Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Rákosi Jenő
!  
 
F
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Folyó
hó 19-én kétségbeesett anyagi viszonyainktól indittatva egy kétségbeesett levelet irtam
Nagyságodnak
Rákosi Jenő
.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902. augusztus 19-én kelt levélének csak a fogalmazványa maradt fenn.
Helyzetünk azóta nem változott, sőt ha lehet sulyosbodott s én
Törölt
« kénytelen vol »
alázatos kérelmemet a szükségtől kényszeritve fenn tartom. – De attól félek, hogy hamis szinben tünhetett föl ama levelemben,
Törölt
« s pár »
ezért vagyok bátor most ujra irni.  
  Három év óta szakadatlan
gyakorlom magam
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
irodalmi dolgozatokkal,
Törölt
« gy »
1 egy félévig
Törölt
« eg »
Debreczenben
Debrecen
egy napilapnál belmunkatárs voltam.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1900. márciustól májusig a Debreczeni Hírlap c. napilap belső munkatársa volt. Korábban, 1900. január-februárban külső munkatársként dolgozott a Debreczei Ellenőr c. napilapnál, illetve 1900. február 25-től április 15-ig a Debrecezen-Nagyváradi Értesítő c. hetilapnál. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 112.; Áfra János, "Móricz Zsigmond, a debreceni újságíró: 1900. január–június", Irodalomtörténeti Közlemények 72 (1968): 682–685.
Törölt
« Ez »
Folyó
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
évben, az Uránia juliusi számában egy tanulmányom   jelent meg
Reviczky Gyuláról
Reviczky Gyula
.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902): 179–193.
Ennyi
Törölt
« a nyilvános »
jelent még meg tölem.  
  Most készen van egy (50- irott oldalas) tanulmányom  
Bajza Józsefről
Bajza József
, – a
Péterfy Jenő
Péterfy Jenő
czikkének mintegy folytatása;
Bajza
Bajza József
egyéniségének és korának vizsgálatában sok új szempontot
Törölt
« és »
vetve föl sok uj
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
eredményt is sikerült kidolgoznom. Ezen kívül külömböző fajta verseim vannak készen.  
  Én magamról azt hiszem, hogy gondolkozó természetü vagyok; könnyen tudom benyomásaimat feldolgozni s napilapnál is tudnék hasznos munkás lenni.  
 
