Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Rákosi Jenő
!  
  Nagybecsü levelét
n
Jegyzet
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő
levelét 1902. augusztus 25-én
Balatonföldvárról
Balatonföldvár
postázta
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
. A levelet nem ismerjük, tartalmát
Móricz Miklós
Móricz Miklós
a következőképpen foglalja össze: "a prózai írást beküldte a szerkesztőségnek (Elektra első sorainál   ), a verset   nem, de figyelemre méltónak találja". Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 481.
megkaptam s hálásan köszönöm.
n
Jegyzet A köszönetmondás arra vonatkozik, hogy
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő
az Elektra első sorainál   c. írást
Balatonföldvárról
Balatonföldvár
tovább küldte a Budapesti Hírlap szerkesztőségébe. Az Elektra első sorainál   három nap múlva, 1902. augusztus 28-án megjelent a napilapban. Lásd: Móricz Zsigmond, "Elektra első sorainál", Budapesti Hírlap, 1902, aug. 28., 2–3. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 481.
 
  Azóta már egy másik levelet
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első levele
Rákosi Jenőnek
Rákosi Jenő
1902. augusztus 19-én kelt. A második 1902. augusztus 23-án.
is irtam volt
Nsgodnak
Rákosi Jenő
;
Törölt
« ha védekeznem kellene az ebben
volt
Gyorsírás
irottakért em »
méltóztassék megengedni, hogy ha "kimagyarázkodásra" volna e miatt szükségem, élőszóval tehessem majd
meg
Gyorsírás
 
  Maradok
Nsgnak
Rákosi Jenő
 
 
Kispest
Kispest
. 1902. aug. 27.  
 

Útmutató:

A "Méltán borongó.. " kezdetű versszak
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
szóló, 1902. július 27-én írt verses levélében szereplő azonos kezdetű versszak szövegvariánsa:
Mélán borongó
Réten bolyongó
Szellőcskét tikkadtan lesek.
Szédít a hőség,
Adj óh esőt ég!
Esennen oszt esenkedek.
De nem fogadja a szavam,
Rimánkodni mind hasztalan
S bárhogy biztatgatom magam
Lomhák a perczek,
A penna serczeg,
E kettő összetartozik.
Rim, te nagy áldás,
Jobban nem áld más,
– Engem ő vigasztalgat itt.
 
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
image
image