Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Rákosi Jenő
!
n
Jegyzet
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő
 
  A legkétségbeejtöbb nyomoruság széléről, elfuló lélekkel fordulok Önhöz, a férfihoz, kit nemes, emberszeretö szivéröl ismer egész hazánk.  
  Fiatal ember vagyok, 24-ik éves; a mai napig a leglázasabb, feszült tanulással, munkával töltöttem életemet – s nem bírok szert tenni anyit jövedelmezö nyomorult napszámos munkára, hogy éljek. Gyermek vagyok, aki vivódó rezignáczióval kénytelen látni hogy elfogyott az utolsó fillér is családjánál;
Törölt
« s n »
hogy
apám
Móricz Bálint
, a mindig szinte emberfeletti szorgalommal dolgozó iparos, munka nélkül, idegen környezetben (egy éve sincs
hogy
Gyorsírás
felköltöztünk ide vidékről)
n
Jegyzet Móricz család anyagi helyzete egyre nehezebbé vált
Bodrogszentesen
Bodrogszentes
, ezért
Kispestre
Kispest
költözött 1902 januárjában.
tompa, kétségbeeséssel néz a jövőbe: eddig hat fiát tudta tanittatni, gimnasiumot végeztetve velök – s most másfél kenyér az összes vagyona. És semmi kilátás arra hogy legyen, semmi remény. És
édes anyám
Pallagi Erzsébet
!  
  Nagyságos
Uram
Rákosi Jenő
! én iró akarok lenni, mert érzem, régen és nagyon érzem van hivatásom reá. Szerencsés voltam, hogy egy pár urral, – irodalmunk kitűnői, akademiai tagok, – megismerkedjem.
Törölt
« Ők nagyon szivesek voltak, elismerték tehetségemet, sőt reményemen felül, tán jobban »
mint
Gyorsírás
Törölt
« érdemlem, dicsérték a mit munkáimból olvastak, – ez lelkileg felemelt, lelkesitett, de hiába, – anyagi helyzetünkön
nem
Gyorsírás
lenditett;
ök az erkölcsi elismerés mellett éreztették söt egyikök "tréfálva" mondta is, hogy "hiába, szegény »
ember
Gyorsírás
Törölt
« iránt csak szegény érdeklődik". Talán szellemes, talán igaz ötltet, – de én arra a szegény »
emberre
Gyorsírás
Törölt
« nem akadtam. Sőt. »
 
  Nagyságos
Uram
Rákosi Jenő
! sohasem hittem, hogy ezt a levelet megirjam. De
Törölt
« Nagyságod ismeri talán azt a »
rettenetes presszió
Törölt
« t, mit »
mit a fames
n
Jegyzet Éhínség (latin).
gyakorol az emberre.  
 
Törölt
« Nem »
Kérni jövök. Kérni azt, hogy méltóztasság elolvasni azt a két czikket a mit tisztelettel mellékelek. Egyik vers, a másik próza.
n
Jegyzet A mellékelt vers az Agó és Theudelinda   , a próza pedig az Elektra első sorainál   c. tanulmány volt. Forrás:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Rákosi Jenőnek
Rákosi Jenő
írt 1902. augusztus 27-i levélfogalmazványán található feljegyzés.
S méltóztassék valami munkát adni, ha ugy látszik
Nsnak
Rákosi Jenő
hogy
Gyorsírás
életet érdemel a ki ilyen irányban, ilyen lélekkel indul utnak.  
 
N. U.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
Ugy értem az én lelkem
nagyon
Gyorsírás
friss, egészséges ép, – ezért merek kérni
 [?]
[unclear1]
, remélem lehet
még
Gyorsírás
idő
hogy meg
Gyorsírás
háláljam
Nsdnak
Rákosi Jenő
a jóságát. Most nincs semmim, de van szivem, az
olyan
Gyorsírás
soha sem fogja feledni ha
Nsgd
Rákosi Jenő
segítő karját
nem
Gyorsírás
vonja vissza. Nem értsen félre
nem
Gyorsírás
kérek többet semmivel
mint
Gyorsírás
érdemelhetek.
mZs
Móricz Zsigmond
.  
 
Kispest
Kispest
1902. aug 19.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1902 aug 19
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A levélfogalmazvány végleges változata nem ismert. Bizonyos azonban, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
postázta a címzettnek, mert hagyatékában fennmaradt a postai szelvény az ajánlott küldeményről 1902. augusztus 19-i dátummal. Forrás: Postai feladó-vevény ajánlott küldeményről, 1902. augusztus 19., nyomtatvány, Magántulajdonban.

 
image
image