Törölt
« Azért fordultam Nagyságodhoz, mert az Ön alapelvei »
Ámde legszivesebben s legtöbb haszonnal azt hiszem
Törölt
« a »
szépirodal
Törölt
« om »
mi
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« terén »
Törölt
«
mint
Gyorsírás
»
irányban tudnék dolgozni. Az a meggyőződésem a versirásról manapság, –
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a
Nagyságod
Rákosi Jenő
tetteiből következtetve, – hogy félreértés az a közhit, hogy nevetséges dolog ma verset irni, mert azt ugy sem olvassa senki. Nem bizony ha olyan velőtlen apró
Törölt
« ka »
sablonos kádencziázás a milyennel el vannak árasztva összes szépirodalmi s egyéb lapjaink. A mai közműveltség mellett sokkal nagyobb elismerésre számithat a költemény, de csak az igazi, mint bármikor; viszont a gyönge erőszakolt rigmust soha se unták jobban mint ma. Szomoru hogy a tehetséges emberek ma nem versírók; – igaz
hogy
Gyorsírás
csak a versirásra szomoru.  
  Például itt a Kakas Márton.
n
Jegyzet A Kakas Márton 1884–1914 között megjelenő kéthetenként megjelenő szatirikus lap. Szerkesztői
Rákosi Zsigmond
Rákosi Zsigmond
,
Rákosi Endre
Rákosi Endre
és
Szöllősi Zsigmond
Szöllősi Zsigmond
. Forrás: Csikay Valéria, "Kakas Márton", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:939.
Nincs szerencsém ismerni azokat az urakat, kik verseit irják; – de meg vagyok győződve, hogy olyan verseket lehetne a bele való ötletekböl irni, a melyek közkedveltségre számíthatnának. Jelenleg pedig az én szerény körü tapasztalatom alapján – nem a versek teszik kedvessé a Kakas Mártont. – Ez utóbbi gondolatok hatása alatt multkori levelem
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Rákosi Jenőnek
Rákosi Jenő
szóló, 1902. július 19-i levelének csak fogalmazványát ismerjük.
óta pár verset irtam.
n
Jegyzet Jelen levélfogalmazvány után lejegyzett címek utalnak arra,
Móricz
Móricz Zsigmond
mely verseket mellékelhette elküldött leveléhez.
Nem számitanak ezek költői magasabb becsre; első, legelső kisérletek ezen a téren. Ha nem sikerültek is ugy mint kellett volna, de azt hiszem megmutatják az irányt hogy képzelem én a dolgot. Értéktelen, magasabb foku gyermekjáték az, hogy a hét eseményeit rimekben, rövid sorokban mondjuk el. Még
Kobozra
Kozma Andor
is ráun az ember, mert száraz, s megemésztetlen elnyelt adagok csak ugy feszítik sokszor óriás kigyói bőrét. Ma olvastam egy napi hirt a
Károlyvárosi
Károlyváros
magyarellenes botrányról,
n
Jegyzet A hivatkozott napi hír általános beszédtéma volt.
Károlyvárosban
Károlyváros
a honvédség egyik horvát tisztje a 1902. augusztus 22-én tartott helyőrségi díszlakomán mulatozás közben osztrák- és magyarellenes jelszavakkal fenyegetőzött. A rendezvényről a magyar vasúti hivatalnokok, majd a közös hadsereg tisztjei távoztak, majd a közös hadsereg "bántalmazása" miatt feljelentést tettek. Lásd: Pécsi Napló11, 192. sz. (1902): 6.
– én nekem olyan fajta ötletem jött rá, – a mit
a
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
A
horvát leány  
cz. versben dolgoztam fel.
n
Jegyzet horvát leány   c. vers kézirata ismeretlen.
Ez talán már véglet is, mert itt magáról
Törölt
« egy »
a botrányról egy szó van csak, a mi jelöli a vers eredetét; – de hisz a költeménynek nem is az
Törölt
« az »
a czélja a mi a napi hirnek; hogy száraz krónikát adjon.  
 
Törölt
« ségre »
. Most azonban bocsánatot kérek
Nagyságodtól
Rákosi Jenő
hogy ily sokáig lefoglaltam nagybecsü figyelmét; – s különösen bocsánatot kérek akkor, ha nem lehet reményem rá hogy ez áldozatért valaha ellen szolgálatot tehessek.  
 
Nagyságodnak
Rákosi Jenő
, a menyire nagymértékü lefoglaltsága engedi, válaszát várva maradok  
 
Kispesten
Kispest
1902. aug. 23.
M. Zs.
Móricz Zsigmond
Aláírás
[cryptography] Móricz Zsigmond
 
  bármilyen állás  
  A horvát leány   ,  
  Szeptember elsején   ,  
  Itthon   ,  
  A magyarokhoz   ,  
  Sördal   ,  
  Sörözés közben    
  Bárd Miklóshoz    
  A multkor
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902. augusztus 19-én írt leveléhez mellékelt művek felsorolása következik. A levélnek csak a fogalmazványát ismerjük.
 
  Elektra első sorainál    
  Agó és Theudelinda   .  
 

Útmutató:

A levélfogalmazvány végleges változata nem ismert. Bizonyos azonban, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
postázta a címzettnek, mert hagyatékában fennmaradt a postai szelvény az ajánlott küldeményről 1902. augusztus 23-i dátummal. Forrás: Postai feladó-vevény ajánlott küldeményről, 1902. augusztus 23., nyomtatvány, Magántulajdonban.
 
image
image
image
image