Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Sárospatak
Sárospatak
, 1902. aug. 19.  
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Itt vagyok kint a szőllőben. Nehéz innen levelet írni. Szinte el is szoktam, (mióta itt vagyunk
feleségestől
Szilágyi Julianna
) a levélírástól. Mai postával azt hiszem megyen 150 korona. Később még kűldeni fogom a többit. Különböző okokból nem kűldök most többet. S a legsűrgősebb a
Hildenstabnét
Szombatfalvy Klára
illető. Az elszámolást majd megírom. –  
  Hanem a dolog lényeges oldala, hogy így nem lehet megélni. Bármily szívesen tenném is, hogy a Holmes vállalk
Törölt
« ó »
o
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
zója legyek, nincs benne módom, még akkor se, ha az a kilátásban levő haszon ezerszeres lenne. Szégyenelni való és más részről az a roppant élhetetlenség, nem férfihoz illő. Itt kűldöm az irataidat. A Bajza czikk  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanulmánya Bajza nagy polémiái   címmel 1903-ban az Urániában jelent meg két részletben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154; 202–208.
bizonyosan használható lesz, de hol, azt nem tudom. Napról-napra jobban elszakadok a fővárostól.
Gyulainál
Gyulai Pál
lehetne vele próbát tenned; bár ő ha közli is, az elolvasással elvár könnyen 5-6 hónapot. Hacsak kűlön meg nem kéred.  
  Vagyoni állapotom jellemzésére csak azt tudatom veled, hogy az idén a meglevő 10,000
K
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1901-től folytonos anyagi gondokkal küszködött. Lásd erről
Móricz István
Móricz István
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1901. május 18. előtt írt levelét és jegyzetét. Vö. Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti Könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 22.
tetejébe 1340
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
adósságot csináltam. Gondolom ez tisztes record fél esztendőre.  
  A szőllő ígér valamit; de egyelőre még csak kér.  
  Hiába hitegeted magadat azzal, hogy ennyit vagy annyit ér a heti munkád, ha el nem adod annyiért. Hogy egy szép hasonlatot használjak, még a Koinor gyémánt is bajosan tartaná el a gazdáját, ha csak ugy tarsolyában hordaná; – házalj! Az a baj, hogy roppant megszoktátok a támaszkodást, – szokjál le róla.  
 
Édes apádnak
Móricz Bálint
pedig mondd meg, hogy írjon nekem egy levelet, a mely egyenes felkérés legyen, hogy ha már itt vagyok
Patakon
Sárospatak
, nézzek utána, miként áll a
komlóskai
Komlóska
per meg egyéb per is, ha van. Sorolja el a mi van, s a lényegét jelentse az ügynek, hogy tudjak esetleg hozzá is szólani. Ugy hallom
Végh Bertalan
Végh Bertalan
vette át a
Kántor
Kántor Mihály
irodáját, s azt gondolom, jó lenne ha beszélnék vele ezekről az ügyekről. A levelet te írd meg, hogy helyesen legyen fogalmazva,
apád
Móricz Bálint
meg másolja le, hogy mintegy felhatalmazásként az ügyvédnek is megmutathassam.
Persze ez a levél sietős volna, mert én nem leszek itt sokáig.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Nekünk semmi bajunk. Isten áldjon meg, csókolunk mindnyájan  
  szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett datálás:

1902. aug 19.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image