorul, némelyik, amelyikek én élvezek (pl. Csiaberello   )
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1901. május 18-i levelében bírálta először az elbeszélő költemény első változatát.
Móricz
Móricz Zsigmond
a verset egy hónap múlva beküldte a Vasárnapi Ujságnak, mely Szerkesztői üzenetek rovatában rövid bírálatot közölt róla: "Csiaberelló. Nagyon nehéz formát választott, nem is bir vele. E mellett a költői alakításra nem alkalmatlan tárgy nagyon is hosszadalmasan van elmondva." Forrás: "Szerkesztői üzenetek", Vasárnapi Ujság, 1901. jún. 9., 378.
Móricz
Móricz Zsigmond
naplófeljegyzésében 1902. augusztus 8-i dátummal jegyezte a Csiaberelló   c. vers 1–135 sorig terjedő javítását. Forrás: Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 57.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
már a javított versváltozatra reagál levelében. A művet nem ismerjük, feltehetően megsemmisült.
vagy tetszik, másnak nem
Törölt
« to »
elég alkalmasak. A kötet kiadással mindenesetre jó soká kell még várni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Első aratás   című, verseket és tanulmányokat tartalmazó kötettervéről 1902. június 9-án ír
Gulyás Istvánnak
Gulyás István
:
Majd írok
Spatakról
Sárospatak
bővebben. 3 nap mulva már ott leszek. (A váltót is ott akarnám deponálni).
n
Jegyzet Letétbe helyezni (latin).
 
 
Kassán
Kassa
a Kazinczy kör
Kossuthot
Kossuth Lajos
dicsérő ódára hírdetett pályázatot, tán 50 aranynyal. Gondolom aug 20 a terminus. Okvetlen add be 1848   -at. Bár jobb lesz "Kossuth" czímet adni
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
ez alkalomra neki. Persze jeligésen kell kűldened.
Bpesten
Budapest
add fel. Most főként e miatt írok.  
  Isten veled, s veletek.  
  Csókol szeretőbátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Érmihályfalva
Érmihályfalva
. 1902. aug 11.  
  Hogy biztosabb legyek affelől, hogy e levél czéljához jut; nem fizetem a diját.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

Beköttetni fekete vászonkötésbe négy olyan levélpapirt mint ez. Finomat, de ilyen nagyságut. Fischofnál
hogy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Holnapra csinálja meg.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Tokonya Tódor
 
Törölt
« Mukonya Menyus »
 
B
Törölt
« a »
ukó Berti
 
Sári
Törölt
« Mártha »
felesége
 
A Bori, a Sanyi, a Muki, a Zsuzsi, a Jani és Rózsika Pista fiu s névtelenül
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
egy.
 
Méla Milán
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image