Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Actuálissá vált a tanárság kérdése.
B
Barcza József
. tényleg elmegy innét.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
a
kisújszállási
Kisújszállás
gimnáziumban megüresedő tanári állásról, illetve arról a lehetőségről értesíti
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
, hogy folyamodhatna a helyettes tanári állásra.
Ezt ma még csak én tudom; holnapután mindenki tudni fogja. S ebben csak annyi a fontos,
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
hogy én szeretném mikorra megtudják, ha a kérvényed már itt lenne. Az is megeshetik, hogy még holnapután nem fogják tudni. Persze nem biztos, megnyered-é, de nem is reménytelen. Irjál egy kérvényt a Nagyt. és Tek. Egyháztanácshoz czímezetten,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az Evangélikus Református Egyháztanácsának szóló kérvényt 1902. szeptember 3-án megírta, mint erről a levél fogalmazványa tanúskodik.
a melyben kéred, hogy a megüresedett helyi tanári tanszékre alkalmazzanak, szakod latin-magyar, s alapvizsgára most készülsz; jelenleg IV. éves vagy. Jó lenne, ha addig beiratkozhatnál, s indexedet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
mellékelhetnéd. Mellékeld a régebbi indexeidet, s jelöld meg azt is a kérvényben, hogy ingadoztál, míg a tanári pályánál állapodtál meg, a mely hajlamaidnak legjobban megfelel.  
  A kérvényhez még
Törölt
« kér »
egy külön kérvény is legyen a nt. és Tek. Igazgatótanácshoz czímezve, a melyben csak annyit kell kérni, hogy a pályázatodat támogassák, s ígérni, hogy mivel már sokszor tanítottál, sőt kis tanuló korodtól kezdve szinte folyatamosan, – reméled, hogy a reád váró nagy munkának is becsülettel fogsz tudni megfelelni stb.  
  Itt a
h.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
helyettes
tanári fizetés 1600 Korona, s egyszerre tömeges bajnak vetne véget és venné elejét, mert ez az ügy 8–10 nap alatt végleg eldőlne, s mindjárt adnák a pénzt.  
  Leveled
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
levele ismeretlen.
megkaptam.  
  Semmi bajunk.
Dezsőnek
Móricz Dezső
ugy hallom
Bittó
Bittó
helyet ád.  
  Isten veled és veletek  
  Csókolunk  
  Számtalanszor  
 
Gyula
Pallagi Gyula
 
  a Bpesti Szemle: 1899-évből 1szám (Helmoltz a czíme; tán szept?) s 1900-ból febr. i.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Kisujsz
Kisújszállás
. Szept.
Törölt
« 3. »
2.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
postabélyeg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
1902.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A boríték alapján leírt adatok. A levél borítékja nem ismert.

1902. szept. 3.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image